Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Werk in uitvoering

Werkzaamheden in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer

Herinrichting Schalkwijker Buitenwaard

De Schalkwijker Buitenwaard in de gemeente Houten ligt aan de Lek en is 67 hectare groot. Het gebied maakt deel uit van het Utrechtse natuurnetwerk en bestaat nu vooral uit graslanden. Het gebied kan veel opleveren voor planten, dieren en bezoekers als de invloed van het rivierwater een kans krijgt. Staatsbosbeheer en K3 werken samen om in deze uiterwaard gevarieerde, dynamische riviernatuur te ontwikkelen en een bijdrage levert aan hoogwaterveiligheid.

Locatie

De Schalkwijker Buitenwaard ligt in de gemeente Houten, tussen Schalkwijk en Den Oord, ten westen van Wijk bij Duurstede. Bekijk de plattegrond

Looptijd

2018-2025

Planning 2018-2020

De planfase 2018-2020 ziet er als volgt uit:

  • 7 november 2018: openbaar maken startdocument (NRD) voor de milieueffectrapportage (MER) procedure
  • 7 november 2018: Inloopbijeenkomst voor omwonenden en belangstellenden
  • Eind 2018: voorlopig ontwerp 
  • eerste helft 2019: effectenonderzoek voor MER en vergunningsaanvragen
  • eerste helft 2019: verfijnen voorlopig ontwerp
  • juni 2019: tweede inloopbijeenkomst voor omwonenden en belangstellenden
  • tweede helft 2019: opstellen MER en vergunningaanvragen
  • tweede helft 2019: definitief ontwerp
  • nov/dec 2019: derde inloopbijeenkomst voor omwonenden en belangstellenden
  • eind 2019: definitief indienen MER en vergunningaanvragen

Meer variatie en biodiversiteit

We maken de natuur in de Schalkwijker Buitenwaard in fases gevarieerder. In een eerste schetsplan is de nieuwe inrichting van deze uiterwaard uitgetekend. Door onder andere een nieuwe nevengeul die in verbinding staat met de Lek, in combinatie met kleiwinning, ontstaat nieuwe dynamische riviernatuur. De dijkzone en enkele hogere delen blijven geschikt voor kruidenrijk grasland en weidevogelgebied, terwijl andere delen van het gebied natter en moerassiger worden en dus goed voor watervogels. En, voor de biodiversiteit. Bovendien wordt een bijdrage geleverd aan de hoogwaterveiligheid en waterkwaliteit. Het gebied wordt na inrichting opengesteld voor publiek.

Het schetsplan is oriënterend en afgestemd met diverse overheden. Het is tijdens een inloopavond gepresenteerd en besproken met omwonenden en belanghebbenden. De uitvoering verloopt in fases over een periode van 7 jaar. Dit gebeurt stapsgewijs, waarbij telkens kleine deelgebieden van 4-7 hectare tegelijkertijd in bewerking zijn en worden opgeleverd. Hierdoor kan de natuur zich al tijdens de uitvoering ontwikkelen.

Samenwerking

De herinrichting Schalkwijker Buitenwaard is een initiatief van Staatsbosbeheer en gebiedsontwikkelaar K3 in nauwe samenwerking met provincie Utrecht, gemeente Houten en aanpalende gemeenten, Rijkswaterstaat en het waterschap HDSR. K3 trekt mede namens Staatsbosbeheer de gehele uitwerking en uitvoering van het plan.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over het project op K3.nl.

Toon project op kaart
Locatie project
Vragen over dit onderwerp? Ursula Tork Projectleider