Werk in uitvoering

Werkzaamheden in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer

Recreatiezonering in de Pelen

Staatsbosbeheer werkt aan een recreatiezoneringsplan voor de hoogveengebieden in de Peel (Peelvenen). In het zoneringsplan omschrijven we de gewenste intensiteit van recreatie in de natuurgebieden. Dit plan wordt een afwegingskader voor toekomstige recreatieve ontwikkelingen in het gebied.

Locatie

Natuurgebieden in De Pelen: Groote Peel, Deurnsche Peel en Mariapeel, maar ook de Heitrakse Peel, de Bult en ’t Zinkske. Deze gebieden liggen op de grens van Noord-Brabant en Limburg.   

Waarom zoneren?

Het recreatiezoneringsplan is een opdracht vanuit het Natura2000-beheerplan Groote Peel, Deurnsche Peel en Mariapeel. Het Natura2000-beheerplan omschrijft welke planten- en diersoorten belangrijk zijn en welke maatregelen nodig zijn om de gebieden te kunnen behouden. In de Peelvenen komen allerlei bijzondere en kwetsbare vogelsoorten voor. Deze vogelsoorten hebben voldoende rustgebieden nodig om te kunnen broeden of rusten tijdens de vogeltrek. 

Hoe zoneren?

Afgelopen maanden zijn de recreatieve, ecologische, hydrologische en cultuurhistorische randvoorwaarden onderzocht. Er is rekening gehouden met bestaande plannen en recreatiebeleid van de aanliggende overheden, zoals het Landinrichtingsplan Peelvenen 'Het onverenigbare verenigd'. Het eerste schetsontwerp is besproken met belangengroepen uit het gebied, zoals de dorpsraden, ondernemersverenigingen en natuurverenigingen. Het zoneringsplan is op kleine punten aangepast.

Het voorlopige plan

In het conceptontwerp recreatiezonering zijn 4 verschillende zones aangegeven. Deze zones geven aan welke mate van recreatie mogelijk is. Van rustgebieden die zijn afgesloten om soorten te beschermen tot recreatieve ontwikkelgebieden:

  • Zone A: Recreatiezone
  • Zone B: Recreatief medegebruik
  • Zone C: Tijdelijk recreatief medegebruik
  • Zone D: Rustgebied

Op de kaart zie je waar welke zone ligt. Het plan gaat uit van alle percelen die vallen onder Natura2000-gebied en Natuurnetwerk Brabant. In het concept vind je de toolbox, met nadere beschrijving van de verschillende zones. Hier vind je ook voorbeelden van welke recreatie mogelijk is in de verschillende zones. Meer weten? Bekijk ook de veelgestelde vragen. Er is ook een printversie van alleen de kaart en de toolbox.

Reageren op het plan

Nu zijn we benieuwd naar jouw reactie. Je kunt tot 31 december 2017 een reactie geven op het conceptontwerp via het formulier onderaan deze pagina, of door een e-mail te sturen aan recreatiezoneringpeelvenen@staatsbosbeheer.nl.

Eerdere reacties op het schetsontwerp, zoals dat met vertegenwoordigers uit de omgeving is besproken, kun je nalezen in de reactienota.

Informatieavonden

Er zijn 2 informatieavonden over de plannen:

  • 7 december 2017: van 19.30 tot 21 uur in De Gouden Helm, Oude Peelstraat 3, 5759 PA Helenaveen. 
  • 20 december 2017: van 19.30 tot 21 uur in Gemeenschapshuis d'n Binger, Alexanderplein 2, 5768 BE Meijel. 

Let op: Wegens de barre weersomstandigheden zijn we helaas genoodzaakt om de informatiebijeenkomst van maandagavond 11 december af te gelasten. De bijeenkomst is verplaatst naar woensdag 20 december. 

De avond van de 7e gaat vooral in op de Deurnsche en Mariapeel. Op de 20e wordt voornamelijk ingezoomd op de Groote Peel. Alle reacties worden begin 2018 verwerkt tot een definitief recreatiezoneringsplan voor de Peelvenen. Houd deze website daarvoor in de gaten.

Boswachter Mirjam Wouters
Vragen over dit onderwerp? Mirjam Wouters
Boswachter
m.wouters@staatsbosbeheer.nl

Deze site gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten