Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Werk in uitvoering

Werkzaamheden in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer

Hoogveenherstel Leegveld Deurnsche Peel

Het Noord-Brabantse natuurgebied de Deurnsche Peel wordt steeds droger. Ook heeft het hoge stikstofwaardes. Hierdoor dreigt het unieke hoogveenlandschap te verdwijnen. Hoogveen is een bijzonder type natuur met zeer zeldzame planten en dieren. Het komt nog maar op een paar plekken in Nederland voor. 

Waterschap Aa en Maas gaat daarom, samen met partners als Staatsbosbeheer, aan de slag om de natuur in de Peel te behouden.

Locatie

Het projectgebied Peelvenen Leegveld ligt in de gemeente Deurne. Het omvat het beschermde natuurgebied de Deurnsche Peel en de natuurgebieden aan de westzijde hiervan (bekijk op kaart).   

Looptijd

April 2021 tot eind 2022.

Deurnsche Peel

De Deurnsche Peel is nog een van de laatste restanten hoogveen in ons land. Extra belangrijk daarom om dit waardevolle Natura 2000 gebied te beschermen. .

Werkzaamheden in het veld

Het hoogveen moet natter. Daarvoor worden er verschillende maatregelen uitgevoerd in bestaande en nieuwe natuur. Maatregelen als het aanleggen van kades, het verhogen van het waterpeil en het dempen van sloten moeten ervoor zorgen dat het regenwater beter vastgehouden kan worden. Verder wordt de voedselrijke toplaag van een aantal voormalig landbouwpercelen afgegraven. Door een bufferzone van nieuwe natuur aan te leggen blijft de bestaande natuur beter beschermd.

Samenwerking

Project Leegveld is een samenwerking tussen Waterschap Aa en Maas, Provincie Noord-Brabant, Gemeente Deurne, Werkgroep Leegveld en Staatsbosbeheer.

Meer informatie

Meer informatie over het project is te vinden op de website van Waterschap Aa en Maas

Toon project op kaart
Locatie project
Boswachter Lieke Verhoeven
Vragen over dit onderwerp? Lieke Verhoeven Boswachter