Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Werk in uitvoering

Werkzaamheden in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer

Hoogveenherstel Engbertsdijksvenen

In Engbertsdijksvenen werkt Staatsbosbeheer aan het behoud en het herstel van het hoogveen. Uit onderzoek blijkt dat het gebied lijdt onder verdroging en een overvloed aan stikstof. Daarom zijn er maatregelen nodig om het bijzondere hoogveen te behouden en te versterken.

Locatie

Natuurgebied Engbertsdijksvenen, bij Vriezenveen, Twente.

Looptijd

2017-2021.

Hoogveen

Hoogveen natuurgebieden, zoals in de Engbertsdijksvenen, zijn zeldzaam geworden in Nederland. En daarmee ook de plant- en diersoorten die daarbij horen. Staatsbosbeheer herstelt het hoogveen en de variatie met droge heide en bos. Zo blijft het cultuurhistorisch landschap behouden. Het vasthouden van regenwater en het verhogen van de waterstand zijn belangrijke voorwaarden voor het duurzaam behoud van het hoogveen.

Natuurherstel

Het hoogveen in de Engbertsdijksvenen wordt hersteld door het verwijderen van berkenopslag en delen bos aan de noord- en zuidkant van het natuurgebied. We plaggen en maaien kleine delen van de droge heide om voedselrijke grond te verwijderen. Zo krijgt unieke flora meer kans en ontstaat variatie van soorten. Om de waterhuishouding in het gebied te verbeteren, herstellen we kades en dammen. Ook verwijderen we opslag van berken, omdat deze per dag honderden liters water verdampen.

Bekijk de maatregelen ook op de plattegrond in de factsheet.

Werkzaamheden in het veld

Tussen november 2018 en maart 2019 verwijdert Staatsbosbeheer berkenopslag en delen bos aan de noord- en oostzijde. De werkzaamheden worden na de zomer van 2019 hervat tot voorjaar 2020. Het werk moet voor de zomer van 2021 zijn afgerond.

Tijdens de werkzaamheden zijn delen van het gebied tijdelijk niet bereikbaar. Dit wordt op locatie aangegeven. Wilt u op de hoogte blijven van onze werkzaamheden en eventuele omleidingen? Stuur dan een e-mail met naam en contactgegevens naar engbertsdijksvenen@staatsbosbeheer.nl. Daarnaast kunt u met vragen of voor informatie iedere maandag van 13.00 – 17.00 uur terecht bij de inloopmiddag in de werkschuur aan de Dorpsstraat 1a te Kloosterhaar.

PAS

Onze werkzaamheden zijn onderdeel van het landelijke Programma Aanpak Stikstof (PAS) om de natuur weerbaarder te maken tegen stikstofuitstoot. Met de maatregelen wordt de Engbertsdijksvenen een gezond en duurzaam leefgebied met ruimte voor natuur, recreatie, landbouw en economie.

Recreatiemogelijkheden

Als onderdeel van het project zijn omwonenden en belanghebbenden betrokken bij plannen voor de ontwikkeling van passende recreatiemogelijkheden. De eerste bijeenkomst hierover vond in juli 2017 plaats.

Voorafgaand aan het uitvoeren van de maatregelen willen we onderzoeken of het mogelijk is om het gebied aantrekkelijker te maken voor bezoekers. Staatsbosbeheer wil samen met gebruikers van het gebied een plan maken voor passende recreatie. Te denken valt aan de aanleg van ruiter- en fietspaden en een aantal nieuwe dammen. Wilt u meedenken? Stuur dan een e-mail met uw naa en contactgegevens naar engbertsdijksvenen@staatsbosbeheer.nl.

Samenwerking

Staatsbosbeheer voert de werkzaamheden uit in opdracht van de Provincie Overijssel. Regelmatig worden er informatiebijeenkomsten georganiseerd. Kijk voor de eerstvolgende bijeenkomst op website van de provincie.

Meer informatie

Boswachter Jeroen Buunen
Vragen over dit onderwerp? Jeroen Buunen Boswachter