Natuurherstel Vecht- en Beneden Reggegebied

In het Vecht- en Beneden Reggegebied herstelt Staatsbosbeheer het ecosysteem van stuifzand, droge en natte heide. Zo krijgen kenmerkende planten en dieren weer de ruimte. De maatregelen zijn onderdeel van de landelijke Programma Aanpak Stikstof (PAS) om de natuur weerbaarder te maken tegen stikstofuitstoot. Met de maatregelen wordt het Vecht- en Beneden Reggegebied een gezond en duurzaam leefgebied met ruimte voor natuur, recreatie, landbouw en economie.

Locatie

Het Vecht- en Beneden Reggegebied in het Vechtdal, bij Ommen.

Looptijd

Start september 2018.

Heide en stuifzandgebied

Stuifzandheide en natte heide zijn zeldzaam geworden in Nederland. En daarmee ook de plant- en diersoorten die daar bij horen. Staatsbosbeheer versterkt het ecosysteem en herstelt de variatie die de natuur en het landschap in het Vecht- en Beneden Reggegebied zo hard nodig hebben. Denk aan zandkuilen voor reptielen, voldoende planten voor insecten en afwisseling tussen droog, nat en bosrijk gebied om beschutting en voeding te bieden aan alle soorten.

Natuurherstel

Van twee kleinere stuifzandgebieden - de ’Sahara’ - maken we een robuust aaneengesloten stuifzandgebied. Zo kan het zand beter verstuiven en krijgen onder meer rendiermos en ijslandsmos weer kans zich te ontwikkelen. Ook soorten als de boompieper en de nachtzwaluw profiteren hiervan.

Het heidelandschap op het Eerderveld wordt hersteld door delen van de heide te plaggen, te maaien, sloten te dempen en te verleggen. Kleinere deelgebieden worden samengevoegd door op strategische plekken delen van bos te verwijderen.

Samen met de gemeente Ommen onderzoeken we in Junner Koeland hoe we kunnen komen tot een groter aaneengesloten gebied. Daar waar de runderen en IJslandse paarden grazen om de begroeiing kort te houden om de biodiversiteit te verbeteren.

Werkzaamheden in het veld

Naar verwachting start Staatsbosbeheer na de zomer van 2018 met werkzaamheden. Tijdens de werkzaamheden zijn delen van het gebied tijdelijk niet bereikbaar. Dit wordt op locatie aangegeven. Wil je op de hoogte blijven van onze werkzaamheden en eventuele omleidingen? Stuur dan een e-mail met naam en contactgegevens naar vechtenbenedenregge@staatsbosbeheer.nl.

Samenwerking

Staatsbosbeheer voert de werkzaamheden uit in opdracht van de Provincie Overijssel. In het Vecht- en Beneden Reggegebied werken wij onder meer samen Landschap Overijssel, Natuurmonumenten en particuliere grondeigenaren.

Regelmatig worden er informatiebijeenkomsten georganiseerd. Kijk voor de eerstvolgende bijeenkomst op www.overijssel.nl/vechtbenedenregge

Deze site gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten