Contact

Werk in uitvoering

Werkzaamheden in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer

Verlengde Molengangenpad Rottemeren

Recreatieschap Rottemeren en gemeenten Lansingerland en Zuidplas willen een tweezijdig fietspad aanleggen tussen de Rottemeren en het Bentwoud, langs de oorsprong van de Rotte.

Locatie

Rottemeren (ZH), langs de Rotte tussen de Hollevoeterbrug in Moerkapelle en het Bentwoud,

Looptijd

  • December 2017: ondertekening intentieovereenkomst door Recreatieschap Rottemeren, gemeenten Zuidplas en Lansingerland
  • Planvorming: 2018-2019
  • Ontwerpfase: 2019-2020
  • Uitvoeringfase: 2020-2023

Fietsverbinding Rotterdam-Bentwoud

Het Verlengde Molengangenpad is de laatste schakel in een recreatieve fietsverbinding tussen Rotterdam en het Bentwoud. Je kunt er de Rotte en haar omgeving beleven en komt langs karakteristieke molenstompen en de oorsprong van de Rotte. 

Werkzaamheden

Het bestuur van het Recreatieschap Rottemeren onderzoekt het optimale tracé voor het Verlengde Molengangenpad. Dit doet ze in nauwe samenwerking met de gemeenten Zuidplas en Lansingerland en het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Het recreatieschap betrekt bij de planvorming bewoners en andere belanghebbenden.

Daarna volgt het ontwerpen van het fietspad, het aanvragen van vergunningen en subsidies en de grondverwerving. Als dat allemaal voor elkaar is, start de aanleg van het fietspad.

Samenwerking

Recreatieschap Rottemeren werkt samen met de gemeenten Lansingerland en Zuidplas en met het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Het project wordt gefinancierd door het Recreatieschap en er wordt een financiële bijdrage gevraagd aan de Metropoolregio Den Haag-Rotterdam.

Vragen over dit onderwerp? Marieke de Gast Projectleider

Deze site gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten