Contact

Aanleg vogeleilanden Grevelingen

Staatsbosbeheer ontwikkelt in het Grevelingenmeer nieuwe vogeleilanden. Ze zorgen voor extra broedgelegenheid voor kustbroedvogels, zoals de strandplevier, dwergstern en visdief. Die zijn dol op schelpeneilandjes, want ze voelen zich daar veilig. De eilanden komen te liggen bij de eilanden Markenje, Kleine Stampersplaat en Kabbelaarsbank.

Locatie

Grevelingen, bij het meer in de provincie Zuid-Holland. 

Looptijd

Augustus 2018 - december 2018

Natura2000

Voor het Natura 2000-gebied Grevelingen is afgesproken om het aantal kluten, visdieven, bontbekplevieren, strandplevieren, grote sternen en dwergsternen in stand te houden. Daarom worden schelpeneilandjes aangelegd, zodat deze kustbroedvogels meer broedgelegenheid krijgen. Sinds de aanleg van de Brouwersdam in 1971 zijn schelpeneilandjes namelijk steeds schaarser geworden. Dat is jammer voor de kustbroedvogels, want op de eilandjes hoeven ze alleen roofvogels in de gaten te houden en geen roofdieren van het vasteland, zoals de rat en de vos.

Werkzaamheden in de Grevelingen

Staatsbosbeheer laat eilanden uitbreiden en nieuwe eilanden aanleggen bij Markenje, Kleine Stampersplaat en de Kabbelaarsbank in het Grevelingenmeer. Aannemingsbedrijf Verboon Maasland uit Maasland ontgraaft er zand, verwerkt dit in kleine eilandjes en bedekt ze met schelpen. Zo ontstaat een ideale en veilige omgeving voor de vogels om eieren uit te broeden en jongen groot te brengen.

Samenwerking

Het project wordt uitgevoerd in het kader van Groene impuls Grevelingen. Staatsbosbeheer is opdrachtgever, Bestuurlijk Overleg Grevelingen financier. Staatbosbeheer werkt samen met Verboon Maasland en ingenieursbureau RPS. 

Boswachter Wendy Janse
Vragen over dit onderwerp? Wendy Janse Boswachter

Deze site gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten