Over Staatsbosbeheer

Natuur waarmee je je verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en benutten. 

Projectmedewerker aanpak essentaksterfte


 • Vacaturenummer: 2018-09
 • Standplaats: Groningen
 • Niveau: HBO
 • Dienstverband: tijdelijke aanstelling
 • Uren per week: minimaal 32 
 • Maandsalaris: max € 3.698,34
 • Reageren vóór: 23 februari 2018
 • Meer informatie: Rieks van der Wal, 06-51423715.

Functiebeschrijving

Staatsbosbeheer heeft een vacature voor een projectmedewerker voor het project aanpak essentaksterfte in de provincie Groningen. In de beheergebieden Lauwersmeer-Wad-Hogeland en Duurswold-Oldambt zijn uitvoeringsteams voor de aanpak van essentaksterfte actief, bestaande uit boswachters. Daarnaast is er een regiegroep essentaksterfte. Daarin worden alle ervaringen en aspecten van de aanpak doorgenomen en strategie en acties afgestemd. Als projectmedewerker maak je deel uit van de provinciale regiegroep en de landelijke taskforce essentaksterfte.

Je werkzaamheden bestaan uit:

 • Leiding geven aan de project- en uitvoeringsteams.
 • Voorzitten van de regiegroep.
 • Opstellen van planning aanpak locaties in overleg met teamleiders.
 • Regelen en coördineren van de oogst met de Productgroep Hout.
 • Regelen van afzet m3 en tonnen chips in afstemming met Productgroep Hout.
 • Uitvoeren van herstelwerkzaamheden aan infrastructuur van Staatsbosbeheer en derden.
 • Organiseren van het logistieke deel.
 • Regelen van aanbestedingen van (oogst)werkzaamheden, opstellen van bestekken en contractbeheer.
 • Uitvoeren van het zogenaamde randenbestek, begeleiden aannemers.
 • Opstellen en uitvoeren van het vervolgbeheer, o.a. herplant, inbreng wensen omgeving, e.d.
 • Bewaken van de veiligheid van publiek en medewerkers tijdens de werkzaamheden.
 • Actueel houden van het informatiesysteem.
 • Organiseren van adequate externe communicatie naar omwonenden, overheden en media.
 • Financieel beheer en verslaglegging.
 • Deelname aan de landelijke taskforce essentaksterfte.

Functie-eisen

 • Algemene theoretische kennis van het desbetreffende vakgebied en de daaraan gerelateerde wet- en regelgeving.
 • Specialistische kennis op het gebied van bosbeheer
 • HBO werk- en denkniveau
 • Inzicht in maatschappelijke en vaktechnische ontwikkelingen in relatie tot het beleidsgebied.
 • Inzicht in het functioneren van het stakeholders van Staatsbosbeheer
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden

Arbeidsvoorwaarden

 • Salarisschaal 9 (BBRA 1984).
 • Salarisindicatie: min. € 2.617,58 en max. € 3.698,34 bruto per maand bij een volledige werkweek, afhankelijk van je werkervaring; naast salaris en 8% vakantiegeld ontvang je een eindejaarsuitkering (13e maand).
 • Fulltime functie (minimaal 32 uur per week).
 • Dienstverband: de aanstelling vindt plaats in tijdelijke dienst, voor een periode van een jaar, met de mogelijkheid tot verlenging met nog een jaar.
 • Standplaats: Groningen.

Solliciteren

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Rieks van der Wal, provinciehoofd Staatsbosbeheer Groningen, T 06 51423715.

Stuur je sollicitatie met cv vóór 23 februari 2018 naar vacatures@staatsbosbeheer.nl onder vermelding van vacaturenummer 2018-09 en jouw achternaam in de onderwerpregel van de e-mail.

De sollicitatiegesprekken worden gehouden op maandag 5 maart 2018.

Over Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer zet zich in voor de kwaliteit van de leefomgeving voor mensen, planten en dieren, om die te beleven, beschermen en te benutten. We beheren ruim 265.000 ha natuur in Nederland en betrekken mensen bij natuur die hen raakt. Als grootste terreinbeherende organisatie van Nederland zijn we nauw betrokken bij allerlei zaken die in de belangstelling staan van publiek, ondernemers, politiek en bestuur. Lees meer over Staatsbosbeheer.

Project Aanpak essentaksterfte

Staatsbosbeheer beheert in Groningen 600 ha bos en landschapselementen, waarin de es hoofdboomsoort is en 1.500 ha waar de es in gemend bosverband is aangeplant. Kenmerkend voor de situatie in Groningen is de verspreide ligging van het areaal bos en landschapselementen. In totaal gaat het om 80 locaties. De essentaksterfte is in al deze locaties aangetroffen. Er is sprake van een zware aantasting, uitzonderingen daargelaten, vaak in combinatie met een secundaire aantasting door de honingzwam.

Vanuit het oogpunt van voorzorg en veiligheid is het urgent dat wordt ingegrepen. Aangetaste essen langs (spoor)wegen, paden, gebouwen en erven van derden moeten worden gekapt. In totaal gaat het om 220 km, waarvan 60 km urgent. Daarnaast moet ook worden ingegrepen in de bospercelen zelf. Er komt daarbij veel hout vrij in de vorm van stamhout, chips en tak & tophout.

De aanpak van de essentaksterfte heeft een grote impact op het landschap en op de leefomgeving van de dorpen. De omwonenden zijn erg betrokken bij hun dorpsbossen.

In 2017 is gestart met het grootschalig aanpakken van urgente locaties. Uit de daarmee opgedane ervaringen is geconcludeerd dat de aanpak van de essentaksterfte in Groningen nog tenminste twee, mogelijk drie jaar zal duren en dat de organisatie ervan complex is, zowel in-als extern.

Lees meer over essentaksterfte in het dossier Bos en hout.

Deze site gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten