Contact

Werk in uitvoering

Werkzaamheden in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer

Houtoogst in het Groesbeekse bos

Begin oktober 2018 is Staatsbosbeheer gestart met de houtoogst in het Groesbeekse bos. Duurzame houtproductie is naast natuur, recreatie, landschap en cultuurhistorie een van de functies van het bosgebied. De oogst vindt dit jaar hoofdzakelijk plaats in het bosdeel Klein Amerika. In een deel van het bos wordt gedund. Op enkele plaatsen worden verjongingsplekken gemaakt. Bos blijft bos!
 
De paden in het werkgebied blijven toegankelijk, maar kunnen tijdelijk minder goed begaanbaar zijn. Naar verwachting is het werk eind december 2018 afgerond. Daarna worden, de zodra de omstandigheden het toelaten, paden weer opgeknapt.

Locatie

Groesbeekse bos, De But en Dekkerswald.

Looptijd

Vanaf oktober 2018.

Wat is er te zien?

In verschillende bospercelen gaat Staatsbosbeheer gemarkeerde bomen weghalen om de andere bomen de ruimte te geven voor hun groei of om het bos te verjongen. 

Boswerkzaamheden

Door regelmatig te dunnen en te verjongen zorgen we ervoor dat ook toekomstige generaties kwaliteitshout uit het bos kunnen blijven oogsten. Bos blijft bos. Het zagen vindt plaats met een oogstmachine, een ‘harvester’ en neemt enkele maanden in beslag. Deze geavanceerde houtoogstmachine kan nauwkeurig en precies werken. Hij velt en onttakt de bomen en zaagt de stam in stukken van de gewenste lengte. De stammen worden opgestapeld langs de weg in afwachting van transport naar de zagerijen. 

Planten en dieren 

Staatsbosbeheer weegt steeds zorgvuldig af welke bomen geoogst worden. De boswerkzaamheden combineren het oogsten van hout met het stimuleren van de natuurlijke ontwikkeling van bomen. Voor aanvang van de werkzaamheden is nauwkeurig bekeken of er bijvoorbeeld dassenburchten of broedbomen van roofvogels aanwezig zijn in het werkgebied. En als die er zijn, worden er maatregelen genomen om deze te beschermen. Zo wordt rekening gehouden met de dieren en planten die er leven.

Informatie

Op zaterdag 20 oktober organiseert Staatsbosbeheer de Groesbeekse Bosdag. Op deze dag staat het bos en het beheer centraal en kunnen bezoekers vragen stellen. Tussen 12 en 16 uur kun je gratis deelnemen aan diverse activiteiten. Locatie: Natuurkampeerterrein Groesbeek aan de Dominee J.A. Visscherlaan 2 te Groesbeek.

Meer informatie

Deze site gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten