Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Werk in uitvoering

Werkzaamheden in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer

Ontwikkeling Fort bij Rijnauwen

Onder de rook van de stad Utrecht, in het drukbezochte uitloopgebied Amelisweerd, ligt het 31 hectare grote fort bij Rijnauwen. Met maar liefst 27 monumentale gebouwen een plek waar cultuur en natuur nauw verweven zijn. Waar een rijke planten- en dierenwereld zich heeft genesteld in de robuuste getuige van een strijdlustig, menselijk verleden. Een plek waar je heengaat voor rust en natuurlijke rijkdom, maar ook voor culturele inspiratie en verhalen over de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Met omgeving en partners werkt Staatsbosbeheer aan de ontwikkeling van het fort.

Nieuwe ontwikkellijn Fort bij Rijnauwen

Staatsbosbeheer wil in balans met de bestaande natuur- en cultuurhistorische waarden fort bij Rijnauwen een plek en betekenis geven in de samenleving. Hiertoe is een behoudende ontwikkellijn opgesteld en is de laatste jaren veel geïnvesteerd in onderhoud en herstel van gebouwen. Om het fort duurzaam te behouden is een laatste stap in de ontwikkeling nodig. Daarbij moeten recreatief en zakelijk aanbod op het fort zorgen voor evenwicht in natuur, cultuur en bezoekers – en instandhouding van het fort. Hierin blijft de exclusiviteit behouden maar wordt met een nieuw elan verbijzonderd.

Geslotenheid van het fort verbijzonderen

Vanuit het thema ‘verborgen geheimen en de natuurlijke magie’ ontwikkelen we het fort zo, dat het past bij de kwetsbaarheid en de unieke waarden van fort en omgeving. De focus ligt op exclusieve beleving, waarbij we cultuurhistorische waarden zichtbaar maken en natuurwaarden onderstrepen.

Planning

Begin 2019 worden de plannen verder uitgewerkt. Staatsbosbeheer doet dat samen met vrijwilligers en in openheid naar de omgeving. Ook worden enkele gebouwen en de entree hersteld. Het werk wordt stapsgewijs uitgevoerd om rekening te houden met broed- en winterseizoen en is medio 2020 afgerond.

Openstelling

Het fort blijft open voor publiek middels excursies, voor vergaderen in het Kruithuis en als podium voor Holland Opera 2019. Kijk hier voor alle activiteiten

Locatie

Fort bij Rijnauwen, Vossegatsedijk 5, 3981 HS Bunnik

Looptijd

Najaar 2018 – medio 2020

Samenwerking

Dit project is mede mogelijk gemaakt dankzij subsidie van Provincie Utrecht. Staatsbosbeheer werkt nauw samen met Provincie Utrecht en de gemeente Bunnik.

Meer informatie

Toon project op kaart
Locatie project
Vragen over dit onderwerp? Christine Meeusen Projectleider