Werk in uitvoering

Werkzaamheden in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer

Gebiedsontwikkeling Hollandse IJssel

Het Hollandse IJsselgebied in IJsselstein wordt getransformeerd in een aantrekkelijk en samenhangend recreatiegebied met de aanleg van bos, open velden en mogelijkheden voor wandelen, fietsen én ondernemen. Hiermee wordt in de behoefte voorzien om voor de groeiende regio, dicht bij huis te kunnen recreëren.  

Locatie

De aangewezen ontwikkellocatie in het gebied is ca 50 hectare groot. Het ligt op de grens van het Groene Hart en gelegen langs de Hollandse IJssel tussen Nieuwegein, IJsselstein en Leidsche Rijn / De Meern. Aan de oostkant gaat het gebied langzaam over in het agrarische gebied en het IJsselsteinse bos

Looptijd

2016 – 2020

Ondernemen en investeren in groen

Het gebied dat wordt ingericht ligt tussen Meerndijk, Nedereindseweg, Noord IJsseldijk en het toekomstige fietspad ‘verlengde’ Meerlopad. Er is een zoektocht gestart naar recreatieondernemers en inmiddels is er een ondernemer geselecteerd maar er is ruimte voor meerdere ondernemers. In samenwerking kunnen zij de regionale functie versterken. Ook hebben enkele bedrijven interesse getoond om te investeren in CO2-vastlegging of bos- en natuurcompensatie. Met al deze partijen is Staatsbosbeheer in gesprek. 

Onderzoek en Masterplan

Het gebied is rijk aan archeologische vondsten. Voordat er gestart wordt met de groene inrichting van het gebied is dan ook aanvullend onderzoek nodig om te weten waar en hoe inrichting kan plaatsvinden. Bijvoorbeeld plekken die geschikt zijn voor bosinplant, locaties voor ondernemerschap en hoe de recreatieve infrastructuur kan lopen. Met die informatie wordt er vervolgens een Masterplan opgesteld waarin de archeologische waarden zijn geborgd. Het archeologisch onderzoek loopt vanaf februari 2018. Bekijk het gebied waar onderzoek plaatsvindt (jpg).

Informatiebijeenkomst   

Als het archeologisch onderzoek is afgerond, vindt er een informatiebijeenkomst plaats voor omwonenden, belanghebbenden en belangstellenden. Tijdens die bijeenkomst kan van gedachten worden gewisseld over het concept Masterplan. De datum van deze informatiebijeenkomst wordt later gecommuniceerd.

Gobale planning

  • februari 2018 tot april 2018: archeologisch onderzoek: proefsleuven.
  • april - juni 2018: informatiebijeenkomst concept Masterplan.
  • juni - juli 2018: opstellen/vaststellen definitief Masterplan.
  • juli 2018 - mei 2019: procedure bestemmingswijziging.
  • start inrichting afhankelijk van financiering.

Samenwerking

De ontwikkeling van dit gebied maakt deel uit van het Rijksprogramma Recreatie om de Stad om het Hollandse IJsselgebied te ontwikkelen tot een gevarieerd en toegankelijk recreatiegebied voor de inwoners van IJsselstein én de regio. Hierin werken Staatsbosbeheer, de provincie Utrecht, gemeente IJsselstein en Recreatieschap Stichtse Rijnlanden nauw samen. Voorafgaand aan de inrichting worden de gronden die nu in beheer en eigendom zijn van de provincie overgedragen aan Staatsbosbeheer. 

Meer informatie

Boswachter Tineke Harlaar
Vragen over dit onderwerp? Tineke Harlaar
Boswachter
t.harlaar@staatsbosbeheer.nl

Deze site gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten