Contact

Werk in uitvoering

Werkzaamheden in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer

Houtoogst Holterberg

Staatsbosbeheer start maandag 28 januari 2019 met de houtoogst op de Holterberg. De werkzaamheden zullen plaatsvinden in het gebied rondom de Plaggenweg, Motieweg, Helhuizerweg en Holterbergweg. Het zagen vindt plaats met oogstmachines en neemt naar verwachting ongeveer anderhalve maand in beslag. Plaatselijk kunnen de werkzaamheden voor overlast zorgen, doordat paden minder goed begaanbaar zijn.

Locatie

Holterberg, Holten (Salland, OV)

Looptijd

De werkzaamheden starten 28 januari 2019 en zijn naar verwachting half maart 2019 afgerond. 

Duurzaam bosbeheer

Houtoogst vindt plaats door dunning en verjonging. Op de Sallandse Heuvelrug wordt gedund en verjongd in een deel van het bos. Bij dunning worden er bomen weggehaald om de anderen meer ruimte te geven om goed verder te groeien. Bij verjonging worden grotere open plekken gemaakt. Soms planten we daar nieuwe bomen maar meestal valt er voldoende zaad op de bodem dat spontaan kan ontkiemen. Dat heet natuurlijke verjonging. Voor kwaliteitshout treffen wij regelmatig maatregelen in het bos. Rechte bomen zijn bijvoorbeeld het meest geschikt om planken van te zagen. Daardoor kunnen ook toekomstige generaties hout als hernieuwbare grondstof blijven gebruiken. De opbrengst van de houtverkoop wordt gebruikt voor het beheer van alle natuurgebieden van Staatsbosbeheer. Bos blijft bos.

Werkzaamheden

Wij zijn jaarrond aan het werk in het bos. Van het zetten van stippen, het inventariseren van de dieren, tot de houtoogst zelf met machines. Staatsbosbeheer weegt steeds zorgvuldig af welke bomen geoogst worden. Bomen krijgen een markering (gekleurde stippen of strepen), het zogenaamde blessen. Bomen vellen gebeurt met een oogstmachine, een harvester. Deze geavanceerde houtoogstmachine kan nauwkeurig en precies werken. Hij velt en onttakt de bomen en zaagt de stam in stukken van de gewenste lengte. De stammen worden opgestapeld in afwachting van transport naar de zagerijen. De paden kunnen tijdelijk minder goed begaanbaar zijn doordat ze stuk gereden zijn door het werkverkeer maar worden zo snel mogelijk hersteld. Het herstelwerk wordt gedaan zodra het werk klaar is en in een periode dat de paden goed droog zijn.

Zorgvuldig vakmanschap

Staatsbosbeheer werkt zorgvuldig voor plant en dier. Dat betekent dat voor aanvang van de werkzaamheden wordt bekeken of er bijvoorbeeld dassenburchten of broedbomen van roofvogels aanwezig zijn in het werkgebied. En als die er zijn, worden er maatregelen genomen om deze te beschermen. We doen dat volgens de richtlijnen van de Gedragscode Bosbeheer. Ook wordt er niet méér geoogst, dan er bijgroeit. De bossen van Staatsbosbeheer zijn FSC®- gecertificeerd.

Meer informatie

Boswachter Kees-Jan Westra
Vragen over dit onderwerp? Kees-Jan Westra Boswachter
   

Deze site gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten