Werk in uitvoering

Werkzaamheden in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer

Boswerkzaamheden De Pan

In De Pan bij Bladel (NB) werkt Staatsbosbeheer aan het herstel van het oorspronkelijke natte hoogveenbos. Het naaldbos wordt vervangen door loofbos. Het bos is van tevoren zorgvuldig geïnventariseerd volgens de regels Gedragscode Zorgvuldig Bosbeheer, zodat er tijdens het werk minimale schade aan planten en verstoring voor dieren ontstaat.

Locatie

Bosgebied De Pan, onderdeel van natuurgebied Heeze-Leende, Noord-Brabant.

Looptijd

De werkzaamheden starten in augustus 2017. Het streven is om eind 2017 klaar te zijn, met een doorlooptijd tot uiterlijk 15 maart 2018.

Bos blijft bos

In dit van oorsprong natte gebied, wordt toegewerkt naar een natuurlijkere waterhuishouding om 'natte' natuur te behouden en te herstellen. Dat betekent dat een groot deel van het huidige (aangeplante) naaldbos zal afsterven. Een groot deel van de naaldbomen wordt dit jaar geoogst, voor ze wegkwijnen. Bos blijft bos in De Pan, vooral in de vorm van loofbos. Het oorspronkelijke vochtige hoogveenbos met zwarte els en moerasplanten krijgt door de maatregelen weer de ruimte. Bijzondere soorten zoals de kleine ijsvogelvlinder, alpenwatersalamander en heikikker profiteren hiervan.

Dunning

Behalve de plaatselijke omvorming van naald naar loofbos (elzenbroekbos), gaat Staatsbosbeheer op een aantal plekken in De Pan de bomen uitdunnen. Zo krijgt de rest van de bomen de ruimte om dikker te worden. Dit betreft naaldbos dat voornamelijk bestaat uit Japanse lariks en grove den. De bomen zijn aangeplant in de jaren ’30 en ’80 van de vorige eeuw.

Hollands hout

Het hout van de omgezaagde bomen wordt, onder het label Hollands hout®, gebruikt in bijvoorbeeld de bouw. Hout dat hiervoor niet geschikt is, wordt gebruikt voor papier of als biomassa. De opbrengsten van het hout komen ten goede aan het beheer van de natuurgebieden van Staatsbosbeheer.

Paden tijdelijk slechter begaanbaar

Tijdens de boswerkzaamheden worden de wandelroutes en ruiterpaden zoveel mogelijk ontzien of omgeleid. Toch kan het voorkomen dat een recreatieroute op enkele plaatsen wordt beschadigd. Deze paden worden na de houtoogst zo snel mogelijk hersteld. Daarnaast is het voor de veiligheid van de bezoeker van belang om niet te dichtbij de werkzaamheden te komen.

Jaarrond oogsten

Jaarrond vinden er werkzaamheden in het bos plaats – van stippen zetten, dieren inventariseren, tot de houtoogst zelf met machines. Het grootste deel van de houtoogst vindt plaats in de herfst en in de winter. Natuurlijk is er altijd (in elk jaargetijde) sprake van een zorgvuldige voorbereiding. De gedragscode Bosbeheer is hierbij leidend. 

Meer informatie

  • Dossier Bos en Hout: informatie over verantwoord bosbeheer.

Deze site gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten