Contact

Noorderdiepzone

De Gemeente Dordrecht werkt aan een ecologische verbinding tussen de Dordtse en Sliedrechtse Biesbosch: de Noorderdiepzone. Het beheer van het gebied wordt in de 2e helft van 2018 overgedragen aan Staatsbosbeheer.

Locatie

De Noorderdiepzone is ongeveer 275 ha groot en onderdeel van de Nieuwe Dordtse Biesbosch in de Gemeente Dordrecht (ZH).

Looptijd

2017-2018. 

Extra natuur en recreatie

De natuur in de Noorderdiepzone is zodanig ingericht dat zij een ecologische verbinding vormt tussen de Dordtse Biesbosch (Elzen en Viersprong) en de Sliedrechtse Biesbosch (Merwelanden). In de afgelopen decennia veranderde de omgeving op diverse plekken van bouwland in water- of bosgebied, zo ook dit stuk natuur.

Inrichting

De Noorderdiepzone leent zich uitermate om natuur en alles wat daarmee samenhangt, dichter bij de mens te brengen. Het gebied heeft een Biesboschachtig landschap met een duurzaam, robuust watersysteem als basis. Natuur- en recreatiegebied lopen in elkaar over en versterken elkaar. De bijzondere polderstructuur, de kreken, de dijken en de ligging aan de rivier maken een mooi geheel van het gebied. Met een recreatieve padenstructuur is de natuur, de polders en het rivierenlandschap voor iedereen te beleven. Een deel van de voorzieningen, zoals een vogelkijkhut, is afgestemd op het gebruik door mindervaliden. Bekijk kaartje

Werkzaamheden in het veld

De werkzaamheden zijn gestart in 2017 en worden in de nazomer van 2018 afgerond. Het project Noorderdiepzone maakt deel uit van het project Nieuwe Dordtse Biesbosch.

Samenwerking

Opdrachtgever voor het project Noorderdiepzone is de Gemeente Dordrecht. Het beheer van het gebied komt in de nazomer van 2018 in handen van Staatsbosbeheer. In 2023 wordt Staatsbosbeheer ook de eigenaar.

Meer informatie

Deze site gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten