Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Werk in uitvoering

Werkzaamheden in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer

Natuurontwikkeling Marickenland

In Marickenland bij Vinkeveen zetten we weideland om in moeras en bloemrijk grasland. Dat is goed voor mens en natuur. Marickenland wordt een belangrijke verbinding tussen de Vinkeveense- en Nieuwkoopse Plassen.

Locatie

Marickenland ligt in de polder Groot Mijdrecht tussen Mijdrecht, Wilnis, Waverveen en Vinkeveen in het Groene Hart.

Looptijd

2018 - circa 2022

Natuur, recreatie en waterberging

Marickenland ligt in de polder Groot Mijdrecht bij Vinkeveen. Dit weidegebied wordt onderdeel van het Nederlandse Natuurnetwerk. Daarmee vormt het gebied een belangrijke schakel tussen de Vinkeveense- en de Nieuwkoopse Plassen voor planten en dieren die goed gedijen in natte natuur. Zoals orchideeën en de grote ratelaar, de purperreiger, de kiekendief en zelfs de otter.

We vormen de weidegrond om in rietland, moeras, vochtig en bloemrijk grasland met mogelijkheden voor recreatie. Ook creëren we een waterberging in het gebied, zodat de waterkwaliteit verbetert en bodemdaling wordt tegengegaan.

Pilot lisdoddeteelt

Samen met ondernemers willen we in een deel van Marickenland een grootschalige proef opzetten met de teelt van lisdodde (paludicultuur). We maken de bodem natter om de hoge CO2-emissie te stoppen. De opgehoopte meststoffen in de bodem voeren we af door de lisdodden te oogsten. Na ongeveer 5 jaar oogsten kunnen de lisodddenvelden dan geleidelijk worden omgevormd van cultuur naar natuur.

In fasen

Het plan geldt voor de herinrichting van het totale gebied van 300 hectare. De herinrichting voeren we gefaseerd uit. We starten in het gedeelte ten oosten van de provinciale weg N212 met 125 hectare grond, in eigendom van Provincie Utrecht en Staatsbosbeheer. Tot medio 2019 worden hiervoor plannen opgesteld en concreet gemaakt. Naar verwachting gaat medio 2020 de uitvoering van start.

Het gedeelte ten oosten van de provinciale weg N212 wordt de komende jaren ingericht en betreft circa 125 hectare. Veel grond in Marickenland is in handen van derden. Daarvoor kunnen we nog geen concrete plannen indienen.

Samenwerking

Gebiedscommissie Utrecht West werkt in deze ontwikkeling nauw samen met provincie Utrecht, Staatsbosbeheer, gemeente Ronde Venen, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Agrarische Natuurvereniging ‘de Venen’, Collectief Rijn, Vecht en Venen en LTO.

 

Actuele informatie is te vinden op marickenland.nu

Toon project op kaart
Locatie project
boswachter met verrekijker
Vragen over dit onderwerp? Boswachters Utrecht-West