Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Werk in uitvoering

Werkzaamheden in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer

Heideherstel Bergerbos

Staatsbosbeheer herstelt de heide in het Bergerbos. We verwijderen opslag, chopperen, plaggen en maaien extra. Doel van dit alles is het open houden van de heide en een verlaging van de stikstofdepositie in het gebied in het kader van natuurherstel Natura 2000.

Locatie

Bergerbos, Maasduinen (LI)

Looptijd

Van 2018 tot 2021. De werkzaamheden vinden alleen plaats in de wintermaanden.

Heide blijft heide

De Maasduinen bestaan voor een deel uit droge heide. Dit soort heide is een gevolg van historisch gebruik van het gebied. Door jarenlange begrazing door schapen en plaggen voor potstallen bleef de heide open. Wil je voorkomen dat de heide dichtgroeit, dan moeten grove den, berk en andere bosopslag verwijderd worden.

Verzuring, vermesting en verdroging voorkomen

De Maasduinen zijn rivierduinen, die bijna allemaal begroeid zijn met bos. Bebossen was de enige manier om de omliggende akkers en weidegronden tegen het stuivende zand te beschermen. Het resultaat is een glooiend lint van duinen, bossen, stukjes heide, akkers, stuifzanden en blinkende vennen langs de oostoever van de rivier. En voor al die soorten natuur dreigt verzuring, vermesting en verdroging. Om dat te voorkomen zijn diverse beheermaatregelen nodig. Van het verlagen van de stikstofdepositie en herstel van de waterhuishouding voor behoud op korte termijn tot versterken van de robuustheid van het ecosysteem op lange termijn.

Werkzaamheden in het veld

In de deelgebieden verwijdert een rupskraan met sorteergrijper zoveel mogelijk opslag van den en berk. Berken en dennen met een diameter dikker dan 8 cm op 10 cm boven maaiveld worden afgezaagd. Al het vrijkomende materiaal wordt uit het terrein verwijderd met uitzondering van enkele aan te leggen takkenrillen op locaties waar ook grotere opslag wordt verwijderd. De werkzaamheden zullen weinig tot geen overlast opleveren voor bezoekers.

Samenwerking

Dit project wordt mede gefinancierd door de provincie Limburg en is onderdeel van natuurherstel Natura 2000. Minder stikstof, sterkere natuur en economische ontwikkeling zijn de doelen van dit programma. Rijk, provincies, natuurorganisaties en ondernemers werken samen en nemen herstelmaatregelen om de natuur bestendiger te maken tegen een overbelasting van stikstof.

Toon project op kaart
Locatie project
Vragen over dit onderwerp? Bart Dingemanse Projectleider