Contact

Werk in uitvoering

Werkzaamheden in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer

Inrichting Eemvallei Zuid

Bij boswachterij Almeerderhout realiseert Staatbosbeheer in het kader van het programma Nieuwe Natuur van provincie Flevoland een groene landschapszone waar de bewoners van een nieuwe woonwijk op aansluiten.

Locatie

Aan de noordoostzijde van boswachterij Almeerderhout, aan de rand van de nieuwe woonwijk Oosterwold, Flevoland.

Looptijd

2016-2018. De werkzaamheden zijn eind 2017 gestart.

Eemvallei Zuid

In het programma Nieuwe Natuur heeft de provincie Flevoland ondernemers, bewoners, terreinbeherende organisaties en gemeenten uit Flevoland gevraagd om met plannen voor de creatie van nieuwe natuur te komen. Staatsbosbeheer realiseert in dit kader Eemvallei Zuid: een groene landschapsstructuur waar de toekomstige bewoners van de nieuwe woonwijk Oosterwold op aan kunnen sluiten. Zij nemen voor hun bouwkavels zelf initiatieven en geven zo vorm aan hun eigen leefomgeving; afhankelijk van het type kavel realiseren ze naast bebouwing ook stadslandbouw of natuur.

Samenwerking

Het project Eemvallei Zuid valt onder het programma Nieuwe Natuur van provincie Flevoland. Staatsbosbeheer realiseert het project samen met het Voedselbos, Speelwildernis Het Buytenwold en Natuurboerderij Vliervelden, 3 particuliere initiatieven. Hier ontwikkelt de Groene Metropool zich in de praktijk. Een stedelijke leefomgeving waarin groen een vanzelfsprekend onderdeel is en waar Staatsbosbeheer als beheerder van natuur- en recreatiegebieden graag een bijdrage levert aan het woon- en vestigingsklimaat in stedelijk Nederland.

Communicatie

Met de verweving van wonen, stadslandbouw, bos en natuur weet je graag van elkaar wat de wensen, verwachtingen en mogelijkheden zijn. Op de boswachtersblog Flevoland vind je aankondigingen van informatieve bijeenkomsten van Staatsbosbeheer en/of partners.

Op eerder gehouden bewonersavonden zijn wensen, verwachtingen en mogelijkheden geïnventariseerd en is bedacht hoe we deze in de toekomst met elkaar blijven uitwisselen. Bekijk hier de verslagen van de bijeenkomsten en achtergrondinformatie van Eemvallei Zuid.

Meer informatie

  • Nieuwe Natuur van provincie Flevoland: informatie over het programma Nieuwe Natuur

Deze site gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten