Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Werk in uitvoering

Werkzaamheden in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer

Vlietland boswerkzaamheden

In recreatiegebied Vlietland starten we in opdracht van Provincie Zuid-Holland in het najaar van 2019 met boswerkzaamheden. Het gaat hier om essen die zijn aangetast door de schimmelziekte essentaksterfte, andere zieke bomen en populieren die instabiel zijn. Deze bomen moeten gekapt worden om te voorkomen dat ze een gevaar gaan vormen voor bezoekers. Na de werkzaamheden starten we zo snel mogelijk met het herplanten van nieuwe bomen. 

Locatie

Recreatiegebied Vlietland, provincie Zuid-Holland. 

Looptijd

Eind juli 2019 - begin 2020.

Zieke en dode bomen

Begin 2018 is het bos in Vlietland geïnspecteerd door Staatsbosbeheer. Hierbij is geconstateerd dat er veel zieke, dode en instabiele bomen staan. Oorzaak is o.a. de ziekte essentaksterfte en de slechte staat van de populieren. De hoeveelheid zieke en dode bomen is niet gunstig voor een goede bosontwikkeling. Maar nog belangrijker, omdat Vlietland een recreatiegebied is met veel bezoekers, kan staand dood hout of een instabiel bos gevaarlijke situaties opleveren. Is er nu al sprake van gevaarlijke situaties? Nee, op dit moment is het gebied veilig. Het bos wordt goed gemonitord door de boswachters.

Bomenkap

Maar als er niet ingegrepen wordt, moet het gebied uit veiligheidsoverwegingen afgesloten worden. Omdat afsluiting niet wenselijk is, moeten de bomen worden gekapt. Een onafhankelijk adviesbureau heeft begin 2019 op verzoek van de provincie onderzoek gedaan naar wat er in Vlietland gedaan moet worden om de veiligheid te waarborgen. Deze maatregelen zijn in deze kaart verwerkt. Het recreatiegebied is hierin opgedeeld in bosvakken. Per bosvak staat op de kaart aangegeven welke maatregelen hier toegepast moeten worden. Dit zijn de mogelijke maatregelen:

 • Alle bomen in het bosvak moeten verwijderd en opnieuw geplant worden;
 • Bomen die binnen valbereik staan van paden, wegen of voorzieningen moeten verwijderd en opnieuw geplant worden;
 • Enkele bomen moeten verwijderd worden.

In totaal wordt 10% van de bomen gekapt. 

Planning

 • Week van 22 juli: start blessen.
  Dit betekent dat de bomen in de betreffende bosvakken worden gemarkeerd met een gekleurde stip:
  - oranje stip: de boom wordt gekapt;
  - blauwe stip: de boom blijft staan omdat de boom een ecologische of recreatieve waarde heeft.
 • Half september: start kapwerkzaamheden.
  Het kappen wordt deels handmatig met motorzagen gedaan, als met een kraan met zaagkop. Met een kraan en uitrijcombinaties worden de bomen en takken uit de vakken gehaald. De kapwerkzaamheden duren ongeveer 4 weken, maar kunnen door weersomstandigheden langer duren. Het recreatiegebied blijft toegankelijk tijdens het kappen, maar sommige paden zullen tijdens de werkzaamheden afgesloten worden.
 • Winter 2019-2020: nieuwe aanplant.
  Staatsbosbeheer streeft ernaar om deze winter nog de nieuwe bomen en struiken te planten.

Herplant

Na het kappen worden de nieuwe bomen geplant. Er komt een grotere variatie in boomsoorten zodat het bos wat terug gaat groeien minder vatbaar is voor ziekten en plagen. Daarnaast is dit interessanter voor de biodiversiteit en de beleving van het recreatiegebied. Het duurt echter een aantal jaar voordat deze bomen groot zijn. Daarom zullen we aan de randen ook struiken planten die zorgen voor een dichte begroeiing, waardoor er sneller weer een bosbeeld ontstaat. Dit zullen o.a. bes dragende soorten zijn die ook weer interessanter zijn voor vogels en insecten. Om de biodiversiteit in het gebied nog meer te stimuleren, worden in een aantal bosvakken takkenrillen aangelegd. Dit zijn wallen van takken die insecten, vogels en andere dieren aan zullen trekken.

Meer informatie

Heb je vragen? Neem dan contact op met Staatsbosbeheer Den Haag via westvoorden@staatsbosbeheer.nl of bel via 070-3851050.