Contact

Herinrichting Oeverbos

In Vlaardingen werkt Staatsbosbeheer aan de herinrichting van het Oeverbos. Het project is onderdeel van het kwaliteitsprogramma Nieuw Waterland. Doel van het programma is de verbetering van het gebied tussen de toekomstige Blankenburgverbinding en de bebouwde kom van Vlaardingen en Rozenburg.

Locatie

Het Oeverbos ligt in natuurgebied Midden-Delfland, in de provincie Zuid-Holland.

Looptijd

Januari 2017 – eind 2018.

Oeverbos

Eind jaren zeventig werd het Oeverbos ingericht als recreatiegebied. Het gebied is gelegen in de gemeente Vlaardingen en wordt beheerd door Staatsbosbeheer, namens Recreatieschap Midden-Delfland.

Bodemsanering

Voorafgaand aan de herinrichting heeft er in Oeverbos-Oost een bodemsanering plaatsgevonden. Op de locatie van het Oeverbos is in het verleden baggerspecie aangebracht. Een nieuwe en schonere laag grond is nu op de huidige bodem opgebracht, waarna de herinrichting van start is gegaan.

Herinrichting

Herinrichting Oeverbos oost

Het Oeverbos ondergaat een flinke renovatie. In januari 2017 zijn de eerste werkzaamheden in het oostelijk deel van het Oeverbos gestart. De start van de herinrichting is toen gemarkeerd met het planten van de eerste boom.

De laatste fase van de herinrichting is van start gegaan. Er is een nieuwe padenstructuur aangelegd voor fietsers en wandelaars. Aan de oeverzijde is een parkweide met losse boomgroepen ingericht. Zo is er vanuit het groen volop uitzicht over 't Scheur en de schepen die voorbij varen. De jonge aangeplante bomen en het nieuwe gras hebben het zwaar gehad met de droogte in de zomermaanden. Een deel van het terrein is daarom nog niet opengesteld voor bezoekers. De verwachting is dat aan het eind van 2018 de opfrisbeurt van het oostelijke deel van het Oeverbos voltooid zal zijn.

Herinrichting Oeverbos west

Staatsbosbeheer draagt in september 2018 het eigendom van het westelijke deel van het Oeverbos over aan Rijkswaterstaat. Dit deel zal een aantal jaren gebruikt worden als werkterrein. Na aanleg van de Blankenburgverbinding zal het terrein opnieuw ingericht en gesaneerd worden .

Kwaliteitsprogramma Nieuw Waterland

Het project herinrichting Oeverbos is onderdeel van het kwaliteitsprogramma Nieuw Waterland. Nieuw Waterland is de nieuwe naam waaronder alle projecten vallen ter verbetering van het gebied tussen de toekomstige Blankenburgverbinding en de bebouwde kom van Vlaardingen en Rozenburg.

Werkzaamheden in het veld

Oeverbos-west is tot en met 2024 afgesloten in verband met werkzaamheden van Rijkswaterstaat aan de Blankenburgverbinding. De Rietputten zijn van 3 december 2018 tot en met 15 maart 2019 niet toegankelijk voor bezoekers in verband met werkzaamheden van Rijkswaterstaat. Kijk voor actuele informatie op de website van Rijkswaterstaat.

Meer informatie

Boswachter Lieke Verhoeven
Vragen over dit onderwerp? Lieke Verhoeven Boswachter

Deze site gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten