Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Werk in uitvoering

Werkzaamheden in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer

Vlietland boswerkzaamheden

In recreatiegebied Vlietland zou Staatsbosbeheer in opdracht van provincie Zuid-Holland in het najaar van 2019 met boswerkzaamheden starten. Het gaat hier om essen die zijn aangetast door de schimmelziekte essentaksterfte, andere zieke bomen en populieren die instabiel zijn. Deze bomen kunnen mogelijk een gevaar vormen voor bezoekers van het gebied. De communicatie met het gebied over de bomenkap heeft tot bezorgdheid geleid bij de gebiedspartijen van Vlietland. Door provincie Zuid-Holland is daarom besloten om de kapwerkzaamheden op te schorten en in overleg te treden met het gebied over de op korte termijn te nemen veiligheidsmaatregelen. 

Welke gevolgen heeft dit voor de veiligheid?

De provincie bekijkt met Staatsbosbeheer en de gebiedspartijen opnieuw welke maatregelen er genomen moeten worden om de veiligheid voor de bezoekers van het gebied te waarborgen. Het uitgangspunt dat gevaarlijke situaties aangepakt worden blijft uiteraard gehandhaafd. Eventuele alternatieven voor het kappen van bomen worden daarbij met de gebiedspartijen zorgvuldig afgewogen waarna door de provincie zal worden besloten welke maatregelen uitgevoerd gaan worden. Dat zal naar verwachting dit jaar zijn. Op deze pagina zullen wij je informeren over de laatste stand van zaken. 

Boomveiligheidscontrole in november

In november wordt er door een extern bedrijf een aanvullende boomveiligheidscontrole uitgevoerd. Daarna kijkt de provincie Zuid-Holland in overleg met de gebiedspartijen en Staatsbosbeheer welke maatregelen er genomen gaan worden om recreatiegebied Vlietland veilig en toegankelijk te houden voor bezoekers.

Meer informatie

Heb je vragen? Neem dan contact op met Staatsbosbeheer Den Haag via westvoorden@staatsbosbeheer.nl of bel via 070-3851050. 

Toon project op kaart
Locatie project
boswachter met verrekijker
Vragen over dit onderwerp? Staatsbosbeheer