Werk in uitvoering

Werkzaamheden in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer

Ontwikkeling Nieuw Wulven

Staatsbosbeheer gaat voor de ontwikkeling en financiering van recreatiegebied Nieuw Wulven de samenwerking aan met ondernemers. Zo maken we het recreatiegebied aantrekkelijker voor de regio.

Locatie

Recreatiegebied Nieuw Wulven, aan de noordkant van Houten.

Looptijd

2016-2019.

Natuur om de hoek

Nieuw Wulven is een relatief jong recreatie- en natuurgebied met een omvang van circa 106 hectare, gelegen in de gemeenten Houten en Bunnik. Het is 20 jaar geleden van oorsprong vanuit het Rijksprogramma Recreatie om de Stad (RodS) aangelegd als recreatiegebied voor de groeigemeente Houten én de regio. Een klein deel van Nieuw Wulven maakt deel uit van het Natuurnetwerk Nederland (voorheen Ecologische Hoofdstructuur). Blikvanger in het gebied is het 8 ha grote speelbos.

Nieuwe inkomsten

Staatsbosbeheer kreeg een aantal jaren geleden te maken met het wegvallen van de subsidies voor RodS-gebieden, waaronder Nieuw Wulven. Hierdoor moesten we op zoek naar nieuwe inkomsten voor beheer en onderhoud, zodat bezoekers ook in de toekomst kunnen blijven genieten van dit mooie gebied. In 2016 is een uitvraag gedaan om ondernemers te vinden die bereid zijn te investeren in de verdere recreatieve ontwikkeling van Nieuw Wulven. Uitgangspunt is dat de concentratie van de recreatie zoveel mogelijk rond het bestaande speelbos komt. Verder moeten er ook rustige plekken in het gebied blijven.

Beter bereikbaar

Stichting Natuurlijke Recreatie is als ondernemer geselecteerd. De stichting werkt het plan verder uit, samen met Staatbosbeheer en betrokken gemeenten. De bereikbaarheid voor auto’s en fietsers, de aard van de horeca- en recreatievoorzieningen en de wijze van onderhoud zijn nog in onderzoek. Wat betreft de bereikbaarheid voor auto’s hebben de overheden een voorkeur voor de aanleg van een afslag van de Rondweg. Dat moet de bestaande toegangswegen (Binnenweg/Rijsbruggerweg en de Marsdijk) ontlasten. De exacte locatie van de afslag is nog niet bepaald.

Inloopbijeenkomst om omgeving te betrekken

In het najaar 2017 organiseren we een inloopbijeenkomst. Bewoners en belangstellenden krijgen dan informatie over het voorlopige plan en de vervolgprocedure met inspraak . Er zijn nog geen besluiten genomen of aanvragen ingediend. De uitnodiging voor de bijeenkomst volgt via een brief en/of de lokale en gemeentelijke media. Kijk voor nieuws ook op het boswachtersblog.

Een zorgvuldige voorbereiding, gesprekken met verschillende partijen en verkenningen om te komen tot schetsontwerpen vergt meer tijd dan gepland. Dit is de reden dat we nog geen concrete datum hebben kunnen prikken voor een inloopavond. Hier krijgen bewoners, omwonenden, belanghebbenden en belangstellenden informatie over het voorlopige plan en de vervolgprocedure met inspraak. Het is ons streven dat deze inloopavond voor de zomervakantie 2018 plaatsvindt. De uitnodiging voor de inloopavond volgt via een brief en/of de lokale media en gemeentewebsites uitgenodigd. 

Samenwerking

De ontwikkeling van plannen voor recreatiegebied Nieuw Wulven is een gezamenlijke opgave van Staatsbosbeheer, provincie Utrecht en de gemeenten Houten en Bunnik. We werken samen met Stichting Natuurlijke Recreatie, een initiatief van enkele vooruitstrevende ondernemers uit het Kromme Rijngebied.

Vragen over dit onderwerp? Jan Vrielink
Projectleider
j.vrielink@staatsbosbeheer.nl
06-55143328

Deze site gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten