Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Werk in uitvoering

Werkzaamheden in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer

Verkeersvisie Rottemeren

Recreatieschap Rottemeren werkt aan een ontwikkelingsplan voor het gebied. Daar hoort ook de optimalisering van de verkeerskundige ontsluiting van het gebied bij. Om deze (mogelijke) ingrepen in het gebied te onderbouwen, stellen we een verkeersvisie op.

Locatie

Recreatiegebied Rottemeren

Looptijd

  • April t/m augustus 2019: onderzoeksfase tot augustus 2019
  • Najaar 2019: inbreng in planproces ontwikkelingsplan

Onderhoud

Recreatiegebied Rottemeren is aangelegd vanaf de jaren zeventig. Er zijn steeds nieuwe gebieden aan toegevoegd die allemaal hun eigen karakter hebben.Jaarlijks wordt het gebied 3 miljoen keer bezocht en dan vooral op mooie dagen in het voorjaar. Er wordt het meest gewandeld en gefietst.

Plannen en visie

Recreatieschap Rottemeren werkt aan een ontwikkelingsplan voor het gehele gebied. Daarvoor is de notitie ‘Ruimte voor een groenblauwe toekomst’ vastgesteld. Hierin wordt ook de gewenste verkeerskundige ontsluiting van het gebied benoemd. Om deze (mogelijke) ingrepen in het gebied te onderbouwen, stellen we een verkeersvisie op. Het Rottemerengebied zou autoluw moeten worden. Er wordt voorgesteld om entrees te maken met parkeermogelijkheden waar vanuit men te voet of per fiets het gebied ingaat. Op de fietspaden langs de Rotte is het op mooie dagen druk. De verschillende soorten gebruikers kunnen elkaar flink hinderen. We willen maatregelen bedenken waarmee het voor iedereen weer leuk wordt op deze paden.

Werkzaamheden

We moeten inzicht krijgen in het huidige gebruik van het gebied door autoverkeer, rijdend en geparkeerd en door fietsers.Ook willen we weten welke conflicten er optreden op de fietspaden in het gebied. Met deze kennis gaan we een verkeersvisie maken die ingaat op:

  • Knelpunten in het autoverkeer
  • Het al of niet handhaven van parkeerterreinen
  • Methoden om het gebruik van de fietspaden ook bij drukte aangenamer te maken.

We doen dit door het aantal auto’s en fietsen op strategische plekken te tellen (onder andere met telslangen en middels enquêtes onder fietsers), het aantal geparkeerde auto’s te tellen, in gesprek te gaan met gebruikers van het gebied via een bewonersavond en met een klankbordgroep en een enquête te houden onder gebruikers van de fietspaden. We inventariseren knelpunten ook via een interactieve kaart 

Samenwerking

RoyalHaskoning DHV heeft opdracht gekregen voor het uitvoeren van het verkeersonderzoek. Verkeerskundigen van de gemeenten Rotterdam, Zuidplas en Lansingerland denken mee in de projectgroep.