Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Werk in uitvoering

Werkzaamheden in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer

Ontwikkeling Nieuw Wulven

Staatsbosbeheer gaat voor de ontwikkeling en financiering van recreatiegebied Nieuw Wulven de samenwerking aan met ondernemers. Zo maken we het recreatiegebied aantrekkelijker voor de regio.

Locatie

Recreatiegebied Nieuw Wulven, aan de noordkant van Houten.

Looptijd

2016-2021.

Natuur om de hoek

Nieuw Wulven is een relatief jong recreatie- en natuurgebied met een omvang van circa 106 hectare, gelegen in de gemeenten Houten, Bunnik én de regio. Het is 20 jaar geleden van oorsprong vanuit het Rijksprogramma Recreatie om de Stad (RodS) aangelegd als recreatiegebied voor de groeigemeenten Houten, Bunnik én de regio. Een klein deel van Nieuw Wulven maakt deel uit van het Natuurnetwerk Nederland (voorheen Ecologische Hoofdstructuur). Blikvanger in het gebied is het 8 ha grote speelbos.

Nieuwe impuls

Staatsbosbeheer kreeg een aantal jaren geleden te maken met het wegvallen van de subsidies voor RodS-gebieden, waaronder Nieuw Wulven. Hierdoor moesten we op zoek naar nieuwe inkomsten voor beheer en onderhoud, zodat bezoekers ook in de toekomst kunnen blijven genieten van dit mooie gebied. In 2016 is een uitvraag gedaan om ondernemers te vinden die bereid zijn te investeren in de verdere recreatieve ontwikkeling van Nieuw Wulven, waarmee de regionale functie kan worden versterkt. Uitgangspunt is dat de concentratie van de recreatie zoveel mogelijk rond het bestaande speelbos komt. Verder moeten er ook rustige plekken in het gebied blijven.

Schetsontwerp

Natuurlijke Recreatie Nieuw Wulven B.V. is als ondernemer geselecteerd. De stichting gaat op 1 hectare (van de in totaal 106 hectare groot gebied) voorzieningen realiseren nabij het speelbos. Het plan is samen met de betrokken gemeenten en Staatsbosbeheer verder uitgewerkt in een schetsontwerp. De bereikbaarheid voor auto’s en fietsers, de aard van de horeca- en recreatievoorzieningen zijn hierin opgenomen. Wat betreft de bereikbaarheid voor auto’s hebben de overheden een voorkeur voor de aanleg van een afslag van de Rondweg. Dat moet de bestaande toegangswegen (Binnenweg/Rijsbruggerweg en de Marsdijk) ontlasten.

Inloopbijeenkomst

Op 6 juni 2018 was er een drukbezochte inloopbijeenkomst. Hier zijn de schetsontwerpen met het plan van de ondernemer gepresenteerd en met aanwezigen besproken. Velen hebben na afloop hun vragen, reacties, tips en ideeën aangedragen via een vragenformulier. Bekijk de flyer met schetsontwerp en voorlopige procedure (pdf).

Vervolg

Op 11 september 2018 heeft het college van B&W ingestemd met het ontwerp voor Het Nieuwe Bos Wulven en de antwoordnotitie (pdf) voor vragen van bewoners. In februari 2019 hebben de gemeente Houten en Natuurlijke Recreatie Nieuw Wulven B.V. een anterieurovereenkomst getekend om samen te werken aan het initiatief Het Nieuwe Bos Wulven. Deze overeenkomst maakt het mogelijk om het bestemmingsplan aan te passen. Ook zijn er een tweetal excursies in het gebied geweest. 

In mei 2019 heeft het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken gedurende 6 weken ter inzage gelegen bij de Gemeente aan het Onderdoor 25 in Houten. Belanghebbenden konden schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen. 

Na de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan zijn de ontvankelijke zienswijzen gebundeld en voorzien van een gemeentelijk antwoord. De gemeenteraad heeft op 29 oktober het bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld omdat er kleine wijzigingen in zijn aangebracht. Als er binnen 6 weken na dit raadbesluit geen beroep wordt aangetekend bij de Raad van State is het bestemmingsplan definitief en onherroepelijk.

Bekijk de gemeentelijke stukken en het vervolg. 

Samenwerking

De ontwikkeling van de plannen voor recreatiegebied Nieuw Wulven is een gezamenlijke opgave van Staatsbosbeheer, provincie Utrecht en de gemeenten Houten en Bunnik. We werken samen met Natuurlijke Recreatie Nieuw Wulven B.V., een initiatief van enkele vooruitstrevende ondernemers uit het Kromme Rijngebied.

Voor meer informatie, zie de website van gemeente Houten

Toon project op kaart
Locatie project
Vragen over dit onderwerp? Jan Vrielink Projectleider