Contact

Werk in uitvoering

Werkzaamheden in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer

Verwijderen fijnsparren Sallandse Heuvelrug

Staatsbosbeheer gaat op diverse locaties op de Sallandse Heuvelrug fijnsparren verwijderen, die zijn aangetast door de letterzetter. We gaan dit doen om het bos gezond te houden en om de veiligheid langs de paden te garanderen.

Locatie

In enkele bospercelen aan de rand van Nijverdal, langs de provinciale weg N35 en bij de Ligtenberg tussen Rijssen en Holten. (Sallandse Heuvelrug, OV)

Looptijd

De werkzaamheden zijn 18 maart t/m 3 mei 2019. 

Aantasting door letterzetter

De letterzetter is een kevertje dat vooral fijnsparren aantast, die een verminderde weerstand hebben. Deze verminderde weerstand is toe te schrijven aan zachte winters en de extreme droogte van afgelopen zomer.

Zorgvuldig bosbeheer

Enkele dagen voorafgaand aan de zaagwerkzaamheden controleren boswachters de percelen op vogelnesten, dassenburchten, mierennesten, etc. Om verdere verspreiding van de letterzetter te voorkomen, is het belangrijk dat de werkzaamheden nu worden uitgevoerd. 

Aanplanten jonge bomen

Op de open plekken die ontstaan na de kap, planten we dit najaar nieuwe bomen aan.

Wat merkt u ervan?

De paden kunnen tijdelijk minder goed begaanbaar zijn doordat ze stuk gereden worden door het werkverkeer. Deze worden zo snel mogelijk hersteld na afloop van de werkzaamheden.

Meer informatie

Boswachter Kees-Jan Westra
Vragen over dit onderwerp? Kees-Jan Westra Boswachter
   

Deze site gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten