Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Werk in uitvoering

Werkzaamheden in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer

Natuurherstel Dinkeldal

In het Dinkeldal werkt Staatsbosbeheer aan het herstel en behoud van de riviernatuur en daarmee de biodiversiteit van – voor Nederland – unieke natuursoorten. Deze werkzaamheden maken deel uit van natuurherstel Natura 2000.

Locatie

Natuurgebied Dinkeldal, bij Losser, Twente.

Looptijd

2019-2021

Stroomdalgraslanden

Er zijn in Nederland nog maar enkele stroomdalgraslanden, zoals die van het kleurrijke Dinkeldal. De kenmerkende plant- en diersoorten hebben het in dit stroomgebied moeilijk, zoals het opvallende gele walstro, de zeldzame Dinkelanjer en het bodemvisje de rivierdonderpad. Staatsbosbeheer richt zich in eerste instantie op het versterken van de stroomdalflora door onder andere het herstellen van de natuurlijke oeverwal en het aanplanten van houtwallen en bomen- en struikensoorten.

Natuurherstel

In het Dinkeldal voert Staatsbosbeheer al jaren beheer en onderhoudswerkzaamheden uit. Deze werkzaamheden werpen tot nu toe hun vruchten af. Zo is bijvoorbeeld het ijsvogeltje weer frequent te zien langs de Dinkel. Dit vogeltje profiteert van de vochtige en ruige bossen langs dit riviertje. De waterkwaliteit van de Dinkel is verbeterd en dit zorgt voor een betere visstand. En na jaren van afwezigheid zien we door die verbeterde waterkwaliteit ook de otter weer terug.

Maar er is nog genoeg werk aan de winkel: langs de Dinkel moet meer ruimte ontstaan voor de ontwikkeling van unieke bloemen en planten. Daarom gaan we de Dinkelweiden verbeteren en landschappelijk versterken. Dat doen we door middel van de aanplant van houtwallen met inheemse boom- en struiksoorten. Ook de Dinkel zelf pakken we op bepaalde plekken aan, zodat de rivier weer vrij kan stromen. Dat is nu niet overal het geval en daarom gaan we – letterlijk – puin ruimen. Daardoor kan de rivier weer zand afzetten op de oevers en kunnen de zaadjes van unieke bloemen en planten zich ook weer via het water verspreiden en op de oeverwallen afzetten.

Landelijke aanpak

Onze werkzaamheden zijn onderdeel van een landelijke aanpak om de natuur weerbaarder te maken tegen stikstofuitstoot. Met de maatregelen wordt het Dinkeldal een gezond en duurzaam leefgebied met ruimte voor natuur, recreatie, landbouw en economie.

Werkzaamheden in het veld

Tijdens de werkzaamheden kan het zijn dat bepaalde delen, zoals fietspaden, tijdelijk minder goed bereikbaar zijn. Dit wordt op betreffende locatie(s) met borden aangegeven.

Samenwerking

Staatsbosbeheer voert de werkzaamheden uit in opdracht van de Provincie Overijssel.

Toon project op kaart
Locatie project
boswachter Irene van der Linde
Vragen over dit onderwerp? Irene van der Linde Boswachter