Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Werk in uitvoering

Werkzaamheden in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer

Laagveenherstel Rottige Meente

In de Rottige Meente werkt Staatsbosbeheer aan het herstel van het laagveen in het kader van het programma LIFE Nieuw leven in het veen. Door de dynamiek van water en land terug te brengen in het landschap krijgen karakteristieke planten- en diersoorten weer de ruimte.

Locatie

Natuurgebied Rottige Meente, Friesland, in 10 tot 15 kleine percelen.

Looptijd

2013-2018. De werkzaamheden zijn in 2013 gestart.

LIFE

Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten werken aan het herstel van het laagveen in 7 gebieden in Nederland, in het kader van LIFE Nieuw leven in het veen, een Europees programma voor bescherming en herstel van laagveengebieden. 

Grote vuurvlinder

In de Rottige Meente leeft de grote vuurvlinder. Deze vlindersoort komt in nog maar enkele gebieden in Nederland voor. En nergens anders ter wereld. Boswachter Roel Vriesema. “De leefomgeving van de grote vuurvlinder gaat hard achteruit. Net als in andere laagveengebieden verslechtert hier de kwaliteit van het water en raakt het gebied steeds dichter begroeid. Door bosvorming kan de vuurvlinder zich niet verplaatsen en raakt hij geïsoleerd. Door de dynamiek van land en water te herstellen, kunnen we deze achteruitgang een halt toeroepen.”

Meer blauwgrasland

Het doel van de hersteloperatie is: meer blauwgrasland en minder bomen en struiken. De zeldzame grote vuurvlinder heeft dan betere overlevingskansen. Het afplaggen van de bovenlaag in sommige percelen verjongt de vegetatie en er ontstaat nieuw rietland. Daar profiteert overigens ook de roerdomp weer van. De Rottige Meente is naast de Wieden een belangrijk broedgebied voor deze vogel.  

Werkzaamheden in het veld

Staatsbosbeheer haalt bomen, struiken en oud riet weg en plagt de bodem af. Daardoor kunnen de wortels van planten het schone, voedselarme kwelwater weer bereiken en ontstaat er ruimte voor blauwgrasland en rietland. Ook worden greppels aangepast en sloten gegraven om de water aan- en afvoer te verbeteren. Langs de randen van de greppels en sloten kunnen zich karakteristieke laagveenplanten vestigen, zoals waterzuring en kattenstaart – belangrijke waardplanten voor vlinders. Staatsbosbeheer betrekt gedurende het herstelproces scholen bij de ontwikkeling van het gebied.

Samenwerking

De werkzaamheden in Rottige Meente vallen onder verantwoordelijkheid van Staatsbosbeheer. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van het Ministerie van Economische Zaken en van LIFE, het Europese financieringsinstrument voor de instandhouding van Natura 2000-gebieden.

Meer informatie

Toon project op kaart
Locatie project
Boswachter Roel Vriesema
Vragen over dit onderwerp? Roel Vriesema Boswachter