Over Staatsbosbeheer

Natuur waarmee je je verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en benutten. 

Adviseur ecologie


 • Vacaturenummer: 2018-48
 • Standplaats: Groningen
 • Niveau: WO
 • Dienstverband: tijdelijke aanstelling (2 jaar)
 • Uren per week: 32-36
 • Maandsalaris: max € 4.669,57 
 • Reageren vóór: 15 juni 2018 
 • Meer informatie: Floris van Kuijk, 06-10476754

Functiebeschrijving

Staatsbosbeheer heeft een vacature voor een adviseur ecologie binnen het team Advies Terreinbeheer. De adviseurs van dit landelijk werkend team leveren met ecologische en hydrologische adviezen en evaluaties een bijdrage aan de realisatie van de natuurdoelen van de organisatie.

Jouw werkgebied is het noorden van het land en met name de provincie Drenthe. Je adviseert samen met een collega-adviseur bij het opstellen van beheerplannen en projecten (o.a. PAS) en bij de dagelijkse beheervraagstukken in het veld. Je bent het aanspreekpunt voor ecologische vragen voor medewerkers in de beheergebieden en het provinciaal managementteam. Je werkt voornamelijk in de beheergebieden in de provincie Drenthe of vanuit het kantoor van Staatsbosbeheer in Groningen. Daarnaast ben je als ecoloog betrokken bij landelijke adviesprojecten en werk je dus ook regelmatig op locaties van Staatsbosbeheer elders in het land.

Werkzaamheden

Beheerplanning provinciaal:
- Inbrengen van ecologische kennis en adviezen in de beheerplannen via de kwaliteitssturing (PDCA)-cyclus onder regie en redactie van de provinciale eenheid.
- Geven van ecologisch advies en advies over faunazaken aan éen of meerdere provinciale eenheden.
- Geven van strategisch ecologisch advies aan het provinciaal management team.
- Onderhouden van een provinciaal netwerk.
- Geven van ecologisch beheeradviezen, bijvoorbeeld over inzet van begrazing of bij aanpassingen in pachtcontracten of andere vormen van ingebruikgeving.
- Beoordelen van monitoringsresultaten en het agenderen van de monitoringsbehoefte.
- Evalueren en beoordelen van de kwaliteit van het beheer en het beheerplan.
- Zorgdragen voor een goede samenwerking en overlegstructuur met de boswachters ecologie en beheer.
- Realiseren van een goede samenwerking en overlegstructuur met de hydroloog en adviseur monitoring.

Beheerplanning landelijk:
- Geven van advies aan de landelijke programma's (Nationale parken, Groene metropool, Deltanatuur) en aan de directie.
- Bijdragen aan een teambrede kennisagenda, kennisontwikkeling, kennis ontsluiting en kennisoverdracht (o.a. OBN).

Innovatie:
- Adviseren over verbetermogelijkheden op inhoud en proces op het gebied van landschapsecologie en biodiversiteit.
- Samen met andere teamleden verder ontwikkelen van instrumenten en producten.

Functie-eisen

De functie vereist kennis en ervaring op het gebied van landschapsecologie en de vaardigheden om deze kennis om te zetten in adviezen afgestemd op de behoefte van verschillende doelgroepen van verschillende kennisniveaus.  

 • een WO werk- en denkniveau op het gebied van de landschapsecologie;
 • minimaal 5 jaar werkervaring op het gebied van landschapsecologie of een gerelateerd ecologisch werkveld;
 • aantoonbare gedegen kennis van vegetaties, flora en fauna:
 • affiniteit met terreinbeheer:
 • kennis van de beleidsprocessen in het natuurbeleid en de werkwijze van de provincies;
 • ervaring in het werken in grote projecten en sterk in planmatig werken;
 • goed in het bewerken en verwerken van datasets;
 • een teamplayer die in staat is samen met de collega's van het beheerteam naar goede oplossingen te zoeken voor het terreinbeheer;
 • uitstekende communicatieve vaardigheden en in staat adviezen bondig te formuleren;
 • op basis van kennis, ervaring en professionele houding een vanzelfsprekende gesprekspartner voor het provinciale management team en voor anderen met wie je projectmatig samenwerkt;
 • enthousiast en continu op zoek naar verbetermogelijkheden;
 • ondernemend, resultaatgericht en je bent sterk in conceptueel denken, probleemanalyse, oordeelsvorming, overtuigingskracht en omgevingsbewustzijn.

Arbeidsvoorwaarden

 • Salarisschaal 11 (BBRA 1984).
 • Salarisindicatie: min. € 3.038,90 en max. € 4.669,57 bruto per maand bij een volledige werkweek, afhankelijk van je werkervaring; naast salaris en 8% vakantiegeld ontvang je een eindejaarsuitkering (13e maand).
 • Aantal uren: 32-36 uur per week.
 • Dienstverband: de aanstelling vindt plaats in tijdelijke dienst voor een periode van twee jaar.
 • Standplaats: Groningen.

Solliciteren

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Floris van Kuijk, teamleider Advies Terreinbeheer, T 06-10476754.

Stuur je sollicitatie met cv vóór 15 juni 2018 naar vacatures@staatsbosbeheer.nl onder vermelding van vacaturenummer 2018-48 en jouw achternaam in de onderwerp regel van de e-mail.

De sollicitatiegesprekken zullen naar verwachting plaatsvinden op 5 juli 2018.

Over Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer zet zich in voor de kwaliteit van de leefomgeving voor mensen, planten en dieren, om die te beleven, beschermen en te benutten. We beheren ruim 265.000 ha natuur in Nederland en betrekken mensen bij natuur die hen raakt. Als grootste terreinbeherende organisatie van Nederland zijn we nauw betrokken bij allerlei zaken die in de belangstelling staan van publiek, ondernemers, politiek en bestuur. Lees meer over Staatsbosbeheer.

Team Advies Terreinbeheer

De afdeling Beheer en Planning is één van de 10 landelijk werkende afdelingen van Staatsbosbeheer. De afdeling bestaat uit drie teams: kwaliteitssturing, advies terreinbeheer en GIS. Als adviseur ecologie maak je onderdeel uit van het team Advies Terreinbeheer. Dit team bestaat uit 25 hydrologen, ecologen en adviseurs monitoring en wordt centraal aangestuurd door een teamleider.

De hoofdtaak van een ecoloog is het geven van onafhankelijk ecologisch advies aan de provinciale eenheden van Staatsbosbeheer en het inbrengen van ecologische kennis bij projecten en beheer(plannen). Daarnaast zijn ecologen betrokken bij landelijke adviesprojecten en wordt specifieke expertise landsbreed ingezet.

Per provinciale eenheid worden één of twee ecologen ingezet om vanuit een landelijk kader adviezen te geven. Naast de ecologen bestaat het team uit vier hydrologen en vier adviseurs monitoring. De adviseurs monitoring zijn o.a. verantwoordelijk voor de meerjarige monitoringsplanning per provinciale eenheid. 

Deze site gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten