Werk in uitvoering

Werkzaamheden in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer

Hoogveenherstel Engbertsdijksvenen

In Engbertsdijksvenen werkt Staatsbosbeheer aan het behoud en het herstel van het hoogveen. Uit onderzoek blijkt dat het gebied lijdt onder verdroging en een overvloed aan stikstof. Daarom zijn er maatregelen nodig om het bijzondere hoogveen te behouden en te versterken.

Locatie

Natuurgebied Engbertsdijksvenen, bij Vriezenveen, Twente.

Looptijd

2017-2021.

PAS

De herstelmaatregelen die Staatsbosbeheer in Engbertsdijksvenen uitvoert, maken deel uit van het Programma Aanpak Stikstof (PAS).

Hoogveen

Engbertsdijksvenen is een restant van een uitgestrekt hoogveengebied dat nu grotendeels afgegraven is, maar nog wel een actief hoogveen heeft. Uit onderzoek blijkt echter dat dit gebied lijdt onder verdroging en een overvloed aan stikstof. Hierdoor kan het veenmos niet gedijen en worden kwetsbare planten verdrongen door berken en pijpenstrootje. Er zijn maatregelen nodig om het bijzondere hoogveen te behouden en te versterken.

Hoe dit moet gebeuren, wordt onderzocht binnen het project Planvorming Engbertsdijksvenen. Een team, met o.a. een hydroloog, gaat aan de slag met het detailleren en uitwerken van de gebiedsanalyse. Dit resulteert in een voorstel voor te nemen van maatregelen en een inrichtingsplan. Kijk voor meer informatie over dit proces op de website van de Provincie Overijssel.

Werkzaamheden in het veld

Van september 2017 tot voorjaar 2018 verwijdert Staatsbosbeheer de opslag van net name berken op dammen in een gedeelte van het gebied (zie kaartje). Daardoor krijgt het oorspronkelijke open landschap de kans zich te herstellen en het bevordert de stabiliteit van de dammen. Het gaat hier om reguliere onderhoudswerkzaamheden.

Recreatiemogelijkheden

Als onderdeel van het project zijn omwonenden en belanghebbenden betrokken bij plannen voor de ontwikkeling van passende recreatiemogelijkheden. De eerste bijeenkomst hierover vond in juli 2017 plaats.

Voorafgaand aan het uitvoeren van de maatregelen willen we onderzoeken of het mogelijk is om het gebied aantrekkelijker te maken voor bezoekers. Staatsbosbeheer wil samen met gebruikers van het gebied een plan maken voor passende recreatie. Te denken valt aan de aanleg van ruiter- en fietspaden en een aantal nieuwe dammen. Wilt u meedenken? Stuur dan een e-mail met uw naa en contactgegevens naar engbertsdijksvenen@staatsbosbeheer.nl

Samenwerking

Staatsbosbeheer voert de werkzaamheden uit in het kader van PAS, in opdracht van de Provincie Overijssel.

Meer informatie

Deze site gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten