Contact

Werk in uitvoering

Werkzaamheden in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer

Maatregelen essentaksterfte Stadsbossen Almere

Er dreigt een waardevolle inheemse boomsoort uit het Nederlandse landschap te verdwijnen. De es wordt sinds 2010 overal in Nederland in een steeds hoger tempo aangetast door essentaksterfte, een agressieve schimmelziekte waarvan de bomen niet herstellen. Geen exclusief probleem van Staatsbosbeheer, maar een landelijke calamiteit. Flevoland is veruit de zwaarst getroffen provincie. Omdat aangetaste bomen makkelijk kunnen omvallen, ondernemen we als bosbeheerders nu actie voor de veiligheid van de bosbezoeker en voor de toekomst van het bos. Dus ook in Almere.

Locatie

De bossen en bosstroken in Almere, die beheerd worden door Staatsbosbeheer. Het gaat om de vertakte bosgebieden van het Almeerderhout, Buitenhout en Oostrandpark. Tot het Almeerderhout horen ook het Kathedralenbos, Waterlandsebos, Schapenbos en Cirkelbos.

Planning

In Almere zijn de werkzaamheden nu in volle gang. Het werk zal meerdere jaren duren. De aangetaste essen komen voor in alle bosgebieden.

Aanpak werkzaamheden

Staatsbosbeheer werkt actief aan het verwijderen van essen bij zwaar tot matig aangetaste opstanden in een veiligheidszone van een boomlengte ( vaak ongeveer 30 meter) langs wegen, paden en langs perceelranden. De kap van de essen in Almere wordt gefaseerd uitgevoerd. In de eerste fase wordt gewerkt in de gevarenzones langs wegen en paden.

Toegankelijkheid

Tijdens de werkzaamheden zijn paden en wegen tijdelijk afgezet vanwege de veiligheid.

Toelichting door de boswachter

Wilt u graag meer horen over de werkzaamheden in het bos bij u in de buurt? Op aanvraag zijn voor groepen vanaf 12 deelnemers speciale excursies met de boswachter mogelijk. Voor meer informatie en aanmeldingen: zie contactgegevens op deze pagina.

Meer informatie

Plattegronden locaties essentaksterfte

Deze site gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten