Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Werk in uitvoering

Werkzaamheden in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer

Waterverbinding stadslandgoed De Kemphaan

Op Stadslandgoed De Kemphaan in Almere wordt gewerkt aan een betere doorstroming van het water. En er komt een verbinding met de Hoge Vaart zodat het stadslandgoed ook per kano bereikbaar is. 

Locatie

Stadslandgoed De Kemphaan, Stadsbossen Almere (FL).

Looptijd

April t/m december 2019.

Water voor plant, dier en mens

Water speelt een belangrijke rol op stadslandgoed De Kemphaan. Het vormt een leefgebied voor planten en dieren, zoals de bever. Maar je kunt er ook in varen, zwemmen en spelen in het natuurspeelterrein. Op het stadslandgoed vormt het water bovendien een barrière voor de dierenverblijven van St. AAP en een watertoevoer en -afvoer voor de stadslandbouw.

Verbering doorstroming

Het water op De Kemphaan is afkomstig van de Hoge Vaart en bereikt het stadslandgoed via een stelsel van smalle ondiepe sloten, buizen en stuwen. Daarom stroomt het water maar moeizaam door het gebied heen en door die lage stroomsnelheid is er weinig verversing van het water. In warme zomers ontstaat dan vaak algenbloei en is het niet geschikt om in te spelen. Het is daarom wenselijk om de doorstroming van water op het stadslandgoed te verbeteren.

Bereikbaar per kano

Een tweede wens is om het stadslandgoed ook varend per kano te kunnen bereiken vanaf de Hoge Vaart en vanuit omringende nieuwe woonwijken. Daarvoor is een bredere watergang nodig die in open verbinding staat met de Hoge Vaart.

Werkzaamheden

Om beide wensen te kunnen realiseren is het nodig om de bestaande watergang langs het Kemphaanpad te verbreden door grond af te graven. De overgang van het water naar de bosrand, die nu heel abrupt is, wordt meer vloeiend gemaakt met oeverplanten, ruigte en struweel. Ondergrondse buizen (duikers) worden verwijderd zodat een open waterverbinding ontstaat met de Hoge Vaart. Op drie plaatsen wordt een brug aangelegd waarmee de gebieden aan weerszijden bereikbaar blijven. Bij de camping komt een aanlegplaats voor kano’s. Om de doorstroming van het water verder te verbeteren wordt de bestaande pomp vervangen door een krachtigere pomp die meer water kan verplaatsen.

Planning

De werkzaamheden worden uitgevoerd tussen april en december 2019. Tijdens de werkzaamheden zullen graafmachines in het gebied te zien zijn en zullen vrachtwagens de ontgraven grond vervoeren naar het gronddepot langs de Hoge Vaart aan het eind van het Kemphaanpad. De bruggen worden gemaakt in de fabriek en zullen pas aan het eind van de werkzaamheden worden geplaatst. Wandel- en fietspaden, de parkeerplaats aan het Michauxpad en de toerit naar de camping blijven toegankelijk, mogelijk met een tijdelijke voorziening.

Samenwerking

Dit project maakt deel uit van een samenwerkingsovereenkomst tussen Staatsbosbeheer en gemeente Almere. We werken samen aan het leggen van verbindingen tussen stad en natuur. Hiervoor werd het Fonds Groen-blauw opgericht. Verbindingen tussen stad en natuur sluiten bovendien aan op de ambities van het programma De Groene Metropool van Staatsbosbeheer. Het project Waterverbinding Hoge Vaart – De Kemphaan wordt mede gefinancierd door de Europese Unie, vanuit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.

Toon project op kaart
Locatie project
Boswachter Charlotte Almekinders
Vragen over dit onderwerp? Charlotte Almekinders Boswachter