Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Over Staatsbosbeheer

Natuur waarmee je je verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en benutten. 

BOA-coördinator Gelderland


 • Vacaturenummer: 2019-78
 • Standplaats: Ugchelen
 • Niveau: MBO
 • Vakgebied: bos- en natuurbeheer
 • Dienstverband: onbepaalde tijd
 • Uren per week: 36
 • Maandsalaris: max € 3521,53 bruto  
 • Reageren vóór: 16 december 2019
 • Meer informatie: Rianne Roeters, T 06-53729179

Functiebeschrijving

Staatsbosbeheer heeft een vacature voor een BOA-coördinator in Gelderland.

Handhaving en toezicht vormen een steeds belangrijkere rol in onze maatschappij en dus ook in de terreinen van Staatsbosbeheer. Voor een efficiënte inzet van de beschikbare en beperkte capaciteit van BOA’s is het van belang samen te werken met andere operationele diensten op het gebied van handhaving en toezicht (o.a. politie, terreinbeheerders, gemeenten, provincies en het bedrijfsleven). Een goede coördinatie is daarbij essentieel.

Taken en verantwoordelijkheden van de BOA-coördinator:

 • Op hoofdlijnen bewaken van de implementatie van het BOA-beleid, signaleren van knelpunten en gevraagd en ongevraagd adviseren van de BOA’s, het provinciehoofd, de gebiedsmanager en de landelijke coördinator;
 • Actualiseren van de handhavingsplannen (continue proces);
 • Fungeren als 1e aanspreekpunt voor het totale BOA-netwerk van Staatsbosbeheer Gelderland;
 • Initiëren, ondersteunen en meewerken bij het opstellen en actualiseren van het veiligheids- en handhavingsbeleid in samenwerking met gebiedspartijen;
 • Ondersteunen van staf- en beleidsmedewerkers bij het uitwerken van beleidsvraagstukken;
 • Onderhouden van contacten met en betrekken van partners;
 • Registreren en verantwoorden;
 • Beoordelen evenementen, samen met gebiedspartners;
 • Als aanspreekpunt fungeren voor BOA-zaken;
 • Organiseren van BOA-overleggen;
 • Zorgdragen voor de planning: maken van een rooster voor samenwerking en gezamenlijke diensten;
 • Uitwerken van een voorstel voor een éénduidige BOA-uitstraling en aanpak (categoriale beschikking, uitrusting, e.d.).

De BOA-coördinator heeft de bevoegdheid om alle BOA-zaken inhoudelijk te kunnen inzien en behandelen. Hiervoor moet minimaal 350 uur surveillance per jaar gedraaid worden. Dit betekent:

 • Toezicht houden op de naleving van regels en afspraken conform het handhavingsbeleid;
 • Bij overtredingen optreden (binnen wettelijke kaders en met behulp van de wettelijk toegestane middelen) conform de buitengewone opsporingsbevoegdheden die horen bij de BOA-aanstelling.
 • In relevante gevallen een formele waarschuwing geven of opmaken van een proces-verbaal 
 • Registreren van incidenten in het BOA-registratiesysteem BRS

Functie-eisen

 • Je hebt een werk- en denkniveau op MBO-niveau;
 • Je hebt een BOA-bevoegdheid en ruime ervaring als toezichthouder/ BOA Domein 2; 
 • Je hebt een BOA-CITO diploma, Cursus BRS (BOA Registratie Systeem), PHB BOA domein 2;
 • Je hebt kennis van en affiniteit met het werkveld van handhaving en toezicht;
 • Je hebt een rijbewijs B en bij voorkeur ook E of bent bereid dit te halen;
 • Je hebt een Vaarbewijs 1 of bent bereid dit te halen;
 • Je bent in staat het strategische niveau te vertalen in tactische en operationele doelen;
 • Je bent stressbestendig, bestuurlijk sensitief en communicatief vaardig.
 • Je bent integer en kunt een VOG overleggen;
 • Je bent een teamspeler en goede netwerker.

