Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Werk in uitvoering

Werkzaamheden in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer

Natuurontwikkeling Boswachterij Dorst

Staatsbosbeheer werkt aan de inrichting van boswachterij Dorst. De grote grazers komen terug en verschillende recreatievormen krijgen een eigen plek in de boswachterij. Hiermee geven we een impuls aan het beheer en krijgen bezoekers de ruimte om de natuur optimaal te beleven.

Locatie

Boswachterij Dorst, West-Brabant.

Looptijd

2021

Natuurlijk beheer

Begin 2020 zijn de Schotse Hooglanders uit boswachterij Dorst weggehaald na een aantal incidenten. Met name loslopende honden, mountainbikers en direct contact tussen mensen en dieren hebben ertoe geleid dat de runderen minder verdraagzaam werden naar mensen toe. Door het wegvallen van de grote grazers kan het gebied zich echter niet goed meer ontwikkelen en missen we het gewenste natuurlijke beheer. Daarnaast wordt het steeds drukker in de boswachterij. Dit leidt ertoe dat bezoekers soms overlast ervaren.

Staatsbosbeheer wil enerzijds de natuurwaarden beschermen en anderzijds bezoekers de natuur laten beleven. Dat vraagt om een goede afweging, niet alle activiteiten en vormen van recreatie kunnen op dezelfde plek plaatsvinden. Staatsbosbeheer werkt dit uit in een zonering voor Boswachterij Dorst.

Zonering

De boswachterij wordt straks ingedeeld in meerdere gebieden. Er komen grote grazers terug in de kern en gelijktijdig verplaatsen we activiteiten naar de gebieden rondom de kern. Zo wordt de kern een rustgebied. Daaromheen is er ruimte voor meer activiteit. Per gebied wordt aangeven wat er mogelijk is, en wat niet. Zo zorgen we voor de ontwikkeling van de natuurwaarde in de kern en zorgen we ervoor dat alle bezoekers de natuur optimaal kunnen beleven.

Werkzaamheden in het veld

In de loop van 2021 zullen we starten met de inrichting van het gebied. In de boswachterij zal er gewerkt worden aan de inrichting van (nieuwe)routes. Dit kan ervoor zorgen dat wegen en paden worden afgesloten. Dit geven we aan in het gebied door middel van informatiepanelen, nieuwe bewegwijzering en borden. 

Meer informatie

Toon project op kaart
Locatie project
boswachter met verrekijker in avondzon
Vragen over dit onderwerp? Patrick Raats Gebiedsmanager