Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Werk in uitvoering

Werkzaamheden in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer

Stormschade in bossen rond Leersum

Het noodweer van vrijdag 18 juni 2021 heeft tot ongekende schade geleid in de bossen rond Leersum op de Utrechtse Heuvelrug. Er zijn duizenden bomen omgewaaid en op sommige plekken liggen complete bospercelen plat. De boswachters waarschuwen: "Blijf uit de bossen, het is levensgevaarlijk!"

In het bosgebied hangen nog takken en boomkruinen los en veel bomen zijn instabiel of staan op scherp. Het gebied is afgesloten voor publiek en boswachters inventariseren de schade. Bospercelen die veilig zijn gemaakt, gaan weer open. Maar voor delen van het gebied die veel schade hebben opgelopen, kan dat maanden duren.

Hieronder vind je actuele informatie over de werkzaamheden en de antwoorden op veelgestelde vragen.

Welk gebied is getroffen door de storm?

De storm richtte schade aan in boswachterij Leersum, waaronder het Leersumse Veld, op de Utrechtse Heuvelrug. Dat ligt tussen het dorp Leersum en de A12. Het Lombokbos, dat direct aan Leersum grenst, is het zwaarst is getroffen. Hier ligt zo’n 40 hectare bos plat. Ook op de landgoederen Broekhuizen, Kolland, Overlangbroek en in een klein deel van boswachterij Zuylenstein (bij de Wildbaan) zijn veel bomen omgevallen. Overal is het risico op vallende bomen en takken nog steeds groot.

Welke gebieden zijn afgesloten?

Op de website van het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug zie je welke gebieden weer toegankelijk of nog afgesloten zijn. Let ook op de borden in het terrein. Boa’s zijn ingezet voor de handhaving.

Hoe lang blijft dit gebied afgesloten?

Veiligheid staat voor Staatsbosbeheer voorop. Samen met de door ons ingehuurde aannemers brengen we onveilige situaties in kaart, zoals bomen en takken die nog naar beneden kunnen komen, en verhelpen die. Zodra de situatie daar veilig is, paden zijn hersteld en de verdere opruimwerkzaamheden het toelaten, worden deelgebieden weer vrijgegeven voor bezoekers. De verwachting is dat het maanden gaat duren tot de zwaarst getroffen percelen weer open zijn. Zo is het Lombokbos mogelijk pas aan het eind van het jaar weer toegankelijk.

Kunnen we helpen met opruimen?

Nee. Veel mensen gaven aan te willen helpen. We stellen dit aanbod zeer op prijs, maar het is nu nog te gevaarlijk in het bos. Bovendien vraagt het werk om specialistische kennis, zoals het veilig vellen van bomen die onder spanning staan. Daarvoor worden gecertificeerde aannemers ingeschakeld. Mogelijk kunnen we in een later stadium wel hulp gebruiken, zoals bijvoorbeeld bij het herstellen van routes en bankjes.

Wat gebeurt er met de omgevallen bomen en takken?

Een deel van de dode bomen en takken blijft in het bos; dood hout is belangrijk voor de biodiversiteit. Omdat het om hele grote hoeveelheden gaat, wordt een deel van de bomen en takken ook afgevoerd. Hout is een duurzaam product en wordt, afhankelijk van de kwaliteit, gebruikt voor planken en vezelproducten. Een precies plan voor al het omgevallen hout maken we in de komende periode.

Wat gebeurt er in de zwaarst getroffen gebieden?

In de zwaarst getroffen gebieden, zoals het Lombokbos, is een flinke strook bos verdwenen; alle bomen zijn omgewaaid. Er is zoveel hout gevallen dat ook het herstellen van de kenmerkende lanen eerst een grondige opruimactie vraagt. Wat we daar gaan doen, weten we nog niet. Alle opties liggen op tafel. Samen met de inwoners van Leersum, die er graag wandelden, en de gemeente Utrechtse Heuvelrug gaan we om de tafel om te bekijken wat de wensen en mogelijkheden zijn.

Waarom laten jullie het Lombokbos niet zo liggen?

Een veel gestelde vraag is waarom we het Lombokbos niet zo laten liggen, want storm hoort toch ook bij natuur... Daar is iets voor te zeggen en we zullen er zeker naar kijken. Maar wat ook meespeelt, is dat het Lombokbos direct aan het dorp Leersum grenst en een belangrijke recreatiefunctie heeft.

Waar kan ik in de omgeving nog wel het bos in?

Het Doornse Gat en de boswachterijen Austerlitz en Amerongen blijven opengesteld voor publiek.

Hoe groot is de schade voor de natuur?

Dat is nu nog moeilijk in kaart te brengen. Het staat vast dat dieren geleden hebben onder de impact van de valwind. Er broedden veel vogels en veel nesten zijn gesneuveld. Een storm op kleine schaal is op zich helemaal niet slecht voor de natuur: zo ontstaan op een natuurlijke manier open plekken waar plant- en diersoorten van profiteren. De schaal van deze storm – een heftige valwind – hebben we in Utrecht niet eerder meegemaakt.

Informatie voor inwoners uit het getroffen gebied

Inwoners van Leersum en het deel van Maarsbergen dat getroffen is door de valwind en omgewaaide bomen kunnen met vragen en voor meer informatie terecht bij: heuvelrug.nl/noodweer-leersum  

Toon project op kaart
Locatie project
boswachter Corien Koreman
Vragen over dit onderwerp? Corien Koreman Boswachter