Arbeidsvoorwaarden

 • Salarisschaal 8 (conform BBRA 1984)
 • Salarisindicatie: minimaal € 2.605,10 en maximaal € 3.521,53 bruto per maand bij een volledige werkweek; naast salaris ontvang je een IKB-budget (Individueel Keuze Budget), bestaande uit 16,37% van het maandsalaris (o.a. vakantietoeslag en eindejaarsuitkering)
 • Fulltime functie (36 uur per week)
 • Dienstverband: tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de periode van 12 maanden, met uitzicht op een verlenging voor onbepaalde tijd.
 • Standplaats: Ugchelen.

Solliciteren

Voor meer informatie kun je opnemen met Rianne Roeters, gebiedsmanager Veluwe/Achterhoek en portefeuillehouder BOA in Gelderland, T 06-53729179. 

Stuur je sollicitatie met c.v. vóór 16 december 2019 naar vacatures@staatsbosbeheer.nl onder vermelding van vacaturenummer 2019-78 met jouw achternaam in de onderwerpregel van de e-mail. 

Over Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer zet zich in voor de kwaliteit van de leefomgeving voor mensen, planten en dieren, om die te beleven, beschermen en te benutten. We beheren ruim 273.000 ha natuur in Nederland en betrekken mensen bij natuur die hen raakt. Als grootste terreinbeherende organisatie van Nederland zijn we nauw betrokken bij allerlei zaken die in de belangstelling staan van publiek, ondernemers, politiek en bestuur. Lees meer over Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer Gelderland

In Gelderland beheert Staatsbosbeheer ruim 31.000 hectare bos, natuur en landschap. Bijna alle gebieden liggen binnen het Gelders natuurnetwerk. Dat is eenderde van de natuur in de hele provincie. Elke dag zorgen wij met veel passie voor de biodiversiteit en topnatuur. Het resultaat buiten is een enorm rijke variatie aan natuur op de uitgestrekte Veluwe, in de bloemrijke Achterhoek en langs de grote rivieren. Miljoenen bezoekers en bewoners recreëren en genieten in onze natuurgebieden.

Alle kenmerken en kwaliteiten van grootschalige natuur vind je op de Veluwe: grote bosgebieden met restanten van middeleeuwse bossen en grafheuvels, stuifzand- en heidecomplexen met daarin cultuurhistorische elementen zoals Hoog Buurlo en Radio Kootwijk, overgangen van stuwwallen naar lager gelegen uiterwaarden. De Achterhoek dankt haar verschijningsvorm vooral aan de mens. De kasteelheren, landgoedeigenaren en boeren hebben eeuwenlang het landschap gemaakt tot kampen- en heideontginningslandschappen. En in het rivierengebied ziet het landschap er op veel plekken weer uit zoals het ooit door de rivier gemaakt is. Wilde runderen en paarden, bevers en ganzen bevolken een ruig gebied waar de rivier mag overstromen en natuur zich mag ontwikkelen.

Veel van de gebieden die we beheren, liggen in twee grote, robuuste systemen: Veluwe en rivierengebied. Daar gaat klimaatadaptie en natuurontwikkeling hand in hand. Daarnaast liggen in Gelderland twee stedelijke zones met hoge recreatieve ambitie - Arnhem en Nijmegen - en een deel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Binnen de provinciale eenheid Staatsbosbeheer Gelderland zijn 5 beheerteams actief; Rivierengebied Oost en -West, Achterhoek en Veluwe Noord en -Zuid. Het werkgebied kenmerkt zich door een grote diversiteit aan natuur en ook voor wat betreft toerisme scoort Gelderland hoog.

In Gelderland werken 10 (parttime) BOA’s en enkele vrijwillige BOA’s dagelijks aan het groene toezicht en handhaving. In 2019 is in Gelderland door verschillende grondeigenaren een samenwerkingsovereenkomst getekend die handhaving op elkaars terreinen mogelijk maakt. Deze samenwerkingsovereenkomst is onderdeel van het samenwerkingsprogramma Toezicht en Handhaving Groen 2019 van provincie Gelderland.

De volgende speerpunten m.b.t. toezicht en handhaving zijn hierin opgenomen:
1. Optimaliseren van de organisatie van de samenwerking;
2. Versterken van de capaciteit;
3. Verbeteren van de kwaliteit;
4. Gezamenlijk bepalen van prioriteiten;
5. Verbeteren van de communicatie;
6. Monitoren en evalueren;
7. Acties in relatie tot het beschikbaar maken van financiële middelen.