Contact

Werk in uitvoering

Werkzaamheden in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer

Maatregelen essentaksterfte Rottemeren

Recreatiegebied Rottemeren heeft te maken met de essentaksterfte, een agressieve schimmelziekte waarvan de essen niet herstellen. Voor de veiligheid kapt Recreatieschap Rottemeren daarom de essen. We combineren de kap met regulier bosonderhoud. Staatsbosbeheer voert de werkzaamheden uit.

Locatie

Rottemeren (ZH)

Looptijd

April 2018 - voorjaar 2024

Essen

De es wordt overal in Nederland, aangetast door de essentaksterfte. Helaas ook in de Rottemeren. Door de ziekte verzwakken de bomen, met als risico dat takken afbreken en bomen omvallen. Uiteindelijk sterven de essen af. Aangetaste bomen zijn te herkennen aan een dun begroeid bladerdek, dode takken bovenin grote bomen en donkere verkleuringen op de bast.

Bomen kappen

In opdracht van Recreatieschap Rottemeren kapt Staatsbosbeheer de zieke essen en herplant bomen en struiken. We combineren de aanpak van de essentaksterfte met algemeen onderhoud aan het bos, om de overlast voor de natuur en de bezoekers te beperken. Bomen, zoals oude populieren die aan het einde van hun levensduur zijn, worden gekapt, zodat andere bomen verder kunnen groeien.

Werkzaamheden

Staatsbosbeheer verdeelt het werk over meerdere jaren en werkt per deelgebied om zo de impact te beperken. De looptijd van de verschillende deelprojecten:

  • Bleiswijkse Zoom Noord: t/m 2019
  • Lage Bergse Bos: t/m 2020
  • Bleiswijkse Zoom Zuid: 2019-2021
  • Hoge Bergse Bos: 2020-2022
  • Zevenhuizerplas en Nessebos: 2021-2022
  • Eendragtspolder: 2022-2024

In elk deelgebied organiseert Staatsbosbeheer voorafgaand aan het markeren van de bomen een informatieavond en een excursie. Bij het markeren van de bomen worden drie kleuren gebruikt:

  • blauwe stip: deze bomen blijven staan
  • witte stip: deze bomen blijven ook staan, maar moeten gesnoeid worden vanwege dode takken
  • rode stip of streep: deze bomen worden gekapt.

Het omzagen gebeurt meestal met een ‘harvester’, een machine die de bomen velt en onttakt en de stam in stukken zaagt. Tijdens het werk blijft het gebied toegankelijk, maar de paden waar we werken, sluiten we tijdelijk af. De paden kunnen beschadigd raken door het werkverkeer. Ze worden zo snel mogelijk hersteld, maar dat kan pas als het werk afgerond is en als de paden goed droog zijn.

Daar waar het nodig is, planten we nieuwe bomen en struiken. Door een variatie aan soorten terug te planten, kunnen we de menging en structuur van het bos verbeteren. Daarmee worden de bossen aantrekkelijker en spreiden we de risico’s op ziektes. We voeren het werk op duurzame wijze uit conform de Gedragscode Bosbeheer en FSC.

Samenwerking

Staatsbosbeheer voert het werk uit voor Recreatieschap Rottemeren. De kosten voor het verwijderen en het herplanten van bomen zijn veel hoger dan de opbrengsten van het hout. Ze komen voor rekening van het Recreatieschap Rottemeren.

Meer informatie

Boswachter Dick van Stegeren
Vragen over dit onderwerp? Dick van Stegeren Boswachter
 

Deze site gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten