Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Werk in uitvoering

Werkzaamheden in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer

Impuls voor een gastvrije, culturele buitenplaats Elswout

Elswout is een goed bewaarde 17e-eeuwse buitenplaats van ruim 65 hectares groot. Vanwege haar cultuurhistorische waarde is Elswout aangewezen als Rijksmonument. Bijna 4 eeuwen historie met vele verschillende bewoners hebben van Elswout een bijzondere plek gemaakt. In het park tref je naast de monumentale gebouwen veel wandelpaden, vijvers, vaarten, bruggen en diverse folies aan. Ook maakt het deel uit van het Natuurnetwerk Nederland, is het grotendeels aangewezen als Natura 2000-gebied en vormt het onderdeel van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland.

Locatie

Buitenplaats Elswout ligt in Overveen, in de gemeente Bloemendaal, provincie Noord-Holland.

Nieuwe functies voor gebouwen

De afgelopen jaren heeft Staatsbosbeheer verschillende gebouwen casco gerestaureerd. Zo zijn onder meer de Rijksmonumenten - de boerderij, de 2 koetshuizen en het poortgebouw - in oude glorie hersteld. De volgende stap is deze gebouwen een nieuwe, eigentijdse publieke functie te geven, passend bij de cultuurhistorie en draagkracht van buitenplaats Elswout. Staatsbosbeheer blijft eigenaar van de genoemde gebouwen en zal deze verhuren. Uit de inkomsten wordt het onderhoud van de gebouwen betaald. Zo kan Elswout voor de toekomst veiliggesteld worden. 

Gastvrije culturele buitenplaats vol natuur en beleving

Elswout is een plek voor genieten, reflectie, natuur, kunst en cultuur en een plek waar een breed publiek welkom is. De buitenplaats blijft dicht bij haar kernwaarden zoals cultuurhistorie, natuur, landschappelijke variëteit en kwaliteit, openbaarheid en rust. Het biedt daarmee een hoogwaardige werkplek voor de ondernemende regio, voor culturele projecten en bijhorende beleving en zingeving op niveau die bijdraagt een gezond woon- en leefklimaat voor de regio. Kortom; een gastvrije culturele buitenplaats vol beleving en natuur. Deze visie op de ontwikkeling van Elswout is integraal vertaald naar de kwaliteit van het landschap, met balans tussen natuur en cultuur. Staatsbosbeheer beoogt met deze ontwikkeling:

  • Opheffen van leegstand en versterken van de vitaliteit en exploitatie van de buitenplaats door herbestemming van de Modelboerderij, Koetshuizen, Poortgebouw en werkschuur;
  • Versterken van het openbare karakter van de buitenplaats door verbeteren van publieksvoorzieningen en het toevoegen van een bij Elswout passende horecagelegenheid in de Modelboerderij;
  • Oplossen van onveilige en/of onwenselijke verkeerssituaties ten aanzien van logistiek en bereikbaarheid op de buitenplaats;
  • Behoud en versterken van de landschappelijke, cultuurhistorische, ecologische en natuurwaarden;
  • Het vergroten van de zichtbaarheid en belevingswaarde van de markante geschiedenis en bijbehorende verhalen van de buitenplaats;
  • Vergroten en bestendigen van de maatschappelijke en zakelijke functie van de buitenplaats door intensieve samenwerking met de zakelijke gebruikers en de omgeving, lokaal ondernemerschap en een vergrote inzet van vrijwilligers;
  • Het versterken van de verbinding en samenwerking van buitenplaats Elswout met de andere buitens en landgoederen in de binnenduinrand en het Nationaal park Zuid-Kennemerland.

Looptijd

2020 en 2021 staan in het teken van het uitwerken van de plannen en het doorlopen van de benodigde planologische procedures. Parallel aan deze activiteiten organiseren we inloopavonden op locatie. Via de lokale kranten maken we bekend wanneer dit plaatsvindt.  

Samenwerking

In deze ontwikkeling werkt Staatsbosbeheer samen met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, gemeente Bloemendaal en de provincie Noord-Holland. We betrekken omwonenden, bewoners en ondernemers bij deze transformatie.

Meer informatie

Toon project op kaart
Locatie project
Vragen over dit onderwerp? Christine Meeusen Locatiemanager en ontwikkelaar