Werk in uitvoering

Werkzaamheden in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer

Herinrichting Polder Oukoop

In Polder Oukoop vinden in zomer en najaar 2017 werkzaamheden plaats. Staatsbosbeheer werkt aan herinrichting van het natuurgebied, wat een impuls zal geven aan de natuur.

Locatie

Polder Oukoop, gelegen tussen de Reeuwijkse en Nieuwkoopse plassen in het Groene Hart.

Looptijd

De werkzaam starten 15 juli 2017 en zijn naar verwachting in najaar 2017 afgerond.

Natuurkwaliteit op orde

Polder Oukoop is een natuurgebied van bijna 100 hectare, in eigendom van Staatsbosbeheer en Natuurboerderij Hoeve Stein. Het maakt deel uit van het Europese Natura 2000-netwerk en het Natuurnetwerk Nederland. De natuurkwaliteit is echter nog niet op orde. Er zijn kansen om het aantal planten- en diersoorten flink te laten toenemen, als we de juiste maatregelen treffen. Dat is wat we nu doen.

Schakel tussen plassen

Polder Oukoop gaat als schakel fungeren tussen de Reeuwijkse- en Nieuwkoopse plassen. Door deze wetlandgebieden onderling te verbinden, dragen we bij aan sterkere natuur en bieden we ruimte aan bijzondere vogels als de roerdomp en de kleine en grote karekiet. Een zoogdier als de waterspitsmuis zal zeker profiteren, en wie weet komt in de toekomst ook de otter. Polder Oukoop wordt een waterrijk natuurgebied met bloemrijke graslanden, rietlanden en natuurvriendelijke oevers. Na de inrichting blijft het gebied beleefbaar vanaf de Oukoopsedijk en het fietspad Wierickepad.

Werkzaamheden in het veld

De werkzaamheden bestaan voor een groot deel uit het afgraven van grond om zo het gebied natter te maken. Er zullen grote hoeveelheden grond verplaatst worden, maar we richten de polder zo in dat 90% van de grond in het gebied blijft. Hiermee beperkt Staatsbosbeheer de overlast van zwaar wegverkeer over de wegen. Aannemersbedrijf Gebr. Olieman voert de werkzaamheden uit, in opdracht van Staatsbosbeheer.

Samenwerking

De inrichting van polder Oukoop wordt uitgevoerd in opdracht van de Stuurgroep Veenweiden Gouwe Wiericke en gefinancierd door de provincie Zuid-Holland. In het programma Veenweiden Gouwe Wiericke werken gemeenten, hoogheemraadschappen en provincie samen aan natuur, landbouw, water en recreatie in de regio rond de Nieuwkoopse en Reeuwijkse Plassen. De inrichting van polder Oukoop is één van de projecten binnen dit programma.
Boswachter Jeroen den Hartog
Vragen over dit onderwerp? Jeroen den Hartog
Boswachter
j.denhartog@staatsbosbeheer.nl
0184-640046

Deze site gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten