Contact

Werk in uitvoering

Werkzaamheden in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer

Boswerkzaamheden in Ganzenhoek

In de Ganzenhoek bij Wassenaar vinden van zomer 2018 tot winter 2019 boswerkzaamheden plaats.

Locatie

Ganzenhoek, nabij Hotel Duinoord in natuurgebied Hollands Duin

Looptijd

Zomer 2018 - winter 2019.

Blessen en dunnen in Ganzenhoek

In de Ganzenhoek worden in juni en juli 2018 voorbereidingen getroffen voor boswerkzaamheden in 2019. Een deel van de naaldbomen wordt in de winter omgezaagd om vitale naaldbomen op langere termijn te behouden. Zo ontstaat gevarieerder en natuurlijker duinbos. Dit zogenaamde ‘dunnen’ is ook om het jonge duinbos dat nu al onder de grote bomen staat te dringen meer ruimte te geven om te groeien.

In juni en juli 2018 worden de dennenbomen die voor kap in aanmerking komen gemarkeerd met een stip, oftewel geblest. De blesser kijkt in Wassenaar naar de vitaliteit van de naaldbomen. Grote sterke bomen blijven staan. Mindere bomen die de vitale bomen in de weg zitten kunnen een stip krijgen.

Bos blijft bos

Daar waar het bos in Wassenaar in de jaren 40 van de vorige eeuw bestond uit alleen maar naaldbomen, geplant ter voorkoming van zandverstuivingen en voor de houtproductie, wordt nu stap voor stap gewerkt aan een bos met meer ruimte voor diverse soorten kruiden, struiken en bomen met een grotere variatie in leeftijd. Hierin hebben de zeer gewaardeerde vitale naaldbomen van hoge leeftijd nadrukkelijk nu en in de toekomst een plaats. Zo ontstaat een gevarieerd bos van naaldbomen en een variatie aan loofbomen, dat veel vogels, kleine zoogdieren en insecten aantrekt. Bos blijft dus bos.

Samenwerking

In overleg met de Vrienden van Wassenaar, Stichting Behoud Ganzenhoekbos, gemeente Wassenaar en de provincie Zuid-Holland is gekomen tot een gemeenschappelijke visie hoe het Ganzenhoekbos er in de toekomst uit gaat zien. Dit is vastgelegd in het Natura2000-beheerplan, waarop het beheer van het Meyendel en Berkheide en dus ook het Ganzenhoekbos is gebaseerd.   

Meer informatie

Bij de ingangen van het bos staan borden met informatie over het werk en wat de bezoeker kan verwachten. Daarnaast kun je de vorderingen volgen via:

Boswachter Mark Kras
Vragen over dit onderwerp? Mark Kras Boswachter
     

Deze site gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten