Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Werk in uitvoering

Werkzaamheden in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer

Boswerkzaamheden Maaslandse bos

In het Maaslandse Bos in Midden-Delfland starten we in het najaar 2019 met boswerkzaamheden. Het gaat hier vooral om het verwijderen van zieke essen die zijn aangetast door de ziekte essentaksterfte. Daarnaast wordt er een dunning uitgevoerd. Langs het Trekkadepad staan ook zieke essen, en worden er bomen weggehaald in het kader van het nieuwe Weidevogelkerngebied Commandeurspolder. Na de werkzaamheden starten we zo snel mogelijk met herplant.

Locatie

Maaslandse bos, een recreatiegebied in Maasland, Midden-Delfland (ZH)

Looptijd

September 2019 - maart 2020 (verwacht)  

Essentaksterfte en dunnen 

In heel Nederland gaat de es massaal dood als gevolg van de schimmelziekte essentaksterfte. Zieke essen worden niet meer beter en kunnen gemakkelijk omvallen wanneer deze aangetast en verzwakt zijn. Daarom start Staatsbosbeheer dit najaar met het weghalen van zieke essen om de veiligheidsrisico’s voor bezoekers te beperken. Waar de zieke essen niet op wegen en paden kunnen vallen blijven deze waar mogelijk staan. Ook wordt op enkele plaatsen een dunning uitgevoerd. Door een aantal bomen weg te halen krijgen andere bomen meer licht en ruimte om te groeien. Het combineren van werkzaamheden zorgt ervoor dat de overlast beperkt blijft. We volgen hierbij de gedragscode zorgvuldig bosbeheer.

Weidevogelpact

Langs het Trekkadepad staan ook zieke essen die weggehaald worden. Daarnaast zullen er hoge bomen langs de kade verwijderd worden, in het kader van het Weidevogelkerngebied Commandeurspolder dat het Weidevogelpact Midden-Delfland deze winter realiseerde. In het 23 hectare grote weidevogelkerngebied krijgen weidevogels de komende 30 jaar een plek om hun jongen groot te brengen. De laatste maatregel om dit gebied optimaal in te richten voor weidevogels en de slagingskans ervan te verhogen is het vergroten van de openheid van het gebied. Openheid en uitzicht is voor weidevogels namelijk van groot belang. Meer info over het Weidevogelkerngebied lees je hier.

Herplant

Na de werkzaamheden wordt er zo snel mogelijk gestart met de herplant. Daar waar open ruimtes in het bos ontstaan door de werkzaamheden gaan we zorgen voor nieuw en gevarieerd bos, door het planten van bomen of door natuurlijke verjonging. We kiezen voor een gevarieerd aantal soorten bomen en struiken, waardoor een betere variatie aan leeftijden en boomsoorten in het bos ontstaat. Dit draagt bij aan de biodiversiteit van het gebied. Daarnaast zijn maatregelen nodig om het bos toekomstbestendig en gevarieerd te houden zodat ziektes en plagen minder kans krijgen. Het duurt enige jaren voordat het bos weer helemaal volgroeid is.

Werkzaamheden in het veld

Download het de kaart met de geplande maatregelen en de kaart met de herplant. De kaarten geven de plannen weer van juni 2019, het kan zijn dat door omstandigheden de situatie nog kan wijzigen. Aan de kaarten kunnen geen rechten worden ontleend. 

Daarnaast kun je de vorderingen volgen via het boswachtersblog van de boswachters in Zuid-Holland.

Toon project op kaart
Locatie project
boswachter met verrekijker
Vragen over dit onderwerp? Eric Muijselaar Boswachter