Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Natuurherstel Boswachterij Noordwijk

Staatsbosbeheer werkt in de duinen van Noordwijk aan het herstel van soortenrijke, open en stuivende duinen. Dat is nodig om de effecten van de neerslag van stikstof te compenseren.

Locatie

Boswachterij Noordwijk in natuurgebied Hollands Duin

Looptijd

Winter 2019 - najaar 2019, niet tijdens het broedseizoen (15 maart - 15 augustus).

Soortenrijke duinen

Het samenspel van zon, wind en water maakt de Hollandse duinen één van de meest soortenrijke natuurgebieden van Europa. Niet voor niets maken de duinen deel uit van het Nederlands Natuur Netwerk en het Europese Natura2000-netwerk van de belangrijkste natuurgebieden in Europa.

Stikstof veroorzaakt dichtgroeien

Om dat te blijven moeten de duinen wel in beweging zijn, ofwel het zand moet kunnen verstuiven. Maar door de stikstof die industrie, vervoer en de landbouw uitstoten, groeit het duin langzaam dicht. Stikstof werkt als kunstmest: struiken en grassen groeien hierdoor extra snel. Ook in het duin, waardoor het zand wordt vasthouden. 

Stuiven

Om het zand weer te kunnen laten stuiven, verwijderen we ongewenste struiken en grassen, zoals rimpelroos, zijdeplant en Amerikaanse vogelkers. Ook graven we stuifkuilen, zodat het kalkrijke zand naar het achterland kan waaien (Luchter Zeeduinen, ten zuiden van de Noordwijkse Golfbaan).

Dit alles doen we met maaimachines, shovels en graafmachines. Daarna kan de wind weer zorgen voor de verstuiving en zo het duin weer vormen. Zo komt er meer ruimte voor voedselarme mos- en graslanden, het soort duin waar bij uitstek veel bijzondere duin-eigen soorten planten en dieren voorkomen, zoals zandhagedissen, roodborsttapuiten, zandviooltjes, blauwvleugelsprinkhanen en kleine parelmoervlinders.

Werkzaamheden in het veld

Tijdens de werkzaamheden kunnen delen van paden tijdelijk worden afgesloten. De werkzaamheden duren tot de start van het broedseizoen (15 maart) en zullen na het broedseizoen (15 augustus) weer worden opgepakt.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op:

Boswachter Mark Kras
Vragen over dit onderwerp? Mark Kras Boswachter