Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Werk in uitvoering

Werkzaamheden in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer

Herstel getijdennatuur Grevelingen

Staatsbosbeheer werkt in het kader van het Europese LIFE IP programma aan het herstel van de getijdennatuur in de Grevelingen.

Locatie

Grevelingen, op de grens van Zuid-Holland en Zeeland.

Looptijd

Oktober 2016 - september 2022.

Grootste zoutwatermeer van Europa

De Grevelingen is onderdeel van de Nederlandse delta, het gebied waar enkele grote Europese rivieren en de Noordzee samenkomen. Sinds de aanleg van de Deltawerken is de Grevelingen echter afgedamd. De Grevelingen is sindsdien het grootste zoutwatermeer in Europa.

Getijdennatuur herstellen en onderzoeken

Met de aanleg van de dam is de verbinding met zee verbroken. De natuurlijke dynamiek van een deltagebied is tot stilstand gekomen. Dat heeft gevolgen voor de waterkwaliteit (minder zuurstof) en de oevers (erosie) in de Grevelingen. Staatsbosbosbeheer wil, samen met partners, de getijdennatuur in de Grevelingen onderzoeken en herstellen.

Natuurwinstplan

We verzamelen en delen de huidige kennis over het ecosysteem, met name over de relatie tussen onderwaternatuur en bovenwaternatuur. We doen verschillende pilotprojecten en experimenten om de effecten van getijde op de natuur te kunnen vaststellen. Zo creëren of vergroten we een aantal vogeleilanden (Markenje, Kabbelaarsbank, Stampersplaat) voor kustbroedvogels. We inventariseren de effecten van de herintroductie van getij voor de onder- en bovenwaternatuur. En samen met partners (stakeholders, rijksoverheden en beheerders) bekijken we welke programma’s en projecten er lopen en hoe die (beter) op elkaar afgestemd kunnen worden.

Alle kennis en ervaring verzamelen we in een ‘Natuurwinstplan’ voor een ‘zo natuurlijk mogelijk en duurzaam te beheren en functionerend’ deltagebied. Met die kennis kunnen we de ecologie nu en straks beter volgen en begrijpen, en uiteindelijk een goed onderbouwde afweging maken tussen beschermen, beleven en benutten in de Grevelingen. .

Werkzaamheden in de Grevelingen

In de Grevelingen zijn vooral de aanleg van de vogeleilanden en de monitoringactiviteiten zichtbaar.

Samenwerking

Staatsbosbeheer werkt in opdracht van het Ministerie van LNV, vanuit het Europese LIFE IP programma. Het project wordt gefinancierd vanuit LIFE IP, met cofinanciering vanuit verschillende overheden zoals het Ministerie van LNV, Provincie Zeeland, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer.

Meer informatie

Toon project op kaart
Locatie project