Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Over Staatsbosbeheer

Natuur waarmee je je verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en benutten. 

Boswachter Veenweiden


 • Vacaturenummer: 2021-181
 • Standplaats: Westzaan 
 • Niveau: mbo
 • Vakgebied: bos- en natuurbeheer
 • Uren per week: 36
 • Maandsalaris: : max. € 3.546,17
 • Reageren vóór: 25 oktober 2021
 • Meer informatie: Jan van Assema, 06-51582817

Functiebeschrijving

Staatsbosbeheer heeft een vacature in het Noord-Hollandse veenweidegebied voor een senior boswachter met specialisatie beheer en ervaring in projectmanagement.

Als boswachter beheer ben je medeverantwoordelijk voor het beheer van ruim 5.000 hectare natuur en landschap. Jouw visie, beheer en aansturingskracht zorgen voor het behalen van de doelen voor het beschermen, beleven en benutten van de veenmosrietlanden en weidevogelreservaten in Laag-Holland.

Je levert een bijdrage aan de voorbereiding en uitvoering van projecten. Voorbeelden daarvan zijn een aantal lopende weidevogelprojecten in Waterland in het kader van Amsterdam Wetlands en nieuwe projecten vanuit het Programma Natuur. Verder lopen er nog natuurherstelmaatregelen, die voortkomen uit het Natuurpact (oude PAS-maatregelen). In 2022 start hiervoor een 2e tranche. Je bent bereid om incidenteel een bijdrage te leveren aan de communicatie van deze projecten.

Je levert een bijdrage aan de realisatie van het jaarplan van het beheerteam Veenweiden en ondersteunt jouw collega-boswachters bij het reguliere beheer, inclusief de administratie die daar bijhoort. Je regelt de aanbesteding van werkzaamheden en helpt mee bij het opstellen van pachtcontracten. Je stelt beheermaatregelen op en begeleidt de uitvoering daarvan. Je bent medeverantwoordelijk voor de dagelijkse planning en uitvoering van het beheerwerk en stuurt medewerkers beheer hierin functioneel aan. Daarbij heb je oog voor efficiënt en veilig werken. En je werkt, met respect voor ieders standpunten, nauw samen met de collega-boswachters met specialisatie publiek en ecologie.

Je vertegenwoordigt Staatsbosbeheer in contacten met externe partijen zoals ambtelijke organisaties, pachters, bewonersgroepen, omwonenden en zorginstellingen.

Functie-eisen

 • Je hebt minimaal een diploma mbo bos- en natuurbeheer niveau 4.
 • Je hebt enkele jaren ervaring in een soortgelijke functie, waarbij je ook een beheerteam (functioneel) hebt aangestuurd.
 • Je hebt ervaring met projectmatige werken.
 • Je bent een stevige persoonlijkheid, communicatief vaardig (zowel mondeling als schriftelijk) en hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel.
 • Je toont initiatief en hebt een proactieve en flexibele werkhouding.
 • Je hebt goede sociale vaardigheden zoals tact, het kunnen luisteren, empathie en aandacht.
 • Je kunt zowel in teamverband als zelfstandig werken en collega's functioneel en operationeel aansturen en coachen. Je geeft daarbij ruimte voor het nemen van eigen verantwoordelijkheid en hecht aan een open en eerlijke cultuur. Je draagt hier zelf actief aan bij.
 • Je vindt het leuk om voor dit gebied gastheer of gastvrouw te zijn en mensen te informeren en enthousiasmeren over de projecten die gerealiseerd worden.
 • Je kunt omgaan met werkdruk, goed hoofd- en bijzaken van elkaar scheiden en beweegt gemakkelijk in een complex werkveld.
 • Je bent sterk in het voeren van administratie, verslaglegging en het werken met programma's als Excel, Word, Outlook, GeoWeb, e.d.
 • Je hebt een goede fysieke conditie.
 • Je hebt een rijbewijs BE en bij voorkeur ook een vaarbewijs 1 of bent bereid om dit te halen.
 • Deze functie vraagt om de volgende competenties: samenwerken, omgevingsbewustzijn, overtuigingskracht, plannen en voortgang bewaken (budget), onderhandelen en oordeelsvorming.

Arbeidsvoorwaarden

 • Salarisschaal 8 (CAO Rijk).
 • Salarisindicatie: minimaal € 2.623,34 en maximaal € 3.546,17 bruto per maand bij volledige werkweek. Naast salaris ontvang je een IKB-budget (Individueel keuze budget), bestaande uit 16,37% van het maandsalaris (o.a. vakantietoeslag en eindejaarsuitkering). 
 • Aantal uren: 36 uur per week.
 • Dienstverband: tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de periode van 1 jaar met uitzicht op een verlenging met 2 jaar (in totaal 3 jaar). Op deze arbeidsovereenkomst geldt een proeftijd van 1 maand.  
 • Standplaats: Westzaan.

Sollicitatie

Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Jan van Assema, teamleider Veenweiden, T 06-51582817. 

Stuur je sollicitatie met cv vóór 25 oktober 2021 naar vacatures@staatsbosbeheer.nl onder vermelding van vacaturenummer 2021-181 en jouw achternaam in de onderwerpregel van je e-mail.

Over Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer zet zich in voor de kwaliteit van de leefomgeving voor mensen, planten en dieren, om die te beleven, beschermen en te benutten. We beheren ruim 273.000 ha natuur in Nederland en betrekken mensen bij natuur die hen raakt. Als grootste terreinbeherende organisatie van Nederland zijn we nauw betrokken bij allerlei zaken die in de belangstelling staan van publiek, ondernemers, politiek en bestuur. Lees meer over Staatsbosbeheer.

Beheergebied Veenweiden

In Noord-Holland heeft Staatsbosbeheer een beheerareaal van ca. 18.000 hectare, dat zich kenmerkt door een grote verscheidenheid aan beheertypen. Van dynamische duinen langs de Noordzeekust tot gevarieerde bossen langs de binnenduinrand, weidse polders met weidevogels en rietlanden, forten van de Stelling van Amsterdam, recreatiebossen bij de grote steden en landgoederen, rijk aan cultuurhistorie.

In beheergebied Veenweiden wisselen graslanden, waterpartijen en moeraselementen elkaar af. Het dagelijkse beheer wordt voor een deel door eigen medewerkers uitgevoerd, De nadruk ligt op de meest kwetsbare percelen zoals veenmosrietlanden. Daarbij maken we gebruik van speciaal aangepaste mechanisatie die veelal per boot wordt vervoerd. Daarnaast onderhouden we goede contacten met agrariërs, die een groot deel van het weidevogelbeheer voor Staatsbosbeheer uitvoeren, en met aannemers die een scala aan werkzaamheden doen. Verder zorgen we voor begeleiding van vrijwilligers en publiek, onder andere in de vorm van rondleidingen en vaartochten door het gebied.