Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Over Staatsbosbeheer

Natuur waarmee je je verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en benutten. 

Boswachter Brabantse Kempen


 • Vacaturenummer: 2021-218
 • Standplaats: Leende
 • Niveau: mbo
 • Vakgebied: bos- en natuurbeheer
 • Uren per week: 36
 • Maandsalaris: € 2.623 - € 3.546.
 • Reageren vóór: 10 januari 2022
 • Meer informatie: Rick Verrijt, 06-20698662

Staatsbosbeheer heeft een vacature voor een ervaren boswachter met specialisatie ecologie voor de natuurgebieden in de Brabantse Kempen. 

Functiebeschrijving

Als boswachter ecologie lever je vakinhoudelijke input en onderbouwing voor het bewaken van de balans die we als team maken bij het beschermen, beleven en benutten van de terreinen in ons beheergebied.

Je bent verantwoordelijk voor de inventarisatie en monitoring in de terreinen. Je beheert het budget voor deze werkzaamheden en - voor zover aan de orde - voor projecten. Een deel van het werk voer je zelf uit en daarnaast coördineer en begeleid je externen. Je bent circa 20% van de tijd in het veld en het overgrote deel van de tijd op kantoor aan het werk.

Je interpreteert data op het gebied van flora, fauna en hydrologie met behulp van CMSi. De verkregen gegevens vertaal je naar concrete beheeradviezen en projectvoorstellen voor ecologische inrichting en beheer van gebieden. Je adviseert management en collega’s gevraagd en ongevraagd bij ecologische vraagstukken. En je zorgt ervoor dat er gedragscodes, ecologische werkprotocollen en natuurtoetsen uitgevoerd worden.

We verwachten dat je een gedegen kennis hebt van relevante wet- en regelgeving voor bos- en natuurbeheer. Je werkt nauw samen met de boswachters beheer en publiek en je wisselt kennis en ervaring uit met collega-boswachters ecologie in de omliggende beheergebieden. Samen met hen ben je verantwoordelijk voor het realiseren van de vastgestelde gebiedsdoelen en de onderlinge afstemming. Daarnaast werk je nauw samen met de adviseurs ecologie en hydrologie.

Je hebt een team van collega’s en vrijwilligers om samen de klus te klaren. Er wordt van je verwacht dat je de nodige inzet van personele capaciteit signaleert en initieert. Ook het realiseren van eventuele efficiencymaatregelen hoort bij jouw takenpakket. Je stuurt collega-boswachters ecologie binnen het team functioneel en operationeel aan. Ook geef je inhoudelijk en operationeel sturing aan ongeveer 25 vrijwilligers, studenten en ingehuurd personeel voor werkzaamheden, zoals aannemers.

Functie-eisen

 • Je hebt minimaal een diploma mbo bos- en natuurbeheer, niveau 4.
 • Je hebt aantoonbare kennis van en praktische ervaring en affiniteit met (SNL-)-soorten en landschapsecologie, in het bijzonder van heide en bos.
 • Je hebt ten minste 5 jaar ervaring met planmatig en systematisch inventariseren, monitoren, verwerken van data en rapporteren hierover.
 • Je hebt aantoonbare ervaring met het coördineren en plannen van werkzaamheden en het operationeel en functioneel aansturen van directe collega’s, vrijwilligers en externen.
 • Je bent een teamspeler en hebt een proactieve en flexibele werkhouding, waarmee je anderen weet te motiveren.
 • Je beschikt over goede administratieve en communicatieve vaardigheden.

Arbeidsvoorwaarden

 • Salarisschaal 8 (CAO Rijk).
 • Salarisindicatie: minimaal € 2.623,34 en maximaal € 3.546,17 bruto per maand bij een volledige 36-urige werkweek; naast salaris ontvang je een IKB-budget (Individueel keuze budget), bestaande uit 16,37% van het maandsalaris (o.a. vakantietoeslag en eindejaarsuitkering).
 • Aantal uren: 36 uur per week.
 • Dienstverband: tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de periode van één jaar met uitzicht op een verlenging voor onbepaalde tijd en een proeftijd van één maand.
 • Standplaats: Leende.

Solliciteren

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Rick Verrijt, boswachter ecologie Middenpeel, 06-20698662. 

Stuur je sollicitatiebrief met cv vóór 10 januari 2022 aan vacatures@staatsbosbeheer.nl onder vermelding van vacaturenummer 2021-218 en jouw naam in de onderwerpregel van de e-mail.

Over Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer zet zich in voor de kwaliteit van de leefomgeving voor mensen, planten en dieren, om die te beleven, beschermen en te benutten. We beheren ruim 273.000 ha natuur in Nederland en betrekken mensen bij natuur die hen raakt. Als grootste terreinbeherende organisatie van Nederland zijn we nauw betrokken bij allerlei zaken die in de belangstelling staan van publiek, ondernemers, politiek en bestuur. Lees meer over Staatsbosbeheer.

Beheerteam Brabantse Kempen

In Noord-Brabant beheert Staatsbosbeheer ruwweg 30.000 ha in een uitgestrekte regio met zeer uiteenlopende en grensoverschrijdende natuurgebieden. En met sterk landelijke, maar ook sterk verstedelijkte gebieden. In de 5 grote steden wonen circa 2,5 miljoen Brabantse burgers, die recreëren in deze natuur.

De Brabantse Kempen bestrijkt het gebied ten oosten van Tilburg en ten zuiden van Eindhoven en we beheren hier 6.000 hectare. Het gebied wordt gekenmerkt door grote en kleine eigendommen, waaronder bos, heide, graslanden, hoogveen en landschapselementen; alle van grote betekenis voor zowel mens, plant als dier. Veel bezittingen zijn cultuurhistorisch waardevol en stikstofgevoelig, zoals de Strabrechtse Heide en het Leenderbos die de N2000-status hebben. Daarnaast maken de Reuselse Moeren, Cartierheide, De Kempen, De Pan, De Keersop en Sang en Goorkens onderdeel uit van het werkgebied. Hier komen o.a. het gentiaanblauwtje, gladde slang, hoogveenglanslibel en stuifzandkorrelloof voor.

In de Brabantse Kempen hebben we naast het reguliere beheerwerk ook veel projecten, die bijdragen aan de ontwikkeling van het groene erfgoed van Nederland. Voorbeelden daarvan zijn projecten in het kader van Natura2000, bosaanplant en natuurherstelmaatregelen van LNV.