Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Over Staatsbosbeheer

Natuur waarmee je je verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en benutten. 

Projectleider Waterland


 • Vacaturenummer: 2020-113
 • Standplaats: Amsterdam
 • Niveau: HBO+
 • Vakgebied: bos- en natuurbeheer
 • Uren per week: 36
 • Maandsalaris: max € 5.003,97 
 • Reageren vóór: 29 oktober 2020
 • Meer informatie: Riena Tienkamp, 06-48161313.

Functiebeschrijving

Staatsbosbeheer heeft een vacature voor een ervaren projectleider, die een kei is in gebiedsontwikkeling en vanuit die expertise graag meewerkt aan vernatting en kwaliteitsverbetering van de natuur in het Noord-Hollandse veenweidegebied.

Als projectleider word je vooral ingezet op extern gefinancierde projecten. Voor de eerstkomende jaren is het project Waterland-Oost het belangrijkste project waar je aan werkt. Zowel Staatsbosbeheer als Provincie Noord-Holland hebben de ambitie om een kwaliteitsimpuls te geven aan de inrichting van Waterland-Oost. Speerpunten zijn het realiseren van vernatting, tegengaan van bodemdaling en behoud van biodiversiteit en weidevogels.

Het betrekken van pachters, bewoners en andere betrokkenen is essentieel om dit project tot een succes te maken. De provincie heeft daar 9,2 miljoen euro voor beschikbaar en wil op korte termijn een offerte zien van hetgeen er in de eerste tranche van 4,2 miljoen euro en in de tweede tranche gerealiseerd gaat worden. In het plan krijgt ook cultuurhistorie een plaats, vanwege een additionele geldstroom van 570.000 euro daarvoor. Ook het organiseren van de resterende cofinanciering van 430.000 euro is onderdeel van de opdracht.

Jouw uitdaging is om tot een ontwerp te komen dat door alle betrokkenen gedragen wordt. Vervolgens mag je dit ontwerp ook gaan uitvoeren. Je bouwt daarbij voort op het werk dat eerder gedaan is. Er ligt een perspectief, maar nader onderzoek op gebied van archeologie, bodem en hydrologie moet nog plaatsvinden om tot een definitief ontwerp te komen. Voor het deelgebied Kinsel - De Munt is de eerstvolgende stap het invullen van het ontwerp op perceelsniveau. Voor deelgebied De Dieën (ten westen van het Goudriaankanaal) moet een eerste scan de prioritering van de te realiseren opgaven opleveren.

Je opereert in de rol van projectleider. Voor deze rol zoeken we iemand die in staat is om met diverse stakeholders samen tot een gedragen ontwerp te komen en dit vervolgens uit te voeren. Het netwerken zit in je genen. Als projectleider werk je samen met een team van projectmedewerkers, adviseurs en boswachters en leg je verantwoording af aan het provinciehoofd van Staatsbosbeheer Noord-Holland. Je werkt in deze rol nauw samen met de projectleiders die het voortraject gedaan hebben. En je wordt ondersteund door de teamleider projecten voor de te volgen interne procedures. Je bereidt financieringsaanvragen voor en onderhoudt een goede afstemming met de financier. Het project is onderdeel van het programma Amsterdam Wetlands, dus ook de uitwisseling en afstemming met collega’s van Natuurmonumenten en Landschap Noord-Holland is belangrijk.

Tot 31 december 2020 maak je deel uit van de afdeling Projecten van Staatsbosbeheer, waarbinnen circa 60 collega’s werken aan extern gefinancierde projecten. Per 1 januari 2021 verhuist deze functie naar het nieuwe team Ontwikkeling en Projecten van Staatsbosbeheer Noord-Holland. 

Functie-eisen

 • HBO+ werk- en denkniveau.
 • Minimaal 5 jaar specifieke ervaring met projectmatig werken en de daarbij behorende projectbeheersing en (financiële) verantwoording van projecten.
 • Ervaring met politiek-bestuurlijke trajecten.
 • Kennis van en ervaring met gebiedsontwikkelingsprojecten en met omgevingsmanagement in het landelijk gebied. 
 • In staat om goede afspraken en verwachtingen vast te legen met de externe financier.
 • Aantoonbare ervaring met risico gestuurd werken (risicomanagement).
 • Proactief kunnen samenwerken met leden projectteam en intern en extern verbindingen kunnen leggen.
 • Beschikken over uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden.
 • Voldoening krijgen van het overeenstemming bereiken met diverse stakeholders.
 • Resultaatgericht, omgevingsbewust en weten te overtuigen.

Arbeidsvoorwaarden

 • Salarisschaal 11 (cao Rijk)
 • Salarisindicatie: min. € 3.256,52 en max. € 5.003,97 bruto per maand bij een volledige werkweek. Naast salaris ontvang je een IKB-budget (Individueel Keuze Budget), bestaande uit 16,37% van het maandsalaris (o.a. vakantietoeslag en eindejaarsuitkering).
 • Fulltime functie (36 uur per week)
 • Dienstverband: het betreft een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de periode van 1 jaar met uitzicht op een verlenging voor onbepaalde tijd. Op deze arbeidsovereenkomst is een proeftijd van 1 maand van toepassing.
 • Standplaats: Amsterdam (Sloterdijk).

Solliciteren

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Riena Tienkamp, provinciehoofd Staatsbosbeheer Noord-Holland, T 06-48161313.

Stuur je sollicitatie met cv vóór 29 oktober 2020 naar vacatures@staatsbosbeheer.nl onder vermelding van vacaturenummer 2020-113 en jouw achternaam in de onderwerp regel van de e-mail.

Over Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer zet zich in voor de kwaliteit van de leefomgeving voor mensen, planten en dieren, om die te beleven, beschermen en te benutten. We beheren ruim 273.000 ha natuur in Nederland en betrekken mensen bij natuur die hen raakt. Als grootste terreinbeherende organisatie van Nederland zijn we nauw betrokken bij allerlei zaken die in de belangstelling staan van publiek, ondernemers, politiek en bestuur. Lees meer over Staatsbosbeheer.

Staatsbosbeheer Noord-Holland

In Noord-Holland beheert Staatsbosbeheer ca. 18.000 ha natuur, die zich kenmerkt door een grote verscheidenheid aan beheertypen: van dynamische duinen langs de Noordzeekust en gevarieerde bossen langs de binnenduinrand tot weidse polders met weidevogels en rietlanden, recreatiebossen bij de grote steden en landgoederen, rijk aan cultuurhistorie.

De afdeling Projecten - en vanaf 1 januari 2021 de provinciale teams Ontwikkeling en Projecten -  leveren projectleiders, adviseurs, projectmedewerkers en ondersteuners voor de sturing op complexe projecten in het buitengebied. Zij realiseren via de projecten een vergroting van de kwaliteit van de gebieden van Staatsbosbeheer en van externe opdrachtgevers en partners.