Maatregelen essentaksterven

Er dreigt een waardevolle inheemse boomsoort uit het Nederlandse landschap te verdwijnen. De es wordt sinds 2010 overal in Nederland in een steeds hoger tempo aangetast door essentaksterfte, een agressieve schimmelziekte waarvan de bomen niet herstellen. Geen exclusief probleem van Staatsbosbeheer, maar een landelijke calamiteit. Flevoland is veruit de zwaarst getroffen provincie. Omdat aangetaste bomen makkelijk kunnen omvallen, ondernemen we als bosbeheerders nu actie voor de veiligheid van de bosbezoeker en voor de toekomst van het bos. Dus ook in Almere.

Locatie

De bossen en bosstroken in Almere, die beheerd worden door Staatsbosbeheer.

Het gaat om de vertakte bosgebieden van het Almeerderhout, het Buitenhout en het Oostrandpark. Tot het Almeerderhout horen ook het Kathedralenbos, Waterlandsebos, Schapenbos en Cirkelbos.

Planning

De werkzaamheden in Almere startten in het voorjaar van 2018 en zullen meerdere jaren duren. De aangetaste essen komen voor in alle bosgebieden. De werkzaamheden zijn begonnen in het cirkelbos en worden daar als eerste hervat. De planning voor de daarop volgende gebieden ligt nog niet vast. In de eerste fase wordt gewerkt in de gevarenzones langs wegen en paden.

Aanpak werkzaamheden

Staatsbosbeheer werkt actief aan het verwijderen van essen bij zwaar tot matig aangetaste opstanden in een veiligheidszone van een boomlengte ( vaak ongeveer 30 meter) langs wegen, paden en langs perceelranden. De kap van de essen in Almere wordt gefaseerd uitgevoerd.

Broedseizoen

Het probleem van de essentaksterfte is zodanig dat we vanwege de veiligheid ook in een deel van het vogelbroedseizoen doorwerken. Uiteraard houden we ons bij de calamiteitenvelling aan de regels van de gedragscode bosbeheer. Dat wil zeggen: er wordt voor de aanvang van de werkzaamheden kort van tevoren een check gedaan op de aanwezigheid van bijzondere planten of dieren. We werken er dan omheen werken of we gaan in bepaalde bosdelen niet aan de slag.

Toelichting door de boswachter

Wilt u graag meer horen over de werkzaamheden in het bos bij u in de buurt? Op aanvraag zijn voor groepen vanaf 12 deelnemers speciale excursies met de boswachter mogelijk. Voor meer informatie en aanmeldingen: zie contactgegevens op deze pagina.

Meer informatie

Locaties essentaksterfte

Vragen over dit onderwerp? Lida Blok
Boswachter
almeerderhout@staatsbosbeheer.nl
036-5384416

Deze site gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten