Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Werk in uitvoering

Werkzaamheden in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer

Maatregelen essentaksterfte IJsselmonde

Recreatiegebied IJsselmonde heeft te maken met de essentaksterfte, een agressieve schimmelziekte waarvan de essen niet herstellen. Voor de veiligheid kapt Staatsbosbeheer in opdracht van Natuur- en recreatieschap IJsselmonde daarom de essen. We combineren de kap met regulier bosonderhoud.

Locatie

In Oosterpark (Ridderkerk) en Wevershoek (Rijsoord), IJsselmonde (ZH)

Looptijd

2017 - 2019

Essen

De es wordt overal in Nederland, aangetast door de essentaksterfte. Helaas ook in IJsselmonde. Door de ziekte verzwakken de bomen, met als risico dat takken afbreken en bomen omvallen. Uiteindelijk sterven de essen af. Aangetaste bomen zijn te herkennen aan een dun begroeid bladerdek, dode takken bovenin grote bomen en donkere verkleuringen op de bast.

Bomen kappen

In opdracht van Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde kapt Staatsbosbeheer de zieke essen en herplant bomen en struiken. We combineren de aanpak van de essentaksterfte met algemeen onderhoud aan het bos, om de overlast voor de natuur en de bezoekers te beperken. Zo wordt in het Oosterpark ook regulier bosonderhoud uitgevoerd in de vorm van dunningen. Hierbij halen we bomen weg om andere bomen meer ruimte te geven om verder te groeien. Dat doen we om de bosstructuur te verbeteren. Daar waar gaten in het bos ontstaan, planten we verschillende soorten bomen en struiken terug. 

Werkzaamheden

In het najaar van 2017 zijn de te kappen bomen geselecteerd ('blessen'). Bij het markeren van de bomen worden drie kleuren gebruikt:

  • blauwe stip: deze bomen blijven staan
  • witte stip: deze bomen blijven ook staan, maar moeten gesnoeid worden vanwege dode takken
  • oranje stip of streep: deze bomen worden gekapt.

Zomer 2018 is gestart met het kappen van de bomen. De herplant volgt in 2018-2019.  Op plekken waar veel aangetaste essen bij elkaar staan, planten we zo snel mogelijk nieuwe bomen (november - maart). We zullen boomsoorten als esdoorn, linde, iep, eik, berk, els, abeel en populier terugplanten. Daarnaast planten we diverse struiksoorten, zoals meidoorn, veldesdoorn, hazelaar, gewone vogelkers, wilde roos en kardinaalsmuts. n het Oosterpark is met name in de groenstrook langs de A15 is een dichte struiklaag van belang, om zo het zicht op de snelweg te beperken. Daarom worden in deze groenstrook groenblijvende soorten toegevoegd zoals taxus. Op enkele plaatsen in Wevershoek worden ook vrijstaande bomen bijgeplant.

Na de herplant, duurt het een aantal jaar tot het er weer uitziet als een bos. In de tussentijd komen er al veel planten en struiken op. Door een variatie aan soorten terug te planten, kunnen we de menging en structuur van het bos verbeteren. Daarmee worden de bossen aantrekkelijker en spreiden we de risico’s op ziektes. We voeren het werk op duurzame wijze uit conform de Gedragscode Bosbeheer en FSC.

Samenwerking

Staatsbosbeheer voert het werk uit voor Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde. De kosten voor het verwijderen en het herplanten van bomen zijn veel hoger dan de opbrengsten van het hout. Ze komen voor rekening van het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde.

Meer informatie