Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Werk in uitvoering

Werkzaamheden in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer

Laagveenherstel Oostelijke Vechtplassen

Staatsbosbeheer voerde in de Oostelijke Vechtplassen herstelmaatregelen uit in het kader van het programma LIFE Nieuw leven in het veen. Het doel was om de kwaliteit van het laagveen te verbeteren, zodat bijbehorende planten en dieren terug kunnen keren. Het project is inmiddels afgerond.

Locatie

De Oostelijke Vechtplassen, ten noorden van Utrecht. Staatsbosbeheer werkt in de Molenpolder en de Westbroekse Zodden in het Groene Hart - Vechtstreek

Looptijd

Het project is inmiddels afgerond.

LIFE

Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten werken aan het herstel van het laagveen in 7 gebieden in Nederland, in het kader van LIFE Nieuw leven in het veen, een Europees programma voor bescherming en herstel van laagveengebieden.  

Laagveen

De Oostelijke Vechtplassen behoren tot de grootste een meest waardevolle laagveengebieden van Europa. De kwaliteit en de oppervlakte ervan is de laatste decennia echter sterk achteruitgegaan. Dat geldt ook voor het aantal karakteristieke plant- en diersoorten dat er leeft. Daarom gaan we deze achteruitgang een halt toeroepen door de dynamiek van water en land terug te brengen in het landschap. Gedurende het project vindt er onderzoek plaats naar het proces van verlanding.

Werkzaamheden in het veld

In de Molenpolder wordt het oorspronkelijke verveningspatroon van legakkers en petgaten hersteld. De oevers van legakkers worden vrijgemaakt van begroeiing en de trekgaten uitgebaggerd. De oevers worden schuin aflopend, zodat op de grens van land en water een proces van verlanding kan optreden. In de Westbroekse Zodden wordt de voedselrijke bovenste grondlaag afgegraven, zodat het kwelwater weer de ruimte krijgt en de kostbare blauwgraslanden zich kunnen herstellen.

Samenwerking

In de Oostelijke Vechtplassen werkt Staatsbosbeheer samen met het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Overijssel en Utrecht en Natuurmonumenten. 
Het project wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van het Ministerie van Economische Zaken en van LIFE, het Europese financieringsinstrument voor de instandhouding van Natura 2000-gebieden.

Meer informatie

Toon project op kaart
Locatie project
Boswachter Bert
Vragen over dit onderwerp? Bert van Dijk Boswachter