Werk in uitvoering

Werkzaamheden in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer

Ontwikkeling Nieuw Wulven

Staatsbosbeheer gaat voor de ontwikkeling en financiering van recreatiegebied Nieuw Wulven de samenwerking aan met ondernemers. Zo maken we het recreatiegebied aantrekkelijker voor de regio.

Locatie

Recreatiegebied Nieuw Wulven, aan de noordkant van Houten.

Looptijd

2016-2020.

Natuur om de hoek

Nieuw Wulven is een relatief jong recreatie- en natuurgebied met een omvang van circa 106 hectare, gelegen in de gemeenten Houten, Bunnik én de regio. Het is 20 jaar geleden van oorsprong vanuit het Rijksprogramma Recreatie om de Stad (RodS) aangelegd als recreatiegebied voor de groeigemeenten Houten, Bunnik én de regio. Een klein deel van Nieuw Wulven maakt deel uit van het Natuurnetwerk Nederland (voorheen Ecologische Hoofdstructuur). Blikvanger in het gebied is het 8 ha grote speelbos.

Nieuwe impuls

Staatsbosbeheer kreeg een aantal jaren geleden te maken met het wegvallen van de subsidies voor RodS-gebieden, waaronder Nieuw Wulven. Hierdoor moesten we op zoek naar nieuwe inkomsten voor beheer en onderhoud, zodat bezoekers ook in de toekomst kunnen blijven genieten van dit mooie gebied. In 2016 is een uitvraag gedaan om ondernemers te vinden die bereid zijn te investeren in de verdere recreatieve ontwikkeling van Nieuw Wulven, waarmee de regionale functie kan worden versterkt. Uitgangspunt is dat de concentratie van de recreatie zoveel mogelijk rond het bestaande speelbos komt. Verder moeten er ook rustige plekken in het gebied blijven.

Schetsontwerp

Stichting Natuurlijke Recreatie is als ondernemer geselecteerd. De stichting gaat op 1 hectare (van de in totaal 106 hectare groot gebied) voorzieningen realiseren nabij het speelbos. De stichting heeft het plan, samen de betrokken gemeenten en Staatsbosbeheer verder uitgewerkt in een schetsontwerp. De bereikbaarheid voor auto’s en fietsers, de aard van de horeca- en recreatievoorzieningen zijn hierin opgenomen. Wat betreft de bereikbaarheid voor auto’s hebben de overheden een voorkeur voor de aanleg van een afslag van de Rondweg. Dat moet de bestaande toegangswegen (Binnenweg/Rijsbruggerweg en de Marsdijk) ontlasten.

Inloopbijeenkomst

Op 6 juni 2018 was er een drukbezochte inloopbijeenkomst. Hier zijn de schetsontwerpen met het plan van de ondernemer gepresenteerd en met aanwezigen besproken. Velen hebben na afloop hun vragen, reacties, tips en ideeën aangedragen via een vragenformulier. Zij ontvangen via e-mail een antwoord op hun vraag. Degene die zich hebben aangemeld voor een excursie of de gebruikersgroep krijgen via de boswachter nadere informatie toegestuurd. Klik hier voor de flyer met schetsontwerp en voorlopige procedure.

Samenwerking

De ontwikkeling van plannen voor recreatiegebied Nieuw Wulven is een gezamenlijke opgave van Staatsbosbeheer, provincie Utrecht en de gemeenten Houten en Bunnik. We werken samen met Stichting Natuurlijke Recreatie, een initiatief van enkele vooruitstrevende ondernemers uit het Kromme Rijngebied.

Vragen over dit onderwerp? Jan Vrielink
Projectleider
j.vrielink@staatsbosbeheer.nl
06-55143328

Deze site gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten