Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Werk in uitvoering

Werkzaamheden in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer

Waterverbindingen Oostvaardersplassen

Een belangrijke maatregel uit het Natura2000-beheerplan is het verbeteren van de waterverbindingen tussen het kerngebied van de Oostvaardersplassen en de omgeving. Hiervoor worden twee vispassages aangelegd. Stekelbaars en visetende vogels zoals de lepelaar profiteren hiervan.

Locatie

Voormalige zanddepot tegenover de Grote Praambult aan de Praamweg in Lelystad en langs de beheerweg in het kerngebied van de Oostvaardersplassen (Nationaal Park Nieuw Land, Flevoland).

Looptijd

2020 -2023

Meer voedsel dicht bij huis

De vismigratiemogelijkheden worden verbeterd om lepelaars en andere visetende vogels, zoals reigers en roerdompen, foerageermogelijkheden dichtbij hun broedgebied te bieden. De driedoornige stekelbaars kan via de waterverbindingen makkelijker het gebied in en uit, zodat er in de broedtijd voldoende voedsel van de juiste afmetingen voor de viseters is.

De uit te graven vispassages bestaan uit een reeks grote, onderling verbonden poelen en vistrappen. De verbinden de Lage Vaart op twee plaatsen met het westelijk en oostelijk deel van het moeras. 

Werkzaamheden in het veld

Het gebied waar in 2020 gewerkt wordt, ligt tegenover de Grote Praambult aan de Praamweg in Lelystad. Er worden poelen gegraven en de grond wordt via de beheerweg afgevoerd. In 2021 en 2022 wordt het overige deel van de vismigratieroute uitgegraven en worden vistrappen aangelegd. De grond zal in het kerngebied bij andere voorzieningen worden verwerkt.

Samenwerking

We werken in dit project samen met de Provincie Flevoland.

Meer informatie

Dit project is onderdeel van een reeks maatregelen die voor natuur en beleving van het kerngebied van de Oostvaardersplassen zijn gepland, zie Werk in uitvoering Oostvaardersplassen.

Toon project op kaart
Locatie project
boswachter met verrekijker
Vragen over dit onderwerp? Boswachters Oostvaardersplassen