Werk in uitvoering

Werkzaamheden in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer

Houtoogst in het Groesbeekse bos

Eind oktober 2017 start Staatsbosbeheer met de houtoogst in het Groesbeekse bos. Duurzame houtproductie is naast natuur, recreatie, landschap en cultuurhistorie een van de functies van het bosgebied.  De oogst vindt dit jaar hoofdzakelijk plaats op De But en Dekkerswald. In een deel van het bos wordt gedund. Op andere plekken worden verjongingsplekken gemaakt. De paden in het werkgebied blijven toegankelijk, maar kunnen tijdelijk minder goed begaanbaar zijn. Op zondag 26 november 2017 is er een publieksexcursie gepland met de boswachter over de boswerkzaamheden. 

Naar verwachting is het werk medio januari 2018 afgerond. Daarna worden de paden, zodra de omstandigheden het toelaten, weer opgeknapt. 

Locatie

Groesbeekse bos, De But en Dekkerswald.

Looptijd

Oktober 2017- februari 2018.

Wat is er te zien?

In verschillende bospercelen gaat Staatsbosbeheer gemarkeerde bomen weghalen om de andere bomen de ruimte te geven voor hun groei of om het bos te verjongen. Ook worden enkele Amerikaanse eiken om veiligheidsredenen langs de paden geoogst. 

Boswerkzaamheden

Door regelmatig te dunnen en te verjongen zorgen we ervoor dat ook toekomstige generaties kwaliteitshout uit het bos kunnen blijven oogsten. Bos blijft bos. Het zagen vindt plaats met een oogstmachine, een ‘harvester’ en neemt enkele maanden in beslag. Deze geavanceerde houtoogstmachine kan nauwkeurig en precies werken. Hij velt en onttakt de bomen en zaagt de stam in stukken van de gewenste lengte. De stammen worden opgestapeld langs de weg in afwachting van transport naar de zagerijen. 

Planten en dieren 

Staatsbosbeheer weegt steeds zorgvuldig af welke bomen geoogst worden. De boswerkzaamheden combineren het oogsten van hout met het stimuleren van de natuurlijke ontwikkeling van bomen. Voor aanvang van de werkzaamheden is nauwkeurig bekeken of er bijvoorbeeld dassenburchten of broedbomen van roofvogels aanwezig zijn in het werkgebied. En als die er zijn, worden er maatregelen genomen om deze te beschermen. Zo wordt rekening gehouden met de dieren en planten die er leven.

Informatie

Op zondag 26 november om 14.00 uur wordt er een publieksexcursie georganiseerd en kun je samen met de boswachter in het bos bekijken welke boswerkzaamheden uitgevoerd gaan worden. Aanmelden kan bij Boswachter Lydie van Santen, E l.vansanten@staatsbosbeheer.nl vóór 23 november 2017.

Meer informatie

Deze site gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten