Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Over Staatsbosbeheer

Natuur waarmee je je verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en benutten. 

Adviseur terreinbeheer (ecoloog)


 • Vacaturenummer: 2020-32
 • Standplaats: Deventer/Amersfoort
 • Niveau: WO
 • Dienstverband: vaste aanstelling
 • Uren per week: 36
 • Maandsalaris: max € 5.003,97
 • Reageren vóór: 1 juni 2020
 • Meer informatie: Frank Samsen, 06-5340 8359 of Jelka Both, 06-5335 8259

Functiebeschrijving

Staatsbosbeheer heeft een vacature voor een adviseur terreinbeheer; een ecoloog met als specialisatie rivieren. 

Als ecoloog geef je onafhankelijk (landschaps)ecologisch advies aan directie, programma-organisatie Deltanatuur, afdelingshoofd Beheer & Planning en provinciale eenheden van Staatsbosbeheer. Je brengt jouw (rivier)ecologische kennis in bij programma’s, projecten en beheerplannen. En je maakt deel uit van diverse landelijke adviesprojecten.

Integraal Riviermanagement is één van de onderdelen van het programma Deltanatuur van Staatsbosbeheer. Als rivierecoloog adviseer je in projecten binnen dit thema en breng je eisen en wensen in vanuit natuur en ecologische waterkwaliteit. Je weet de consequenties voor waterveiligheid, waterkwaliteit, scheepvaart, e.d. voor het rivierecosysteem op waarde te schatten. En je levert een bijdrage aan het verder concretiseren en vertalen van de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW) voor de grote rivieren en het uitwerken van plannen daarvoor.

Je wordt functioneel aangestuurd vanuit het programma Deltanatuur en hiërarchisch vanuit de afdeling Beheer en Planning. Voor het ontwikkelen en delen van kennis haak je structureel aan bij de teamoverleggen ecologie en ad hoc bij het programmateam Deltanatuur. Je werkt samen met de andere ecologen binnen Staatsbosbeheer die bezig zijn met grote rivieren en grote wateren.

Werkzaamheden

Landelijk:
• Je adviseert management en collega's op het gebied van rivierecologie en terreinbeheer.
• Je initieert, adviseert, ontwerpt en werkt aan rivierprojecten tot het moment van uitvoering.
• Je adviseert het Programmateam Deltanatuur en levert een bijdrage aan visievorming binnen het programma.
• Je analyseert en beoordeelt relevante onderzoeken en rapportages op jouw vakgebied op consequenties en kansen voor Staatsbosbeheer en adviseert hier proactief over.
• Je vertaalt de (inter)nationale visie op rivieren en rivierbeheer, de systeemanalyse (KRW en hydro-dynamische) van de rivieren en de invalshoek van Natura 2000 (Rijntakken) in projecten.
• Je zoekt in de advisering actief een verbinding met aanpalende beleidsterreinen of vakgebieden.
• Je houdt bij de ontwikkeling van beleid, producten en adviezen rekening met politieke, maatschappelijke en organisatorische vraagstukken en haalbaarheid.
• Je weet in- en externe bronnen effectief en efficiënt te gebruiken.
• Je levert een bijdrage aan beleidsevaluaties en monitoring.
• Je werkt samen met externe partners, zoals kennisinstituten en ministeries en adviseert in projecten van derden.
• Je vertaalt beleid naar regelgeving, (beheer)instrumenten en richtlijnen.
• Je draagt bij aan een teambrede kennisagenda, kennisontwikkeling, kennisontsluiting en kennisoverdracht (onder andere OBN).
• Je onderhoudt (inter)nationale netwerken met vakgenoten op gebied van rivierecologie bij onder andere Rijkswaterstaat, kennisinstituten en adviesbureaus.

Provinciaal:
• Je adviseert het provinciale management en beheerteams langs de rivieren en specifiek rivierbeheerteams als Biesbosch en Gelderse Poort. Je werkt daarbij samen met andere ecologen en boswachters.
• Je adviseert over het beheer van buitendijkse gebieden langs de rivieren.
• Je vertaalt de waterstaatkundige eisen van de rivierbeheerder naar beheermaatregelen en werkt aan een betere afstemming van rivierbeheer en (Natura 2000) terreinbeheer.
• Je levert kennis voor beheerplannen en evalueert en beoordeelt de kwaliteit van het beheer en het beheerplan.
• Je vertegenwoordigt Staatsbosbeheer in projecten en gebiedsprocessen die invloeden hebben onze terreinen.

Functie-eisen

 • Je hebt een WO werk- en denkniveau en minimaal 5 jaar werkervaring op het gebied van rivierecologie of aquatische ecologie.
 • Je beschikt over kennis en ervaring met rivierecosystemen, Integraal RivierManagement (IRM) en het DNA van de rivier.
 • Je bent bekend met het denkkader van Smart Rivers en bereid om te investeren in het verankeren van kennis over Smart Rivers in de Smart Rivers-school van de WUR en de leerstoel Sustainable River Management van VHL.
 • Je hebt affiniteit en bij voorkeur ervaring met terreinbeheer, meer specifiek rivierbeheer.
 • Je kent de beleidsprocessen in het natuur- en waterbeleid en de werkwijze van Rijkswaterstaat, waterschappen en provincies.
 • Je hebt een uitgebreid netwerk bij en nauwe contacten met ecologen van Rijkswaterstaat, waterschappen en provincies, bij collega natuurbeschermingsorganisaties en binnen hogescholen, universiteiten, onderzoekinstituten, gegevensverzamelende organisaties en adviesbureaus.
 • Je wordt, op basis van contacten binnen dat netwerk, gevraagd voor deelname aan onderzoek- en inventarisatieprogramma’s, klankbordgroepen en denktanks met betrekking tot riviernatuur.
 • Je hebt contacten met ecologen buiten Nederland met betrekking tot riviernatuur en met de Rijn in het bijzonder (Interreg Gelderse poort, Rhine corridor, Biospher Elbe).
 • Je bent in staat om recente (wetenschappelijke) inzichten en onderzoeksresultaten te vertalen naar het terreinbeheer van Staatsbosbeheer.
 • Je bent bereid om met enige regelmaat te publiceren over de terreinen en projecten van Staatsbosbeheer en de behaalde resultaten.
 • Je bent een teamspeler die in staat is samen met de collega’s in het beheerteam naar goede oplossingen te zoeken voor het terreinbeheer.
 • Je hebt ervaring in het werken in grote projecten en bent sterk in planmatig werken.
 • Je hebt uitstekende communicatieve vaardigheden en bent in staat adviezen bondig te formuleren. Goede beheersing van de Engelse taal is vereist.
 • Je bent op basis van je kennis, ervaring en professionele houding een vanzelfsprekende gesprekspartner voor management en samenwerkingspartners.
 • Je bent enthousiast en vindt het leuk om continu op zoek te zijn naar verbetermogelijkheden.
 • Je bent ondernemend, resultaatgericht en je bent sterk in conceptueel denken, probleemanalyse, oordeelsvorming, overtuigingskracht en omgevingsbewustzijn.

Arbeidsvoorwaarden

 • Salarisschaal 11 (cao Rijk)
 • Salarisindicatie: min. € 3.256,52 en max. € 5.003,97 bruto per maand bij een volledige werkweek. Naast salaris ontvang je een IKB-budget (Individueel Keuze Budget) bestaande uit 16,37% van het maandsalaris (o.a. vakantietoeslag en eindejaarsuitkering.
 • Aantal uren: 36 uur per week.
 • Dienstverband: het betreft een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor 1 jaar met uitzicht op een verlenging voor onbepaalde tijd, met een proeftijd van 1 maand.
 • Standplaats: Deventer/Amersfoort.

Solliciteren

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Frank Samsen, teamleider ecologie West, T 06-5340 8359 of Jelka Both, afdelingshoofd Beheer & Planning, T 06-5335 8259. 

Stuur je sollicitatie met cv vóór 1 juni 2020 naar vacatures@staatsbosbeheer.nl onder vermelding van vacaturenummer 2020-32 en jouw achternaam in de onderwerp regel van de e-mail.

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op woensdag 3 juni 2020.

Over Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer zet zich in voor de kwaliteit van de leefomgeving voor mensen, planten en dieren, om die te beleven, beschermen en te benutten. We beheren ruim 273.000 ha natuur in Nederland en betrekken mensen bij natuur die hen raakt. Als grootste terreinbeherende organisatie van Nederland zijn we nauw betrokken bij allerlei zaken die in de belangstelling staan van publiek, ondernemers, politiek en bestuur. Lees meer over Staatsbosbeheer.

Afdeling Beheer & Planning

De afdeling Beheer & Planning is één van de landelijk werkende afdelingen van Staatsbosbeheer. De afdeling bestaat uit 3 teams: team GIS, team ecologie Oost en team ecologie West. De teams worden centraal aangestuurd door een teamleider. De teams ecologie bestaan uit adviseurs terreinbeheer met specialisatie ecologie, hydrologie en monitoring.

De teamleden werken voor het grootste deel aan ecologische thema’s, zowel ten dienste van de provinciale eenheden als landelijke programma’s van Staatsbosbeheer. Met ecologische en hydrologische adviezen en evaluatie dragen ze bij aan de realisatie van de doelen.

Als rivierecoloog wordt je landelijk ingezet en vooral betrokken bij vraagstukken over de Biesbosch en de grote rivieren die stromen door de provincies Limburg, Noord-Brabant, Zeeland, Utrecht, Gelderland en Overijssel.