Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Over Staatsbosbeheer

Natuur waarmee je je verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en benutten. 

Projectleider Utrecht


 • Vacaturenummer: 2021-113
 • Standplaats: Leersum
 • Niveau: hbo
 • Uren per week: 36
 • Maandsalaris: max € 4.430,97
 • Reageren vóór: 13 augustus 2021
 • Meer informatie: Janine Spieksma, 06-29012480 (vanaf 9 aug).

Functiebeschrijving

Staatsbosbeheer heeft een vacature voor een projectleider voor het team Advies & Projecten in Utrecht.

Als projectleider is jouw belangrijkste taak het aansturen van projecten. Je werkt in opdracht van de interne opdrachtgever en met een compact projectteam. Samen met de teamleider Advies & Projecten en met andere projectleiders zorg je voor een continue kwaliteit en een goed gevulde projectenportefeuille. Jouw belangrijkste werkzaamheden:

 • Voorbereiden van projecten en uitvoeren van deelprojecten;
 • Adviseren van de organisatie over civiel- en cultuurtechnische vraagstukken;
 • Opstellen van een plan van aanpak en/of projectplan;
 • Uitvoeren of laten uitvoeren van onderzoeken, aanvragen van vergunningen, opstellen van bestekken en houden van aanbestedingen;
 • Zorgen voor kwaliteitsbewaking door o.a. juridische en financiële toetsing;
 • Rapporteren van de (financiële) voortgang of leveren van (financiële) kentallen voor kostenramingen, begrotingen en verschillende maand-, kwartaal- en jaarrapportages;
 • Meewerken in het projectteam;
 • Voeren van de directie van projecten;
 • Contact houden met de beheerteams en de omgeving, o.a. door het opstarten en begeleiden van projectgerelateerde communicatietrajecten, samen met de boswachter publiek en communicatieadviseur;
 • Ondersteunen bij de afronding van het project, de overdracht van het projectresultaat en de financieel-administratieve afronding;
 • Ondersteunen bij het opstellen van rapporten en voeren van voortgangsgesprekken met de opdrachtgever;
 • Bijdragen aan het ontwikkelen, uitwerken en implementeren van projectmatig werken;
 • Ondersteunen bij de werving van externe (co-)financiering voor projecten. passend binnen de Staatsbosbeheer doelstellingen.

De projectenportefeuille van Staatsbosbeheer in Utrecht is bescheiden, maar groeiend en erg divers. Hierin zitten projecten vanuit het Nationaal Natuur Netwerk en Natura2000-opgaves. Maar ook bosaanleg, (her)inrichtings- en compensatieprojecten, bosaanleg en opdrachten vanuit landelijke programma's van Staatsbosbeheer. Voorbeelden van projecten die komende jaren in Utrecht spelen zijn:

 • Realiseren van KRW-doelen en andere natuurdoelen in de uiterwaarden van Lek en Nederrijn, gekoppeld aan de dijkversterking in het programma Sterke Lekdijk en projecten in het kader van het programma Deltanatuur van Staatsbosbeheer;
 • Projecten in het kader van het Programma Natuur van de provincie en de Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof;
 • Inrichten van nieuw verworven hectares aan de westkant van de provincie Utrecht;
 • Herinrichten van cultuurhistorische objecten voor een breder gebruik en versterken van de beleving en verduurzaming, zoals bijvoorbeeld de forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie;
 • Projecten in het kader van de Groene Metropool, waaronder de inrichting van hectares rond de Hollandse IJssel;
 • Projecten die voortvloeien uit diverse provinciale plannen zoals de Regionale Veenstrategie, de Blauwe agenda, e.d.

De projecten zijn aanvullend op het reguliere beheer, zijn vrijwel volledig extern gefinancierd en dragen bij aan de realisatie van de strategische organisatiedoelstellingen. Ze zijn divers qua inhoud en complexiteit, variërend van projecten met afgebakende onderwerpen en relatief heldere kaders, tot projecten met grote impact op de omgeving en de eigen organisatie. De provincie Utrecht is de grootste opdrachtgever voor projecten en de rol- en taakverdeling is momenteel onderwerp van gesprekken met de provincie.

Je maakt deel uit van het team Advies & Projecten. Dit team bestaat uit een teamleider, 3 projectleiders en een ecoloog, provinciaal adviseur, adviseur landschap & cultuurhistorie), accountmanager, communicatieadviseur en rentmeesters. Je werkt nauw samen met collega's uit je team en met de boswachters en teamleiders van de beheerteams. Aan welke projecten je meewerkt en welke werkzaamheden daar aan de orde zijn, wordt in gezamenlijk overleg met de teamleider vastgesteld.

Functie-eisen

  • Je hebt een hbo denk- en werkniveau en bij voorkeur een groene of cultuurtechnische opleiding afgerond.
  • Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met projectmatig werken, met projecten in de civiel- en cultuurtechnische vraagstukken en met het opstellen van een plan van aanpak en/of projectplan; 
  • Je hebt kennis van en ervaring met uitvoeren van onderzoeken, aanvragen van vergunningen, opstellen van bestekken en aanbestedingen; 
  • Je hebt kennis van en aantoonbare ervaring met voeren van de directie van projecten, kwaliteitsbewaking, rapporteren van de (financiële) voortgang, e.d.
  • Je hebt ervaring met het SMART vastleggen van afspraken en het voeren van verwachtingsmanagement;
  • Je hebt aantoonbare ervaring met risico gestuurd werken (risicomanagement);
  • Je hebt een proactieve houding in het projectteam en legt verbindingen, zowel in- als extern;
  • Jouw communicatieve vaardigheden zijn goed, zowel mondeling als schriftelijk; 
  • Je bent resultaatgericht, omgevingsbewust en hebt overtuigingskracht (na eerst geluisterd te hebben).

  Arbeidsvoorwaarden

  • Salarisschaal 10 (CAO Rijk).
  • Salarisindicatie: minimaal € 2.756,75 en max. € 4.430,97 bruto per maand bij volledige werkweek. Naast salaris ontvang je een IKB-budget (Individueel keuze budget), bestaande uit 16,37% van het maandsalaris (o.a. vakantietoeslag en eindejaarsuitkering).
  • Aantal uren: 36 uur per week.
  • Dienstverband: het betreft een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de periode van 1 jaar met uitzicht op een verlenging voor onbepaalde tijd. Op deze arbeidsovereenkomst is een proeftijd van 1 maand van toepassing.
  • Standplaats: Leersum; maar je werkt ook vanuit Baarn en Tienhoven.

  Solliciteren

  Voor meer informatie over deze functie kun je vanaf 9 augustus contact opnemen met Janine Spieksma, teamleider Advies & Projecten, 06-29012480.

  Stuur je sollicitatie met cv vóór 13 augustus 2021 naar vacatures@staatsbosbeheer.nl onder vermelding van vacaturenummer 2021-113 en jouw achternaam in de onderwerpregel van de e-mail. 

  Over Staatsbosbeheer

  Staatsbosbeheer zet zich in voor de kwaliteit van de leefomgeving voor mensen, planten en dieren, om die te beleven, beschermen en te benutten. We beheren ruim 273.000 ha natuur in Nederland en betrekken mensen bij natuur die hen raakt. Als grootste terreinbeherende organisatie van Nederland zijn we nauw betrokken bij allerlei zaken die in de belangstelling staan van publiek, ondernemers, politiek en bestuur. Lees meer over Staatsbosbeheer.