Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Werk in uitvoering

Werkzaamheden in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer

Natuurherstel Springendal

In het Springendal versterkt Staatsbosbeheer het beekdal- en heidelandschap. Onze werkzaamheden zijn onderdeel van het landelijke Programma Aanpak Stikstof  (PAS) om de natuur weerbaarder te maken tegen stikstofuitstoot. Met de maatregelen wordt het Springendal een gezond en duurzaam leefgebied met ruimte voor natuur, recreatie, landbouw en economie.

Locatie

Het Springendal, boven Ootmarsum, Twente.

Looptijd

2017-2020.

Beekdal- en heidelandschap

Het beekdal- en heidelandschap in het Springendal is uniek. En daarmee ook de plant- en diersoorten die daar bij horen. Staatsbosbeheer versterkt de variatie die het landschap nodig heeft. Denk aan typisch Twentse kleinschalige akkers, heide, houtwallen en bloemrijke hooilanden langs de beek.

Natuurherstel

Het heidelandschap in het Springendal wordt uitgebreid door bos te verwijderen. Hierdoor ontstaan verbindingen tussen heidegebiedjes als de Paardenslenkte en de Hügelgräberheide.

Op diverse plaatsen verwijderen we het teveel aan voedselrijke grond, waardoor heide en andere kenmerkende soorten meer kans krijgen. We plaggen delen van de heide om jeneverbestruwelen te beschermen en jonge jeneverbesstruikjes de kans geven te ontkiemen. Om meer verschil in structuur van de heide te creëren, zetten we een schaapskudde in.

Werkzaamheden in het veld

In januari 2019 start Staatsbosbeheer met werkzaamheden. Tijdens de werkzaamheden zijn delen van het gebied tijdelijk niet bereikbaar. Dit wordt op locatie aangegeven. Wil je op de hoogte blijven van onze werkzaamheden en eventuele omleidingen? Stuur dan een e-mail met naam en contactgegevens naar springendal@staatsbosbeheer.nl.

Samenwerking

Staatsbosbeheer voert de werkzaamheden uit in opdracht van de Provincie Overijssel. In het Springendal werken wij onder meer samen Landschap Overijssel.
Regelmatig worden er informatiebijeenkomsten georganiseerd. Kijk voor de eerstvolgende bijeenkomst op www.overijssel.nl/springendal.

Meer informatie

Bekijk de factsheet.

   

Boswachter Jeroen Buunen
Vragen over dit onderwerp? Jeroen Buunen Boswachter