Werk in uitvoering

Werkzaamheden in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer

Herstel heidelandschap Sallandse Heuvelrug

In Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug werken Staatsbosbeheer en partners aan herstel en uitbreiding van de heide.

Locatie

Sallandse Heuvelrug (OV)

Looptijd

2017 – 2020. 

Herstel Heidelandschap

Gevarieerde heide is gezonde heide. Om de unieke kwaliteit van de natuur en landschap in Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug te behouden en te versterken is ingrijpen nodig. De komende jaren werkt Staatsbosbeheer daarom samen met partners aan het herstel en de uitbreiding van de heide. Verschillende maatregelen gaan ervoor zorgen dat de rijkdom aan plant- en diersoorten op de droge heide behouden blijft en versterkt wordt.

Toekomstbeeld

Om een beeld te krijgen van hoe de Sallandse Heuvelrug de komende jaren gaat veranderen, is een website ontwikkeld met een 3Dviewer. In deze viewer is vanaf verschillende plekken in het gebied te zien welk effect de maatregelen hebben. Bekijk de 3Dviewer

Werkzaamheden in het veld

Om het heidelandschap te herstellen gaan de terreinbeheerders de heide uitbreiden op een aantal plekken waar nu bos is. Een schaapskudde wordt ingezet om de heide gezond te houden. Bovendien worden korhoenders bijgeplaatst om deze vogelsoort voor uitsterven in het gebied te behoeden. Om variatie in heidesoorten te krijgen, worden stukken heide geplagd, gemaaid en verbrand. Kalk moet de verzuring van de bodem tegengaan.

Samenwerking

Staatsbosbeheer werkt samen met Provincie Overijssel en Natuurmonumenten, en in opdracht van Provincie Overijssel.

Meer informatie

Deze site gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten