Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Werk in uitvoering

Werkzaamheden in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer

Natuurherstel Middenduin

In Nationaal Park Zuid-Kennemerland werkt Staatsbosbeheer aan natuurherstel in bos en duinen. Met de maatregelen wordt Zuid-Kennemerland een gezond en duurzaam leefgebied voor planten, dieren en mensen.

Locatie

Middenduin, Zuid-Kennemerland (NH)

Looptijd

Oktober 2018 – maart 2019

Herstel duin en bos

Natuurbeheer zorgt ervoor dat het gevarieerde landschap van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland behouden blijft. Staatsbosbeheer werkt hierbij nauw samen met collega beheerders PWN en Natuurmonumenten. We kiezen ervoor om de natuurlijke processen zoveel mogelijk de ruimte te geven. Soms is het nodig om (verstoorde) processen weer op gang te brengen. Dit laatste gaan we doen op twee locaties in Middenduin.

Dunning in het bos

In het bos achter Duinlust voeren we voor het eerst sinds de jaren ’80 een grootschalige dunning uit. Met als doel: ruimte maken voor een gevarieerder en gezonder bos, met meer planten- en diersoorten. We hebben hiervoor zorgvuldig naaldbomen geselecteerd om weg te halen. Op die plekken krijgen loofbomen als eik, beuk en berk krijgen de ruimte om te groeien. De naaldbomen die blijven staan kunnen bovendien uitgroeien tot monumentale bomen.

Wil je meer weten over ons bosbeheer? Kijk dan voor onze bosvisie, folders en beleidsdocumenten op onze site Dossier Bos en Houtoogst.

Duin vrij maken

In het westelijk deel van Middenduin maken we één duin vrij van naaldbomen en plaggen we de bodem. Even verderop creëren we stuifplekken en verwijderen we struiken. Zo keert we de dynamiek van zand en wind terug. Dier-en plantensoorten zoals de zandhagedis, duinparelmoervlinder, duinviooltje en roodborsttapuit, profiteren hiervan. De maatregelen zijn onderdeel van de landelijke Programma Aanpak Stikstof (PAS) om de natuur weerbaarder te maken tegen stikstofuitstoot.

Werkzaamheden in het veld

Onze aannemer voert het werk in de duinen uit tussen 1 oktober 2018 en 15 maart 2019. In het bos achter Duinlust verwachten we eind oktober klaar te zijn. Het gebied blijft toegankelijk voor wandelaars. Er kan een korte omleiding op de wandelroute zijn.

Samenwerking

Staatsbosbeheer werkt samen met collega beheerders PWN en Natuurmonumenten. De werkzaamheden zijn onderdeel van het Programma Aanpak Stikstof (PAS), in samenwerking met de provincie Noord-Holland.

Toon project op kaart
Locatie project
Boswachter Marieke Schatteleijn
Vragen over dit onderwerp? Marieke Schatteleijn Boswachter