Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Werk in uitvoering

Werkzaamheden in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer

Natuurherstel boswachterij Noordwijk

Het samenspel van zon, wind en water maakt van Nationaal Park Hollandse Duinen één van de meest soortenrijke natuurgebieden van Europa. Woekerende soorten, voor een deel profiterend van overmatige stikstofdepositie, zorgen ervoor dat het open duin dichtgroeit en de soortenrijkdom afneemt. Door het gericht verwijderen van deze soorten ontstaat weer ruimte voor de karakteristieke soorten van de Hollandse Duinen.

Locatie

Boswachterij Noordwijk, Hollands Duin, Zuid-Holland.

Looptijd

Halverwege november 2021 - 15 maart 2022

Hollandse Duinen

De Hollandse Duinen zijn een van de meest soortenrijke natuurgebieden van Nederland. Om dat te blijven moeten de duinen wel in beweging zijn. Het zand moet kunnen verstuiven. Maar door woekerende planten groeit het duin de laatste jaren dicht. Sommige woekerende planten zoals zwarte engbloem, Amerikaanse vogelkers en rimpelroos horen niet in Nederland thuis. Anderen zoals duindoorns, abelen en esdoorns groeien als struweel het open duin in. Veel van deze soorten profiteren van stikstof die wij als mensen in de natuur brengen met onze industrie, landbouw en vervoer. Gevolg is dat het zand wordt vastgehouden en het zogenaamde grijze duin met zijn rijkdom aan korte grassen, kruiden, mossen en korstmossen verdwijnt.

Verwijderen struweel

Door struweel van abelen, esdoorns en duindoorns te verwijderen stuifkuilen die snel weer dicht zullen groeien met kruidachtige planten. Onder invloed van zand dat van het strand tot het achterland stuift groeien hier op termijn weer de karakteristieke soorten van het Nationaal Park Hollandse Duinen. Dit kalkrijke zand zorgt voor een ongekende Nederlandse soortenrijkdom. Op deze plekken kan bijvoorbeeld het kandelaartje en de vroegeling zich goed ontwikkelen. Maar ook konijnen profiteren van de verscheidenheid aan voedsel en leefgebied die zo ontstaat.

Verwijderen invasieve soorten

Door het verwijderen van invasieve exoten als rimpelroos en zwarte engbloem krijgen kruiden en mossen weer ruimte. Tussen deze korte vegetatie zoekt de roodborsttapuit vanaf de duindoorns naar insecten. De zandhagedis gebruikt de dekking van liguster om van daaruit op insecten te jagen.

Werkzaamheden in het veld

De werkzaamheden gebeuren heel gericht op verschillende locaties ten zuiden van de Duindamseslag. Op weekdagen worden rondom de werkzaamheden vanwege de veiligheid van bezoekers delen van de fiets-, wandel- en ruiterpaden afgezet. U wordt met borden omgeleid. Het zuidelijk deel van de MTB route in Noordwijk is dan ook gesloten. Zaterdag en zondag zijn de paden toegankelijk voor bezoekers.

Samenwerking

De natuurherstelwerkzaamheden in Boswachterij Noordwijk vinden plaats in samenwerking met de provincie Zuid-Holland en zijn onderdeel van het programma Versneld natuurherstel van het ministerie van LNV voor stikstofgevoelige natuurgebieden.

Meer informatie

Op onderstaande kaarten worden de werkzaamheden gedetailleerd weergegeven:

 

Toon project op kaart
Locatie project
Boswachter Joel Haasnoot
Vragen over dit onderwerp? Joël Haasnoot Boswachter