Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Werk in uitvoering

Werkzaamheden in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer

Inrichting Eemvallei Zuid

Bij boswachterij Almeerderhout realiseert Staatbosbeheer in het kader van het programma Nieuwe Natuur van provincie Flevoland een groene landschapszone waar de bewoners van een nieuwe woonwijk op aansluiten.

Locatie

Aan de noordoostzijde van boswachterij Almeerderhout, aan de rand van de nieuwe woonwijk Oosterwold, Flevoland.

Looptijd

2016-2020:

  • medio 2018: Definitief ontwerp
  • dec 2018-jan 2019: Archeologisch onderzoek en evt aanpassingen ontwerp
  • feb-mei 2019: Bestekvoorbereiding en vergunning aanvragen
  • juni-juli 2019: Raming en aanbesteding
  • sep-nov 2019: Aanleg wegen, paden en watergangen
  • nov 2019–mrt 2020: Bosaanplant, eerste fase.

Eemvallei Zuid

In het programma Nieuwe Natuur heeft de provincie Flevoland ondernemers, bewoners, terreinbeherende organisaties en gemeenten uit Flevoland gevraagd om met plannen voor de creatie van nieuwe natuur te komen. Staatsbosbeheer realiseert in dit kader Eemvallei Zuid: een groene landschapsstructuur waar de toekomstige bewoners van de nieuwe woonwijk Oosterwold op aan kunnen sluiten. Zij nemen voor hun bouwkavels zelf initiatieven en geven zo vorm aan hun eigen leefomgeving; afhankelijk van het type kavel realiseren ze naast bebouwing ook stadslandbouw of natuur.

Samenwerking

Eemvallei Zuid is een gezamenlijk initiatief van Staatsbosbeheer, stichting Voedselbosbouw Nederland, stichting Speelwildernis Het Buytenwold en Natuurboerderij Vliervelden in het kader van het programma Nieuwe Natuur van de provincie Flevoland.

Hier ontwikkelt de Groene Metropool zich in de praktijk. Een stedelijke leefomgeving waarin groen een vanzelfsprekend onderdeel is en waar Staatsbosbeheer als beheerder van natuur- en recreatiegebieden graag een bijdrage levert aan het woon- en vestigingsklimaat in stedelijk Nederland.

Communicatie

Met de verweving van wonen, stadslandbouw, bos en natuur weet je graag van elkaar wat de wensen, verwachtingen en mogelijkheden zijn. Op de boswachtersblog Flevoland vind je aankondigingen van informatieve bijeenkomsten van Staatsbosbeheer en/of partners.

Op eerder gehouden bewonersavonden zijn wensen, verwachtingen en mogelijkheden geïnventariseerd en is bedacht hoe we deze in de toekomst met elkaar blijven uitwisselen. Bekijk hier de meest recente verslagen van de bijeenkomsten en achtergrondinformatie van Eemvallei Zuid.

Meer informatie

Toon project op kaart
Locatie project
Boswachter Charlotte Almekinders
Vragen over dit onderwerp? Charlotte Almekinders Boswachter