Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Werk in uitvoering

Werkzaamheden in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer

Herstel Kromslootpark-Zilverstrand

Staatsbosbeheer is gestart met de herinrichting van het Kromslootpark en Zilverstrand. Het gaat om een vernieuwing van de bestaande sloten, bruggen en wandel- en fietspaden, waarmee een betere doorgang ontstaat. Het doel is de natuurwaarden en de recreatieve mogelijkheden van het gebied verder te vergroten.

Locatie

Aan de zuidwestzijde van Almere, tussen Almere-Haven en het Zilverstrand (Flevoland).

Looptijd

Start werkzaamheden: september 2019. De werkzaamheden duren ongeveer 1 jaar en worden in fases uitgevoerd. Hierbij wordt rekening gehouden met verschillende ecologische aspecten zoals kwetsbare diersoorten en vegetatie, broedseizoen en uitvliegen van jonge vogels.

Kromslootpark

Het Kromslootpark is in de zeventiger jaren van de vorige eeuw aangelegd met recreatie als hoofdfunctie in een moeraslandschap. Door een ruiling met gemeente Almere is Staatbosbeheer sinds eind 2017 eigenaar en beheerder van het Kromslootpark ten westen van Almere. Om de natuurwaarden en de recreatieve mogelijkheden van het gebied verder te vergroten wordt een aantal maatregelen uitgevoerd.

Planning werkzaamheden

Er is voor de herinrichting een plan gemaakt waarin tal van werkzaamheden zijn opgenomen. Het gaat onder anderen om uitbaggeren van de watergangen, vervanging van verharding van paden, aanplant van nieuwe bomen en struiken en het maken van nieuwe observatiepunten. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Reimert Bouw en Infrastructuur uit Almere en J.P. Schilder B.V. Zij zijn inmiddels gestart met enkele voorbereidende werkzaamheden voor het project.

Bereikbaarheid park

Om zowel voor bezoekers als uitvoerend personeel de veiligheid te borgen, worden de bruggen en de paden in het Kromslootpark tijdens de werkzaamheden voor een periode van 10 weken afgesloten. Dit zal naar verwachting in november en december 2019 zijn, onder voorbehoud van weersomstandigheden en ecologische aspecten. De bereikbaarheid van het gebied over de bestaande infrastructuur wordt tijdens de afsluiting gegarandeerd door (tijdelijke aangelegde) omleidingen die ter plaatse met borden worden aangegeven.

Samenwerking

Staatsbosbeheer heeft diverse partijen betrokken bij het voorlopige ontwerp: Stad en Natuur, Gemeente Almere, de groene groepen in Almere, vertegenwoordigd door Vogel- en Natuurwacht Flevoland en de Rode lijst groep, aanwonenden en het bevoegd gezag, zoals provincie, gemeente en waterschap.

Meer informatie

Boswachter Charlotte Almekinders
Vragen over dit onderwerp? Charlotte Almekinders Boswachter