Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Werk in uitvoering

Werkzaamheden in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer

Ontwikkeling Almeerderhout

De stad Almere ontwikkelt zich rondom het Almeerderhout. Er zijn al de nodige stappen gezet om de ontwikkeling van het bosgebied meer te richten op de behoeftes van de Almeerders. Op grond van het ‘Ontwikkelplan’ en het ‘Toekomstperspectief’ wordt het bos door Staatsbosbeheer en de gemeente Almere doorontwikkeld tot een stadsbos dat klaar is voor de toekomst.

Locatie

Almeerderhout, Stadsbossen Almere.

Looptijd

  • 15 jaar, verdeeld in 3 fasen
  • Eerste fase: 2021-2025

Echt stadsbos

Het grootste bos van Almere, het Almeerderhout, met een oppervlakte van 1.400 hectare, is zo’n 40 jaar geleden aangelegd. Bij het ontwerp is er al vanaf het begin rekening gehouden met de stedelijke ontwikkeling rondom het bos. Alleen aan de zuidkant bestaat de begrenzing uit water, het Gooimeer. Ook qua voorzieningen is het Almeerderhout geen doorsnee-boswachterij. De ontwikkeling van Stadslandgoed de Kemphaan (een buitencentrum), een speel- en een klimbos en een evenemententerrein met een gevarieerde programmering, hebben bijgedragen aan de ontwikkeling tot een echt stadsbos en de betrokkenheid van de Almeerders bij hun groene omgeving. Al deze doorontwikkelingen hebben plaatsgevonden op een manier waarbij bestaande ecologische waarden gehandhaafd of versterkt zijn; ondanks de tegenstrijdige belangen heeft er zowel voor ecologie als recreatie een doorontwikkeling plaatsgevonden.

Bos van de toekomst

De ontwikkeling van Almere staat echter niet stil en er zijn nog tal van mogelijkheden om nog beter in te spelen op de wensen en behoeften van de stadsbewoners en aan te sluiten bij ambities op het gebied van onder andere duurzaamheid, beleving, participatie en circulariteit. Vandaar de doorontwikkeling tot een stadsbos van de toekomst. Deze ontwikkeling is geheel in lijn met de doelstellingen van het programma Groene Metropool van Staatsbosbeheer. 

Eerste fase

De eerste fase van het ontwikkelplan richt zich in een deel van het gebied op 3 onderdelen:

  • Bossferen: 450 hectare wordt omgevormd tot verschillende ‘bossferen’; vooral monoculturen worden zo afwisselender gemaakt ten behoeve van de bezoeker en de biodiversiteit.
  • Boscircuit: een recreatieve ontsluiting van 8,75 kilometer voor verschillende gebruikersgroepen verbindt de verschillende bossferen onderling en met de recreatieve infrastructuur van de stad.
  • Bosiconen: met 2 van deze verrassende bestemmingen wordt het stadsbos nadrukkelijk op de kaart gezet.

Daarnaast zullen voor het hele gebied activiteiten worden ontwikkeld die zorgen voor grotere betrokkenheid van, en betere communicatie met de bezoekers en bewoners en voor een grotere bekendheid en het imago van het Stadsbos Almere als merk.

Werkzaamheden in het veld

De speerpunten uit het ontwikkelplan voor de eerste fase van 5 jaar worden momenteel uitgewerkt in verschillende werkgroepen om te komen tot uitvoeringsklare plannen. 

Samenwerking

Uit de fondsen Groen-Blauw van Staatsbosbeheer en het Fonds Verstedelijking Almere (FVA) van Programma Almere 2.0 is voor de eerste termijn € 13.75 mln. beschikbaar gesteld. Het FVA moet de ambities van van Almere 2.0 mogelijk maken. Het is in het leven geroepen door gemeente Almere, provincie Flevoland en het Rijk.

Meer informatie

Toon project op kaart
Locatie project
Vragen over dit onderwerp? Jaap Meeuwissen Teamleider